הדפסה

משטרת קרית שמונה נ' מויל

בפני כב' השופט ארנון קימלמן

מבקשים

1. משטרת קרית שמונה

נגד

משיבים
1. גל מויל

הודעה שניה

טרם קבלנו אישור על פרטי חשבון בנק שלך כדי לבצע החזר כספי עבורך, אבקשך להמציא לבית-המשפט אישור על פרטי החשבון יש אפשרות בפקס שמספרו : 04-XXXX010 .