הדפסה

נחשון נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

לפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין

תובעים

1. נתן נחשון

נגד

נתבעים
1. איילון חברה לביטוח בע"מ

הודעת מינוי פורמלית
  
 1. בהמשך להחלטת כבוד השופטת עדנה יוסף-קוזין , ולהודעת היחידה המשפטית מיום  29.09.13 , ממונה בזאת  יפתח בר, כמומחה רפואי בתחום אורתופדיה מרחוב רבין 53 (קניון גבעתיים קומה 6) גבעתיים , טלפון: 03-XXXX668.

לשם נוחות מובאים בזאת פרטי הצדדים:

ב"כ התובע: רונית אלדור טלפון: 03-XXXX061 פקס: 03-XXXX785.
ב"כ הנתבעים: עדו אורלנסקי טלפון: 03-XXXX888 פקס: 03-XXXX887.
 
 2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי ב"כ בעלי הדין, תוך 30 יום.
 
 3. המומחה יבדוק את התובע מר נתן נחשון ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות
התאונה מיום 31.08.12 ובמיוחד יקבע:
     א.  האם לוקה התובע היום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומהו שיעור הנכות.
   ב.  האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבו בעתיד.
     ג.  מהן המגבלות התיפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ומקצועו.
     ד.  האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי
העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים נכון להיום.
     ה. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה לבין מצבו של התובע כיום.
     ו. המומחה יתייחס לעניין תקופות אי כושר חלקי או מלא.
ח.  המומחה יתייחס גם לשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין מצבו הרפואי.

 4. על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
(מומחים) התשמ"ו - 1986.
 
 5. בשכר טרחת המומחה ישאו הנתבעים ישירות בשלב זה על פי חשבונית שתומצא להם על
ידי המומחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.
 
 8. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום מתאריך ההחלטה.
 
 9. אם המומחה אינו זמין לבדיקה ו/או להגשת חוות הדעת במועד, או אם לא ניתן להגיש חוות
דעת במועד, יודיע על כך מיידית לבית המשפט. 
  
 10.התובע יגיש תחשיבי הנזק מטעמו בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים עד 30 יום לפני
מועד הדיון עם העתק במישרין לב"כ הנתבעים ואילו הנתבעים עד 15 יום לפני מועד
הדיון עם העתק במישרין לב"כ התובע. הצדדים יתייחסו לאפשרות פסיקה על פי סעיף
4(ג) בהתאם לתחשיבי הנזק.
 
 11. נקבע לדיון ליום 24 נובמבר 2013 שעה 13:00.
    
ניתן היום 13 אוקטובר 2013, ט' חשון תשע"ד בהעדר הצדדים.

היחידה המשפטית