הדפסה

ניאון ליין בע"מ ואח' נ' רכש סוכנות שירותי בטוח חיים בעמ

בפני
כב' הרשם הבכיר אפרים צ'יזיק

תובעים

  1. ניאון ליין בע"מ
  2. יצחק פלקון
  3. יעקב משיח

נגד

נתבעים

רכש סוכנות שירותי בטוח חיים בעמ

החלטה

העניין שבפני, בקשת ב"כ הנתבעת לפסיקת הוצאות המשפט בהתאם להחלטת כב' השופט שמעון שר אשר נכללה בפסק דינו אשר ניתן ביום 23.1.2013.

ביום 18.2.2013 הוריתי על מתן תשובת התובעים לבקשה.

בשל פליטת קולמוס אשר נפלה באותה החלטה, נרשם בשוגג "לתגובת הנתבעים", ובהתאם, מטעמים של זהירות ראויה, ניתנה ארכה נוספת על פי החלטתי מיום 20.3.2013.

גם לאחר חלוף מועד זה, לא הביעו התובעים התנגדות לבקשה לפסיקת ההוצאות. אציין כי על פי הרישום בתיק ביהמ"ש ההחלטות נשלחו לב"כ שני הצדדים באמצעות פקסימיליה, ומשלוחן אכן נתבצע כהלכה.

לא נסתר מעיני כי התובעים הגישו ערעור על פסק הדין (ערעור הוגש לביהמ"ש המחוזי בחיפה ביום 24.3.2013 – ע"א 46324-03-13 ), ואולם משלא עוכב ביצועו של פסק הדין, ובהיעדר התנגדות מטעם התובעים, אני פוסק בזאת את הוצאות הנתבעת כמבוקש.

אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעת, יחד לחוד, הוצאות המשפט בשיעור של 6,916 ₪. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק ממועד מתן פסק הדין, 23.1.2013 ועד לתשלומם בפועל.

חיוב זה בר אכיפה כפסק דין (ויחול בכפוף לעמידתו של פסק הדין אשר ניתן, על כנו).

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ג, 13 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.