הדפסה

מרקוס ואח' נ' חודיר

מספר בקשה:2
בפני
כב' השופטת מירב בן-ארי

המבקש:

רונן חודיר

נגד

המשיבים:

  1. אברהם מרקוס
  2. פנינה מרקוס

החלטה

1. בקשת המבקש (הנתבע) לביטול פסק דין שניתן בהיעדר כתב הגנה.

2. עסקינן בתביעה לפינוי מושכר.

כתב התביעה הומצא למבקש ביום 12.3.15. המבקש לא הגיש כתב הגנה ולכן, לבקשת המשיבים, ניתן נגדו פסק דין, זאת ביום 21.4.15.

3. לאחר עיון בבקשה ובתגובות מצאתי כי דין הבקשה להידחות.

בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה טעונה הוכחת שני אלו: סיבת המחדל, שאינה עולה כדי זלזול בהליך השיפוטי, וטענת הגנה ראויה להתברר.

באשר לסיבת המחדל: הנתבע טען כי כתב התביעה נמסר לעובד, שלא העביר לו אותו. טענה זו לא נתמכה בתצהיר של הנתבע. אף לא הובא תצהיר של העובד. האמור אינו עולה בקנה אחד עם אישור המסירה המצוי בתיק. לכן, אינני מקבלת טענה זו, ולו מהטעם שלא הוכחה.

באשר לקיומה של טענת הגנה ראויה להתברר: יצוין כי תנאי זה הוא התנאי העיקרי הקיים בבואו של בית המשפט לבטל פסק דין שניתן בהיעדר הגנה. אין טעם לבטל פסק דין, רק על מנת לתתו מחדש. ולכן, אם אין סיכויי הגנה, אין מקום לביטול פסק הדין.

בענייננו, הנתבע מודה בפה מלא כי הפר את החוזה, גם בבקשתו, וגם בשורה הראשונה לתגובתו. כל בקשתו היא כי יינתן לו פרק זמן של 3 – 4 חודשים, כדי להגיע להסדר. הכול, כאשר קיים חוב דמי שכירות שאינו מוכחש. אם הנתבע הפר את החוזה, המשמעות היא שדין התביעה להתקבל. דחיית פינוי כדי להגיע להסדר טוב יותר, או מטעמים רפואיים או כלכליים אינה טענת הגנה, ואין לבית המשפט כלים משפטיים לקבלה. יצוין כי בית המשפט אינו רשאי לעשות את החשבון של המשיבים במקומם, וגם המשיבים (לפי התגובה) במצב כלכלי ואישי לא פשוט, עקב חוב דמי השכירות שנוצר. בית המשפט אינו מוסמך "לכפות" על המשיבים לנהל הסדר, או למחול על הפרה, שאין חולק כי הייתה קיימת.

4. כפי העולה מתגובת המשיבים, בקשה זו כשלעצמה הוגשה באיחור ניכר, בחלוף המועד הקבוע לפי התקנות, ואולם בחרתי להתייחס לבקשה לגופה.

5. העולה מן המקובץ, בהיעדר סיכויי הגנה, ובהיעדר פגם במסירה, אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הדין.

הנתבע מופנה לכך שקיימת זכות ערעור על פסק הדין, בתוך 45 ימים ממועד קבלת החלטה זו , וכן רשות ערעור על החלטה זו, בתוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו, לבית המשפט המחוזי מרכז.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ה, 11 יוני 2015, בהעדר הצדדים.