הדפסה

מ.י. פרקליטות מחוז דרום-פלילי נ' בטיטו ואח'

לכבוד
לשכת הוצל"פ רמלה
ויצמן 3, רמלה, 72415

הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:

מספר תיק
בלשכה
מספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייב
מס' חייב בתיק
3409578116
34 -
לשכת הוצל"פ רמלה-

022118491
01

אסמכתא: ע120493355
במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן:
להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:

בתיק מספר 055פ 200700827000 סך 8000 ₪ בסעיף קנס פלילי;

בתיק מספר 055פ 200700827000 סך 6000 ₪ בסעיף קנס פלילי;

בתיק מספר 055פ 200700827000 סך 4000 ₪ בסעיף קנס פלילי;

בתיק מספר 055פ 200700827000 סך 4000 ₪ בסעיף פיקדון צווים;

בתיק מספר 1612-05-10 סך 1028 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 1742-05-10 סך 823 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 21101-12-10 סך 601 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכך תנאי למימוש העיקול הוא קבלת החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפקדונות לחייב.
הדיון בבקשה קבוע ליום __________.