הדפסה

משטרת ישראל תחנת עכו נ' מסרי

בפני כב' השופטת שושנה פיינסוד-כהן
המבקשת
משטרת ישראל תחנת עכו

נגד

החשוד
סלאח מסרי

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – מר מאיר לוי
החשוד – נוכח
הסנגור – עו"ד עפר אלמלם-הכהן, ס. ציבורי

פרוטוקול
החוקר:-
אני חוזר על הבקשה. מציג לעיון בית המשפט את תיק החקירה.
מגיש מזכר פעולות חקירה לביצוע.

החוקר משיב לשאלות הסניגור:
ש. למה לא הודעתם לסנגוריה הציבורית על מעצרו של החשוד?
ת. בחקירה שלו החשוד לא רצה להתייעץ עם עו"ד. אינני רואה מסמך שנשלח לסנגוריה. אינני יודע.
ש. לא רשמת בבקשה, בסעיף 2, את היום והשעה רק רשמת "החשוד יחד עם אחרים"?
ת. מדובר על אירוע מיום 31/12/13, בשעות הערב.
ש. לא ידועה שעה ספציפית?
ת. השעה ידועה בערך.
ש. מה פרק הזמן שחלף מרגע שנודע לכם על ההתפלצות ועד הרגע שהחשוד נעצר?
ת. עניין של דקות.
ש. באיזה מרחק תפסתם את החשוד מהזירה?
ת. מספר בתים. זה באותו רחוב. עפ"י הדו"ח של השוטרים החשוד נעצר בסמוך לבית מספר 18 בחטיבת גולני.
החשוד:
אני לא הייתי ברחוב חטיבת גולני. לא הייתי שם.

המשך:
ש. מה הביא את השוטרים לחשוב שיש חשד סביר שהחשוד הוא זה שקשור לאותה התפרצות?
ת. הודעה של המתלוננים. לא אוכל לפרט.
ש. המתלוננת ראתה את האדם שהתפרץ באירוע?
ת. הגרסה של המתלוננת הונחה לעיון ביהמ"ש.
ש. האם על סמך תיאור שהיא מסרה החשוד נעצר?
ת. על סמך תיאורים שונים.
ש. האם נגנבו מהדירה שנפרצה פריטים?
ת. זה עדיין לא ברור, אבל יש ממצאים שאכן הייתה התפרצות לדירה.
ש. אתה מסכים איתי שעל החשוד עצמו לא נמצא שום דבר שקושר אותו לאירוע?
ת. אני לא יכול להשיב על השאלה הזאת, כי נתפס ברשותו מברג.
ש. הפריצה הייתה דרך החלון או דרך הדלת?
ת. זה פח"מ. אני לא יכול לענות.
ש. האם נלקחו ט.א. ממקום ההתפרצות?
ת. זאת פעולה שצריכה להתבצע. לא יודע אם היא התבצעה עדיין. מז"פ לא בודק ט.א. באירוע שהיה בלילה אלא רק בבוקר. אני לא יודע אם בבוקר הדבר נבדק על ידי מז"פ. אני נמצא בביהמ"ש מהבוקר ולכן אני לא יודע מה נעשה בתיק. יש משהו אחר שהוא נסיבתי שהצגתי לביהמ"ש, שקושר את החשוד למיוחס לו. מפנה לדו"ח של שוטר.
ש. אני מבין שהאדם האחר, שהיה עם החשוד, לא נתפס?
ת. נכון.
ש. האם כתוצאה מאופן ההתפרצות, אמורים להישאר על המברג סימנים מסוימים שנעשה בו שימוש?
ת. אני לא יודע לענות. אין זה בתחום המומחיות שלי.

נציג המבקשת:
חוזר על הבקשה.

