הדפסה

משטרת ישראל תחנת מעלות תרשיחא נ' נניקאשוילי ואח'

בפני כב' השופט משה אלטר, סגן נשיא

המבקשת
משטרת ישראל תחנת מעלות תרשיחא

נגד

החשודים

  1. גארגי נניקאשוילי
  2. שמעון אזרזר

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת: מר דורון עובד
החשודים: הובאו
הסניגוריות: עו"ד לימור יצחק, בשם חשוד 1.
עו"ד גבריאלה בביל, בשם חשוד 2, מטעם הסניגוריה הציבורית

פרוטוקול
חשוד 1:
אני מאשר שעו"ד לימור יצחק מייצגת אותי בתיק זה.

ב"כ המבקשת:
חוזר על הבקשה. מגיש את תיק החקירה לעיון ביהמ"ש.
היום התיק הועבר לעיון התביעות. מדובר בהארכת מעצר שניה. התיק היה בעיון התביעות וראש שלוחת תביעות ביקש לבצע מס' השלמות חקירה. מפנה ליומן החקירה בו רשם ראש השלוחה את הפעולות. היומן מסומן באות א' ובחתימתי.

ב"כ המבקשת עונה לשאלות עו"ד לימור יצחק:
ש. כמה פעמים נחקר חשוד 1?
ת. 3 פעמים. בפעם האחרונה ב- 17/1/13.
ש. תאשר שהרכוש שלטענתכם נתפס לא הוצג בפני החשוד ואפילו לא תמונות של הרכוש.
ת. אני מאשר.
ש. נכון שהחשוד מסר גרסה לגבי השאלה מה עשה בעיר מעלות.
ת. הוא מסר גרסה.
ש. לפי גרסתו הוא הגיע למעלות כדי לבדוק רכב שרצה לרכוש. נכון?
ת. אמרתי שהוא מסר גרסה. הגרסה מונחת בפני ביהמ"ש.
ש. אני אומרת לך שבמהלך מסירת הודעתו הוא ביקש ממכם להצביע לכם על המיקום של הרכב שאותו הוא רצה לקנות ואתם סירבתם. נכון?
ת. אני קראתי את כל שלוש ההודעות שלו ולא מצאתי שהוא אמר כזה דבר.
ש. החשוד אומר לי שהוא אמר את זה בהודעתו מה- 17/1/13 וגם בהודעה נוספת.
ת. קראתי עכשיו בעיון פעם נוספת את ההודעה מיום 17/1/13. לא מצאתי אמירה כזאת.
ש. החקירות היו מתועדות במערכת ענבל?
ת. לא.
ש. הרכב נעצר לראשונה לצורך בדיקת רשיונות שגרתית. זה נכון?
ת. כן.
ש. לאחר מכן, השוטרים ערכו חיפוש ברכב. נכון?
ת. נכון.
ש. בחיפוש ברכב לא נמצא דבר. נכון?
ת. נמצאו פריטים. לא הפריטים של ההתפרצות.
ש. איזה פריטים נתפסו?
ת. כפפות ומברג, תרופות.
ש. תסכים איתי שהכדורים שתפסתם נבדקו ונמצא שזה תרופות.
ת. נכון.
ש. לגבי המברג, יש לך איזה שהוא דו"ח שמדבר על מה נמצא ברכב?
ת. זה דו"ח שמופיע במחשב.
ש. יש צילום של תא המטען?
ת. לא.
ש. תאשר שבתוך הרכב לא נתפס מברג אחד אלא נמצא ארגז של כלים.
ת. לא ידוע לי דבר כזה.
ש. תאשר לי שהחשוד נתן הסבר למה משמש המברג.
ת. הוא מסר גרסה.
ש. אותם צינורות שטען שאמורים להיות מוחלפים בסיוע אותו מברג נמצאו בתא המטען.
ת. לא ידוע לי על דבר כזה.
ש. כמה חיפושים נערכו ברכב?
ת. שניים.
ש. שני החיפושים נערכו על ידי אותם שוטרים או שוטרים שונים?
ת. על ידי אותם שוטרים.
ש. בדיון הקודם ציינתם שנלקחו ט.א. יש תוצאות של הבדיקה?
ת. לא.
ש. בדיון הקודם הצהיר החוקר שנתפס רכוש בתוך הרכב. היום אתם אומרים שהרכוש נתפס מחוץ לרכב. העובדה שיש רכוש שנתפס בתוך הרכב ויש רכוש שנתפס מחוץ לרכב היתה ידועה לכם?
ת. בוודאי.
ש. תאשר שלאחר החיפוש שבוצע בביתו של חשוד 1 לא נמצא דבר.
ת. אני מאשר.
ש. תאשר שלמרות ההצהרה שלך אני יודעת שהתיק נמצא בתביעות מאתמול.
ת. אני לא יודע מי אמר לך. אני הבאתי את התיק הבוקר לתביעות.
ש. מתי בוצעה פעולת החקירה האחרונה בתיק?
ת. היום.
ש. השלמות החקירה מונחות בפני ביהמ"ש. בכמה פעולות חקירה מדובר?
ת. שתיים.

