הדפסה

משטרת ישראל תביעות- שלוחת חיפה נ' זין(עציר)

29319-02-14
בפני כב' השופט א. סלאמה, נשיא
המבקשת
משטרת ישראל תביעות- שלוחת חיפה

נגד

המשיב
מישיל מוראד זין (עציר)

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת: עו"ד הודיה ז'נו
ב"כ המשיב: עו"ד אנג'י אלחאזן
המשיב (בעצמו) באמצעות הליווי

פרוטוקול

ב"כ המשיב:
איני מבינה מדוע התביעות לא מנסים להתחשב במצבו של המשיב. יש פה מעין הגזמה בבקשה לעיון חוזר, שבאנו לעשות איזה משהו להצדיק טענותינו לגביו. המצב הוא כזה, האם הרגישה לא טוב עם לחץ דם מאוד נמוך ולכן הייתה צריכה ללכת לרופא. באותו יום היא כן הוציאה מרשמים מהרופא.
המפקחים נמצאים באולם בית המשפט.
הצעתי לחברתי לשחרר את המשיב באותם תנאים ופשוט לוותר את השעות.
המשטרה לא הצליחה עדיין לחקור את המפקחים, אני אישית דיברתי עם החוקר, היא ידעה היא לא התחמקה יום לאחר מכן היא נתנה את גרסתה.

ב"כ המבקשת:
אני מפנה את בימ"ש להחלטה מיום 30.5.14 אשר בימ"ש מחוזי מביע עמדתו ביחס לחלופה וכותב שהוכחה 'כבלתי מתפקדת' (עמ' 3 פסקה אחרונה) . ביחס למסמכים הרפואיים שהוגשו.
חוזרת על הבקשה לעיון חוזר. בעניין המפקחים הוכח כי הם לא ראויים, הדבר עולה גם מהחלטת כב' השופטת שפירא מדיון ביום ו'. דברי המפקחת לא נתמכים במסמכים. המסמך שהוגש הוא מיום למחרת שהתייצבה לבדיקות, אמנם הוגש סיכום רפואי אבל לא מהיום בו השאירה את המפוקח לבד. זו לא הפרה ראשונה, בהפרה הראשונה הוא איחר לחזור למקום חלופת המעצר בשעת לילה, הוא שוחרר ממעצר בהסכמה ושוחרר לתנאי מעצר בית מלאים. ועכשיו מבחינת המבקשת החלופה אינה ראויה.

ב"כ המשיב:
מדובר אכן במשפחה שלפני מעצרו הוא נחשב כמפרנס היחידי. אני בספק שאם יתאפשר להם להציע יותר מהסכום שנקבע בבימ"ש שלום.
בהפרה הראשונה הוא יצא כביכול בדקה לפני שעת ההתאווררות שלו. ניתן לשאול את המשיב עצמו על מה חקרו אותו.

המשיב:
בפעם הראשונה לא הפרתי תנאים וגם עכשיו לא הפרתי תנאים כי הייתי בתוך הבית. המשטרה מגיעה אלינו כל יום הביתה כי אח שלי דרוש חקירה בעניין אחר והם חוקרים אותי עליו. אין לי פלט של טעויות שעשיתי בחברת האיזוק.
הערב שלי נמצא פה הוא היה איתי באותו זמן שהם טוענים שהפרתי תנאים בפעם הראשונה.

ב"כ המשיב:
אבקש לשחרר אותו באותם תנאים, לתת לו הזדמנות נוספת ולהתחשב במצבו של המשיב.

<#3#>
החלטה

בפניי בקשה לעיון חוזר, בהחלטה בה הוריתי בשעתו לשחרר את המשיב למעצר בית מלא בפיקוח אחד משלושה מפקחים ששלושתם נמצאים באולם בית המשפט היום, שהטענה היא להפרת תנאי השחרור באופן שהמשיב נמצא בביתו ללא מי מהמפקחים.

ב"כ המשיב טוענת, כי אמו שהייתה אמורה לפקח עליו נאלצה לעזוב את הבית בשל מצבה הרפואי, אלא שהמאשימה חולקת על כך וטוענת כי אין בפניה מסמכים רפואיים אותנטיים, אלא מסמכים מאוחרים שבאו לתת "אליבי" לטענה הנ"ל.