הסניגור מסכם :
החשוד טוען ואמר זאת קודם, כי המשטרה מתנכלת אליו ועוצרת אותו פעם אחר פעם והוא כל הזמן משתחרר יום לאחר מכן. החשוד טוען כי הוא היה במרחק לא מבוטל מאותה דירה שהמשטרה טוענת שנפרצה. המשטרה טוענת שההתפרצות הייתה ברחוב חטיבת גולני 49. החשוד טוען שהוא נעצר במרחק לא מבוטל מהמקום. האדם שהיה איתו ברח מנסיבות אישיות שלו, כאשר החשוד פרט בפני המשטרה מהן הנסיבות. החשוד אינו מעוניין להסגיר את שמו למשטרה. החשוד לא ברח מהמקום. בחיפוש שנערך על החשוד נתפס מברג. אין שום ראיה פורנזית שמצביעה על קשר בין המברג שנמצא בכיסו של החשוד, לבין אותה התפרצות. המברג היה ברשותו בנסיבות תמימות לחלוטין. החשוד עומד על כך שאין לו שום קשר להתפרצות הזאת וכל קשר הוא מקרי לחלוטין, כתוצאה מתיאור שמסרה המתלוננת ואולי מתאים לחלק מפרטי הלבוש אותם לבש החשוד. ביהמ"ש צריך להיזהר זהירות יתרה בטרם הוא מאפשר הארכת מעצר של אדם, שבסופו של דבר יתברר שהוא אינו קשור למיוחס לו בבקשה. אינני סביר שיש בתיאור שמסרה המתלוננת לגבי החשוד, משום חשד סביר שהחשוד מעורב בהתפרצות וגם לא לקבוע עילת מעצר כתוצאה מכך.
בנסיבות האלה, אני מבקש מביהמ"ש להורות על שחרורו של החשוד. החשוד מבקש לומר מספר מלים.

החשוד:
אני מצטער על מה שקרה לפני זה. כב' השופטת יש לי בבית מצלמות במעגל סגור. אי אפשר לשקר כאשר הכל מצולם. אני רוצה להראות לכב' השופטת כמה פעמים באים אלי הביתה, עורכים לי חיפוש ולוקחים אותי. הם לא עוזבים אותי בשקט. אני לא פרצתי לשום מקום.
<#3#>
החלטה
החשוד שבפניי חשוד כי יחד עם אחרים פרץ לבית ברחוב חטיבת גולני 49 בעכו, נתפס כשהוא יוצא מהבניין, האחר ברח וברשות החשוד נתפס מברג.

עיינתי בתיק החקירה ונחה דעתי כי קיים יסוד סביר לחשד כי החשוד היה מעורב בעבירות המיוחסות לו.

יסוד סביר לחשד זה מבוסס על המתואר ב- במ/2 לכל אורכו, אשר יש בו כדי לסתור חזיתית את דברי החשוד. עוד מפנה אני לאמור ב- במ/3 בתחילתו, אשר משלים את הפאזל יחד עם במ/2.

באשר למברג, מפנה אני ל- במ/3, ליד המקום שסימנית כוכבית וכן באשר לטענת הסנגור כי המברג הוחזק בנסיבות תמימות, מפנה אני להודעת החשוד שורה 29 ואילך.

בשלב זה, קיימות עוד פעולות חקירה נדרשות לביצוע. לא ניתן לטעון כי התיק פוענח במלואו ונותרו ספקות. יחד עם זאת, קרוב הדבר ל"תפיסה על חם".

לפיכך, ועל מנת להעמיד החקירה בפיקוח ביהמ"ש, ובשים לב בעיקר לצורך לבצע את פעולות חקירה מס' 1, 2, 3 ו- 4 והעמדת החקירה בפיקוח ביהמ"ש לאחר מכן, הנני מאריכה את מעצרו של החשוד עד יום 3/1/14 שעה 12:00, או גמר הדיון בעניינו באותו יום.

החלטה זו מהווה צו מעצר.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ט טבת תשע"ד, 01/01/2014 במעמד הנוכחים.

שושנה פיינסוד-כהן, שופטת

הוקלד ע"י: ענת ויצמן-אמזלג