ב"כ המבקשת עונה לשאלות עו"ד בביל:
ש. תאשר לי שהרכב שבו נתפסו החשודים שייך לחשוד מס' 1.
ת. אני מאשר.
ש. תאשר שכאשר בוצע החיפוש, חשוד 1 לקח אחריות ואמר שהמברג, הכובע, הסכין והכפפות הם שלו.
ת. הוא מסר את זה בחקירתו.
ש. תאשר לי שכאשר נתפס הרכוש שחשוד כגנוב ואשר זוהה כגנוב, החשוד 2 לא היה ברכב ולא עמד ליד הרכב אלא היה בניידת משטרה אחרת בזמן נסיעה לכיוון התחנה.
ת. החשוד היה בתוך הניידת אבל להוסיף שלפני זה הוא היה בתוך הרכב יחד עם חשוד 1.
ש. בבקשה הקודמת הצגתם מסמך ובו 7 פעולות חקירה לביצוע. תציג בבקשה את המסמך לביהמ"ש ותסמן ב- V את הפעולות שבוצעו.
ת. בישיבה הקודמת לא הוצג לביהמ"ש שום מסמך. החוקר שהופיע נשאל כמה פעולות חקירה יש לבצע והוא אמר "כשבע פעולות".
ש. האם אתה יכול לעיין בתיק ולומר כמה מאותן "כשבע פעולות" ביצעתם?
ת אני לא יכול לענות כי אני לא יודע לאיזה פעולות חקירה התכוון החוקר שהופיע בדיון הקודם.
ש. האם אתה יכול לומר כעת כמה מתוך שתי פעולות החקירה שהתבקשתם לבצע על ידי ראש שלוחת התביעות, מחייבות את המשך מעצרו של חשוד 2?
ת. שתי הפעולות.
ש. האם מדובר בפעולות טכניות או בפעולות של גביית עדויות?
ת. גביית עדויות .
ש. בדיון הקודם הצהיר חברך כי מדובר בגביית 4 עדויות נוספות. כמה עדויות גביתם מאז הארכת המעצר הקודמת ועד היום?
ת. ארבע עדויות, לא כולל את עדויות החשודים.
ש. עדויות מעדים שונים או מאותו עד?
ת. מעדים שונים.
ש. האם יש לאותם עדים שאתם מתכוונים לחקור, היכרות מוקדמת עם החשוד 2?
ת. לא.
ש. האם תסכים שהחשוד יצביע על הרכב שאותו רצה לרכוש?
ת. החוקר שמטפל בתיק החקירה, בהתייעצות עם ראש שלוחת תביעות ישקול את רלבנטיות העניין ולפי זה נתקדם.

עו"ד יצחק לימור מסכ מת:
מדובר בהארכת מעצר שניה. אני מבקשת שביהמ"ש יבדוק את קצב התנהלות החקירה וכן האם מהארכת המעצר הקודמת התחזק החשד הסביר נגד חשוד 1. מבירור שאני ערכתי התיק היה בעיון התביעות מאתמול. יחד עם זאת, שתי פעולות החקירה והחלטה להגיש הארכת מעצר היום נתקבלה רק בשעה רבע לשתיים, 15 דקות לפני שנגמר מעצרם של החשודים. אני מבקשת מביהמ"ש לעיין בפעולות הנדרשות ולבחון אם הן מחייבות את מעצרו של חשוד 1 וכמובן אם התשובה תהיה חיובית, האם נדרשים לכך כל חמשת הימים המבוקשים. אני מבקשת מביהמ"ש הנכבד לעיין בהודעות החשוד 1 . החשוד 1 ביקש לפחות פעמיים כי יאופשר לו להצביע על הרכב ונאמר לו כי אין צורך בכך. זוהי פעולה שעשויה לאשש את גרסת החשוד ולכן יש לכך חשיבות ואבקש שביהמ"ש ינחה לבצע פעולה זו. אני מבקשת מביהמ"ש לבחון את ההגיון במה שנאמר על ידי חברי. למיטב הבנתי נערך חיפוש ברכב ורק לאחר שנערך חיפוש וככל הנראה חשוד 1 המשיך לנסוע, נצפה החשוד 1 זורק רכוש מחוץ לרכב. איך הדברים האלה מסתדרים עם העובדה שנערך חיפוש ברכב ולא נמצא דבר? לכן אני אבקש מביהמ"ש לבדוק את התמיהות האלה. אבקש גם לבחון את גרסתו של החשוד מס' 1 לגבי הדברים שנמצאו ברכב שזה כובע צמר וכפפות שנראה לי שבימות החורף נמצאים בכל רכב. כמו כן אבקש לבדוק את טענתו בנוגע למברג וכלי העבודה שנמצאים בארגז העבודה. אם אין שום תעוד בתיק החקירה על ארגז כלים אבקש שתכולת תא המטען והרכב יתועדו . אני סבורה שאין לחשוד מס' 1 ששיתף פעולה באופן מלא שום יכולת לשבש את החקירה. אבקש לשחרר אותו למעצר בית למספר ימים המבוקש. נמצאת פה אשתו אחרי תאונה, היא לא יוצאת מהבית, היא יכולה לפקח עליו ולהתקשר למשטרה , 24 שעות. הוא מתחייב להתייצב לחקירה כל אימת שיידרש ולחלופין אני סבורה ששתי פעולות חקירה לא מצדיקות הארכת מעצר למשך 5 ימים ואני אבקש לצמצם בצורה משמעותית את מספר הימים המבוקש.

עו"ד גבריאלה בביל:
אני מבקשת להצטרף לדברי חברתי בכל הנוגע לדברים הרלוונטים לחשוד מס' 2 וזאת על מנת לא להאריך, וזאת על פי בקשת ביהמ"ש, אני מבקשת להדגיש מספר נקודות רלוונטיות לגבי חשוד 2 אותו אני מייצגת. מדובר ברכב שאינו בבעלותו של החשוד . חשוד מס' 1 לקח אחריות על מרבית הפריטים שנתפסו. אני אבקש להדגיש ולהפנות לפרוטוקול מהדיון הקודם שבו טען החשוד כי נחקר ללא מתן זכות ההתייעצות. אני אבקש לחזור על טענתו זו. כמו כן מדובר בחיפוש ללא חשד סביר . אני מציינת כי נציג המבקשת הודה בהגינותו כי אין הכרות בין העד שמבקשים לחקור לבין החשוד על כן החשוד אינו יכול לשבש פעולה זו. ובאשר לפעולה הנוספת ככל שהיא נוגעת לחשוד מס' 2, אני מבינה כי מדובר בפעולה טכנית וגם כן לא ניתן לשבש אותה.
לכן אני מבקש לשחרר בכל תנאי שיקבע ביהמ"ש . נמצאת באולם גרושתו של החשוד אשר מוכנה לחתום על כל תנאי ומוכנה לקחת אותו לביתם המשותף. כמו כן ניתן לשחרר את החשוד לבית אביו בנצרת עלית , מקום שהוא מרוחק ממעלות.

ב"כ המבקשת לשאלת ביהמ"ש:
ש. האם יש פעולות חקירה נוספות לבצע מעבר שנרשמו על ידי רב פקד אנטולי קרייניס ביומן החקירה מהיום?
ת. לא.
ש. כאשר נשאלת על ידי אחת הסניגוריות אם יש הכרות כלשהי בין החשודים לבין העדים שבכוונתכם לחקור, השבתם בשלילה. אולי תסביר לי איך זה מתיישב עם פעולות החקירה שאתם מתכוונים לבצע?
ת. אני הבנתי את השאלה לא נכון. חשבתי שנשאלתי האם יש הכרות בין העדים שנחקרו לבין החשודים. אם השאלה היא האם יש הכרות בין החשודים לבין העדים שצריך לחקור לפי בקשת ראש שלוחת התביעות אז התשובה שלי , שבטח שיש הכרות.

עו"ד גבריאלה בביל:
בעקבות התשובה שנתן ב"כ המבקשת לשאלות ביהמ"ש אני מבקשת לשאול אותו עוד 2 שאלות.

<#3#>
החלטה
מאחר והשעה כעת 16:30 ואני לא ממהר לשום מקום, שכן אני צריך להצביע רק מחר בבוקר, אני מתיר לסניגורית לשאול עוד 2 שאלות.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י' שבט תשע"ג, 21/01/2013 במעמד הנוכחים.

משה אלטר, סגן נשיא

החוקר משיב לסניגורית:
ש. נכון שאתה מבקש לחקור את אשתו/גרושתו של חשוד 2?
ת. לא.
ש. תאשר לי בבקשה שהגרושה וגם החשוד ביקשו שתיגבה עדותה בעניין הרכוש שנתפס בביתם?
ת. ביקשו ממי?
ש. ביקשו מהחוקרים.
ת. לא ידוע לי. אני חקרתי את החשוד ביום 15.1.13 . לי הוא לא אמר שהוא מעוניין שגרושתו תיחקר.

