הדפסה

מ.י. משרד התחבורה - תביעות משפטיות נ' אגד אגו' שיתו' לתחבו' בישראל בע"מ

בפני כב' הסגן נשיאה אברהם הימן

מאשימה

1. מ.י. משרד התחבורה - תביעות משפטיות

נגד

נאשמים
1. אגד אגו' שיתו' לתחבו' בישראל בע"מ

כב' השופט הימן

בתיק זה הופקד פיקדון .

תיק זה הסתיים ביום 14.10.2010 .

נא החלטתך.

החלטה

הפיקדון יוחזר לאדם שהפקידו.