כך או כך, אין ספק כי יציאת המפקח והותרת המשיב לבדו יש בה משום הפרת תנאים ועל כן לא צריכה להיות מחלוקת כי הפרה כאמור אכן הייתה.

בית המשפט מצפה כי אם אחד המפקחים ששוהה עם המשיב נאלץ לעזוב את הבית, כי אז ידאג להגעתו של מפקח אחר על מנת להחליפו בפיקוח.

כך או כך, בבואו לבחון את השאלה כיצד משליכה הפרה של תנאי שחרור על עצם השחרור, אמור בית המשפט לתת את דעתו בין היתר על עוצמת ההפרה, תנאיה, חומרתה ועד כמה מדובר בנאשם אשר חדשות לבקרים שב ומפר את ההפרה.
בכגון דא, ביקשתי מהמאשימה כי תצביע מה הייתה מהות ההפרה הראשונה שנטען כי ביצע המשיב לפני כעשרה ימים, אך לא קיבלתי תשובה בעניין ולפחות לא קיבלתי ראיות שיש בהן כדי לתמוך בטענת המאשימה. לעניין אותה הפרה, נטען כי המשיב איחר לחזור לביתו מחלון האוורר, טענה אותה מכחיש המשיב מכל וכל ואף טוען כי שב לביתו כחצי שעה לפני הזמן.

באשר להפרה הנוכחית ושעה שאין חולק כי המשיב היה בתוך הבית, הרי שמבחינת חומרה ועוצמה לא מדובר בהפרה אשר דומה לעזיבת מקום המעצר ולכן הגעתי בסופו של יום למסקנה כי ההפרה אינה מצדיקה החזרתו של המשיב מאחורי סורג ובריח. עם זאת ובאותה נשימה, אין לעבור לסדר היום על הפרה זו ובית המשפט גם הסביר, הן בהחלטה זו והן באזני המשיב, את חשיבות קיום כל תנאי השחרור, כולל חובת הפיקוח.

על מנת לוודא כי הפרת תנאי השחרור לא תשנה, כי המפקחים ימלאו את חובותיהם וכי המשיב לא ישוב לסורו בעניין זה, מותנה שחרורו של המשיב בתנאים הבאים שיש בהם כדי להתווסף על התנאים שנקבעו בהחלטתי המקורית:

1. המשיב ישהה בתנאי מעצר בית מלא בכתובת שנקבעה, וזאת ללא חלונות אוורר, כך שלא ייצא מביתו משך 24 שעות ביממה.

2. יופקד סך של 1,000 ₪, כפי שקבעה כב' השופטת אספרנסה אלון וזאת עד היום בשעה 13:00.

3. כל אחד מהערבים / המפקחים יחתום על ערבות צד ג' נוספת בסך 15,000 ₪ להבטחת מילוי התחייבויותיהם וקיום תנאי השחרור שנקבעו.

מובהר למשיב כי היה ויפר אחד או יותר מהתנאים הנ"ל וגם מהתנאים שנקבעו בהחלטה המקורית כי אז ייעצר ויובא בפני שופט לאלתר.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ג' סיוון תשע"ד, 01/06/2014 במעמד הנוכחים.

אינאס סלאמה, נשיא

ב"כ המבקשת:
אבקש עיכוב ביצוע של ההחלטה על מנת לשקול הגשת ערר.

ב"כ המשיב:
אני מתנגדת לעיכוב ביצוע, די והותר המשיב כבר עצור ביום רביעי.

<#5#>
החלטה

אני נעתר לבקשה לעיכוב ביצוע באופן הבא:

עיכוב השחרור יהיה עד ליום 02/06/14 שעה 13:00.

היה ותחליט המאשימה להגיש ערר על ההחלטה תודיע על כך לבית המשפט, ליחידת נחשון ולסנגורית עד היום בשעה 16:00.

הוחלט להגיש ערר- הוא יוגש לבית המשפט המחוזי לא יאוחר מהשעה 09:30 מחר בבוקר.

היה וההודעה היום תהיה כי אין בדעת המאשימה להגיש ערר ויתקיימו כל התנאים עליהם החלטתי, תונפק פקודת שחרור לחתימתי והמשיב ישוחרר ממעצרו עוד היום.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ג' סיוון תשע"ד, 01/06/2014 במעמד הנוכחים.

אינאס סלאמה, נשיא