הדפסה

נוי לאמבט בע"מ נ' ח.ר. רהיטי נגבה בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת הדסה אסיף

תובעים

נוי לאמבט בע"מ
חברות 514410877
ע"י ב"כ עוה"ד אסף דגני
טל': 046338495

נגד

נתבעים

  1. ח.ר. רהיטי נגבה בע"מ
  2. רהיטי הרוח הגלילית בע"מ

ע"י עוה"ד יוסף חואלד
טל': 0526452349
3. משה הרמן
חברות 514253301
טל': 046591661

החלטה
בהתאם לסמכות שניתנה לי בסעיף 5 לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים), התשס"ב - 2002, הנני מורה כדלקמן:
 
לאחר שעיינתי בתיק שבפני, אני סבורה כי הוא מתאים להליך של גישור.
 
מטרתו של הליך הגישור היא לסייע לצדדים לסיים את ההליך בדרך מהירה ויעילה ובאווירה נינוחה וחופשית מלחצים. בצורה זו, מתבררים האינטרסים האמיתיים של הצדדים, וקלה הדרך לפתרון הסכסוך. ההסכם אשר יושג, אם יושג, בין הצדדים יאושר על ידי ביהמ"ש ויינתן לו תוקף של פס"ד (אם ירצו בכך הצדדים).
הליך הגישור מיושם בהצלחה מזה שנים בבתי משפט שונים בארץ ובעולם, והתברר כדרך הנאותה והטובה ביותר לסיום סכסוכים.

לפיכך, מוזמנים הצדדים לתיאום ישיבת גישור בפני המגשרת : עו"ד צביה מימון, טל': 0505257878.

הואיל והליך הגישור מותנה בהסכמת הצדדים, הרי צד המתנגד להעברת התיק לגישור יודיע על התנגדותו בכתב - עד 7 ימים מיום המצאת החלטה זו - לביהמ"ש, למרכז הגישור ולצדדים שכנגד.  צד אשר לא יודיע על התנגדותו לביהמ"ש ו/או לצדדים שכנגד, אולם חרף זאת לא יופיע במועד שיקבע, עשוי לשאת בחיוב בהוצאות לטובת אוצר המדינה ו/או לטובת הצד שכנגד.
להסרת ספק: האמור לעיל יחול רק על מי שלא יופיע לגישור מבלי שהודיע כי אינו מסכים לגישור.  
 למען ייעול ההליך מוזמנים בזאת אף באי כוח הצדדים לבוא וליטול חלק בליווי ההליך ובגיבושו.

אין לי אלא לאחל לצדדים הצלחה בקיום ההליך

ניתנה היום, י' טבת תשע"ג, 23 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.