עו"ד לימור יצחק:
גם אני מבקשת לשאול שאלה נוספת את החוקר.

<#5#>
החלטה
מהנימוקים שהתרתי לעו"ד בביל לשאול שאלות נוספות, אני מתיר גם לעו"ד לימור יצחק לשאול שאלה נוספת.

<#6#>

ניתנה והודעה היום י' שבט תשע"ג, 21/01/2013 במעמד הנוכחים.

משה אלטר, סגן נשיא

החוקר ממשיך:
ש. האם שני העדים שבכוונתכם לחקור, מוכרים לחשוד מס' 1?
ת. הם מוכרים לשני החשודים.
<#7#>
החלטה
לאור טיעוניהן המאלפים של שתי הסניגוריות ומאחר שמדובר בהארכת מעצר שנייה, אתן החלטתי לאחר הפסקה במהלכה אעיין בחומר החקירה.
<#8#>

ניתנה והודעה היום י' שבט תשע"ג, 21/01/2013 במעמד הנוכחים.

משה אלטר, סגן נשיא

הצדדים חוזרים לאולם, לאחר הפסקה, לשמיעת ההחלטה.
עו"ד מסארווה עומר:
התבקשתי על ידי עו"ד לימור יצחק להופיע במקומה לשמיעת ההחלטה שכן היא לא יכלה להמתין.

<#9#>
החלטה
שני החשודים שבפניי נעצרו ביום 15.1.13, בסמוך לשעה 12:25, בחשד לביצוע עבירות של החזקת סם מסוכן לשימוש עצמי, התפרצות לדירת מגורים וגניבה מתוכה, החזקת מכשירי פריצה, החזקת נכס חשוד כגנוב, והחזקת סכין למטרה לא כשרה, שנעברו, לכאורה, באותו יום.

ביום 16.1.13 הובאו שני החשודים בפני שופט תורן, שהורה להאריך את מעצרם עד היום, כדי לאפשר את ביצוען של מספר פעולות חקירה, שפורטו בדוח שהוצג לעיונו וסומן על ידו "ב/1" (אגב, זה סותר את דברי ב"כ המבקשת שהופיע היום בפניי, שטען בתשובה לאחת השאלות שנשאל כי בדיון הקודם לא הוצגה שום רשימת פעולות חקירה לביצוע), זאת לאחר שעיין בחומר החקירה שהוצג לו והגיע למסקנה כי קיים בסיס לחשדות המיוחסים לחשודים.

עתה בפניי בקשה להאריך את מעצרם של שני החשודים ב- 5 ימים נוספים, זאת כדי לבצע 2 פעולות חקירה, שהתבקשו על ידי ראש שלוחת תביעות עכו, שתיק החקירה הובא לעיונו. מדובר בפעולות חקירה חדשות, שלא הוזכרו בדיון מיום 16.1.13. ראוי לציין שבבקשה שבפניי, לא מייחסים לחשודים ביצוע עבירות של החזקת סם ושל החזקת רכוש חשוד כגנוב.

עיינתי בחומר החקירה שהוצג לי ונחה דעתי כי יש בסיס לחשדות המיוחסים לחשודים, בבקשה שבפניי. די אם אציין כי החשודים, המתגוררים בנצרת עלית, נתפסו במעלות, העיר בה בוצעה ההתפרצות לדירה וכי התכשיטים שנגנבו מהדירה שנפרצה, נמצאו במקום בו קודם לכן עמד רכב בו נסעו החשודים, כאשר לגרסת אחד השוטרים הוא הבחין בחשוד מס' 1 פותח את דלת הרכב וזורק אותם מתחת לרכב.

אין חולקין שהחקירה טרם הסתיימה, שכן ישנן עוד 2 פעולות חקירה לביצוע. אני סבור כי לאור מסוכנותם של החשודים, שהינם בעלי עבר פלילי עשיר בעבירות רכוש וסמים, יש לאפשר את השלמת החקירה כאשר הם נתונים במעצר.

מסכים אני שלצורך ביצוע 2 פעולות החקירה המבוקשות אין צורך ב- 5 ימים. די במשך זמן קצר בהרבה.

לאור השעה המאוחרת (השעה כעת 19:50), ולאור העובדה שמחר יום שבתון, אני מורה להאריך את מעצרם של 2 החשודים עד יום ד', 23.1.13, שעה 14:00 ומורה למשטרה לעשות כל מאמץ לסיים את החקירה עד אז.

החלטה זו מהווה צווי מעצר.

<#10#>

ניתנה והודעה היום י' שבט תשע"ג, 21/01/2013 במעמד הנוכחים.

משה אלטר, סגן נשיא