הדפסה

נגם נ' שירותי כח אדם שמירה ונקיון לי-אור בע"מ

27 מרץ 2014

לפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

התובע
נסר נגם ת.ז XXXXXX920
ע"י ב"כ: עו"ד וסים אבו יחיה
-
הנתבעת
שירותי כח אדם שמירה ונקיון לי-אור בע"מ ח.פ 512216540

פסק דין

1. בתיק זה התקיים דיון בתאריך 27.2.14 אליו לא התייצסה הנתבעת. במעמד הדיון עתר התובע למחיקת כתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת ולמתן פסק דין על יסוד האמור בתביעה. במסגרת החלטה שניתנה בו ביום הועברה הבקשה לתגובת הנתבעת תוך 15 יום. כמו כן, נקבע בהחלטה כי בהעדר תגובה תתקבל הבקשה יימחק כתב ההגנה שהוגש ויינתן פסק דין על יסוד האמור בתביעה.

2. אשר על כן, בהעדר תגובה ובהתאם להחלטה מתאריך 27.2.14 נמחק בזאת כתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת. לאור האמור בתביעה הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע כמפורט להלן:
א. פיצויי פיטורים בסך של 4,327.18 ₪.
ב. דמי הודעה מוקדמת בסך של 1,850 ₪.
ג. דמי הבראה בסך של 1,825 ₪.
ד. חופשה שנתית בסך של 617 ₪.
ה. הפרשות לתגמולים בסך של 1,668 ₪.
ו. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 5,000 ₪.
ז. הוצאות נסיעה בסך של 4,283 ₪.
ח. דמי חגים בסך של 1,788 ₪.
ט. החזר ניכוי בסך של 2,000 ₪.
י. פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי העסקה בסך של 4,000 ₪.
הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 23.6.13, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. כן תשלם הנתבעת לתובע סך של 1,000 ₪ – בגין הוצאות משפט.

4. על הנתבעת לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

5. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, כ"ה אדר ב תשע"ד, (27 מרץ 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .