הדפסה

ניאון ליין בע"מ ואח' נ' רכש סוכנות שירותי בטוח חיים בעמ ואח'

בפני כב' הסגן נשיא יגאל גריל, שופטת יעל וילנר , שופטת בטינה טאובר

מערערים

1. ניאון ליין בע"מ

נגד

משיבים
1. רכש סוכנות שירותי בטוח חיים בעמ

הודעה על דרך הגשת  עיקרי טיעון

הערעור בתיק זה יישמע לפני הרכב השופטים ביום 07 ינואר 2014 בשעה 13:10.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).
בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון לפחות 21 יום לפני מועד הדיון, ואילו הצד המשיב יעשה כן לפחות 14 יום לפני המועד הנ"ל, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער.
עיקרי הטיעון לא יעלו על עשרה עמודים בהדפסה  רגילה (גופן 12) וברווח כפול.
תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.
אי הגשת עיקרי הטיעון במועדים האמורים ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.

בברכה,

חתימה גרפית משתמש חותם בפועל
פלורית כהן, מזכירת בית משפט