הדפסה

נחייסי נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ

בפני
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובע

טל נחייסי

נגד

נתבעת

הוט - מערכות תקשורת בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעת לעיכוב הליכים בתובענה שהוגשה על ידי התובע/ המשיב וזאת עד להכרעה בתביעה הייצוגית, ת"צ 50462-11-13 משה (מוריס) ארסבן נ' הוט- מערכות תקשורת בע"מ המתנהלת בימים אלה, בבית המשפט המחוזי מרכז- לוד (להלן: " ההליך המקביל").

2. לטענת הנתבעת, העילה המרכזית העומדת בסיס תביעת התובע/ המשיב, עניינה ביצוע שיחות יזומות למספר הטלפון של התובע תוך שהיא מציעה לו רכישת שירותים וזאת לשיטתו בניגוד לחוק הבזק.

המבקשת מוסיפה וטוענת יש לעכב תביעה זו מחמת "עניין תלוי ועומד", עד למתן החלטה בבקשה בהליך התלוי ועומד לאישור התובענה כייצוגית, שכן ככל שבית משפט זה יחליט לדון בתביעה שלפנינו, יכול שההחלטה שתתקבל על ידי בית המשפט המחוזי תייתר את ההחלטה של בית משפט זה.

לשיטתה, הן ההליך המקביל והן התביעה המתנהלת בפניי, סובבים על אותו ציר מחלוקת, והטענות העיקריות היורדות לשורש שני ההליכים, ואשר בית המשפט יידרש להן, הינן זהות ולכן נכון וצודק לעכב את הדיון בתובענה עד להכרעה בהליך המקביל, או לכל הפחות עד להכרעה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בעניין זה מפנה המבקשת לפסיקה בה עוכבו ההליכים במקרים דומים.

3. התובע/ המשיב מתנגד לבקשה מהטעמים שהובאו בתגובתו.

4. ברע"א 346/06 באסם חזאן נ' קלאב אין אחזקות בע"מ, ניתן ביום 14.5.06 נקבע כי:
"סמכותו של בית המשפט לעכב בירור תביעה כאשר קיים הליך תלוי ועומד מעורר שאלות דומות הינה סמכות שבשיקול דעת. ההחלטה בעניין עיכוב ההליכים מוכרעת על יסוד שיקולים של יעילות הדיון וחסכון במשאבי בית המשפט ובעלי הדין". (ראו גם ע"א 9/75 שיך סולימאן מוחמד אל עוקבי נ' מנהל מקרקעי ישראל, פ"מ כט (2) 4777. (להלן: "עניין עוקבי")).

וברע"א 3765/06 הפניקס הישראלי חברה נ' אלכסנדר קפלן, ניתן ביום 28.1.02 נקבע כי:
"זוהי סמכות שבשיקול דעת והיא הופעלה לא אחת תוך שקילת יעילות הדיון, יעילות המערכת השיפוטית, חסכון במשאבי זמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדין, הכרעה מהירה, מאזן הנוחות וכיו"ב. אם נכונים הדברים לגבי הליכים רגילים, קל וחומר כך לגבי הליכי תובענות ייצוגיות לרבות בקשות לאישורן, באשר לא ראוי משום בחינה לאפשר ניהול מספר הליכים כאלה בו זמנית בשאלות דומות, בעילות דומות ובעניינים דומים שתשתיתם זהה. הדברים נכונים לא רק כאשר מדובר בין אותם צדדים בשני ההליכים, אלא גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה".

5. כעולה מהדברים האמורים, המטרה בעיכוב הליכים, הנה למנוע מצב שבו יתנהל דיון ובוא יובאו ראיות וטענות דומות או זהות בבתי משפט שונים, משיקולי יעילות הדיון, חסכון בזמן ומשאבים לשני הצדדים ולבית המשפט, כמו גם, להימנע ממצב בו יתקבלו החלטות סותרות ביחס לאותן סוגיות משפטיות.

לעניין זה יפים דברי, כב' השופט אברהם טננבוים מבית משפט השלום בירושלים:
"מבחינה זו אין הבדל מהותי בין בתי המשפט הדנים בעניין, ואין תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות שונה מתביעה רגילה" (ת"ק (ים) 1180/10 יאיר ידידי פחה נ' 013 חברת ברק, ניתן ביום 17.3.10).

6. עיינתי בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ולמדתי כי הן הבקשה והן התביעה על פניו מעלות טענות דומות במהותן לפיהן נטען כי הנתבעת פנתה אל אנשים תוך ביצוע שיחות טלפון יזומות כשהיא מציעה להם רכישת שירותים.

7. לא נעלמה מעיניי זכותו של התובע/ המשיב למצות את הדין באופן יחידני בתביעה פרטנית משלו וכן עמדתו להמשיך ולנהל תביעה זו .

8. יחד עם זאת, יש לאזן בין שיקולי המערכת וביניהם יעילות הדיון, חיסכון בזמן השיפוטי במשאבים הן לצדדים והן לבית המשפט וכן למנוע מתן החלטות סותרות הנוגעות לאותן סוגיות משפטיות לבין הצהרתו של התובע/ המשיב לנהל את תביעתו באופן פרטני.

9. משכך, בנסיבות העניין, אני סבורה כי מן הראוי, שבשלב זה, הדיון בתביעה שבפני יעוכב למשך 90 ימים.

המזכירות תקבע מועד חדש לדיון בתום תקופה זו.

כשבוע לפני הדיון תעדכן המבקשת את בית המשפט באשר למצב ההליכים בבית המשפט המחוזי מרכז- לוד.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ו, 09 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.