הדפסה

משה נ' נורדיה מדגריות - שותפות מוגבלת ואח'

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופט יהושע רטנר

התובע
משה משה
ע"י ב"כ עו"ד אמיר בירמן

נגד

הנתבעים
1. נורדיה מדגריות - שותפות מוגבלת
ע"י ב"כ עו"ד צירה חורש (פיוטרקובסקי)
2. מפעלי עמיר 1975 בע"מ ח.פ. 520013624
ע"י ב"כ עו"ד דן שריזלי

החלטה

1. בפני בית המשפט בקשת הנתבעת 2 לדחיית התביעה על הסף מחמת העדר עילה וכן מחמת העדר סמכות מקומית .

2. הנתבעת 2 טוענת שמספר ההתאגדות שצויין בכתב התביעה אינו שלה ולמעשה מספר זה שייך לחברה בשם "עמיר חב להספקה של התאחדות האיכרים בישראל בע"מ. לטענתה, יש לסלק את התביעה על הסף שכן תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") קובעות שיש לציין בכתב התביעה את מספר ההתאגדות של הנתבעת הספציפית. בנוסף לא ניתן לדעת מכתב התביעה מיהי החברה אותה מתכוון התובע לתבוע ודי בכך כדי לסלק את התביעה על הסף. לחילופין מבקשת הנתבעת 2 להורות על תיקון כתב התביעה .

3. טענה נוספת של הנתבע 2 היא העדר סמכות מקומית. לטענתה, הכתובת הרשומה של הנתבעת וכן של חברת עמיר חב' להספקה של התאחדות האיכרים בישראל בעמ – נמצאת במחוז שיפוט תל-אביב. גם כתובת הנתבעת 1 אינה במחוז השיפוט חיפה. לפיכך, מבקשת הנתבעת 2 להורות על דחיית התביעה ולחילופין להורות על העברת התובענה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

4. הנתבעת 2 מבקשת שאם לא תדחה התביעה, תינתן לה שהות של 30 יום להגשת כתב הגנה מתוקן, ממועד הגשת כתב תביעה מתוקן או ממועד ההחלטה בעניין הבקשה לדחיית התביעה על הסף.

5. התובע הגיב לבקשה. לטענתו, עמיר חב' להספקה הינה חברת בת של הנתבעת 2 – מפעלי עמיר 1975 בע"מ . שתי החברות מיוצגות בהליכים שונים ע"י אותו עורך דין. ב"כ החברות הוא אשר הגיש את הבקשה דנן, הוא אשר קיבל לפקודתו את ההמחאה מושא המחלוקת בתובענה זו. לטענתו הטעות במספר ההתאגדות הינה טעות סופר, והבקשה למחיקת התביעה בגלל טעות זו הינה למעשה, בקשת ארכה להגשת כתב ההגנה שלא הוגש במועד.

6. לעניין הסמכות המקומית. התובע טוען שמקום יצירת ההתחייבות , כמו גם מקום ביצוע העסקאות בין הצדדים , היה במושב עופר, הנמצא בסמכות המקומית של בית משפט זה. כמו כן משלוח חשבוניות המס מושא תובענה זו, היה צריך להיות לתובע או לבא כוחו המתגוררים באיזור השיפוט של מחוז חיפה. לפיכך לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתובענה.

7. הנתבעת 1 לא הגיבה לבקשה.

דיון
8. לעניין זהות הנתבעת מס' 2. שוכנעתי שמדובר בטעות סופר. אין צורך בהגשת כתב תביעה מתוקן. אני מורה על תיקון מספר הח.פ. של הנתבעת 2 ל- 510702186.

9. לעניין הסמכות המקומית. תקנה 3 לתקנות מפרטת מספר חלופות לפיהם נקנית הסמכות המקומית , לרבות מקום יצירת ההתחייבות (תקנה 3(2)) ; המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות (תקנה 3(3)) ; מקום המסירה של הנכס (תקנה 3(4)) ; ומקום המעשה או המחדל שבגינו תובעים (תקנה 3( 5)). שוכנעתי שבהתאם למפורט בכתב התביעה, לפחות חלק מחלופות הנ"ל מתקיימות, וכן יש לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתובענה. הבקשה בעניין זה נדחית.

תוצאה
10. הבקשה לסילוק התביעה על הסף נדחית. הנתבעת 2 תגיש כתב הגנה תוך 30 יום מהיום.

11. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015.