הדפסה

מרקוביץ' נ' ר.נ.ר בומרנג שליחויות בע"מ

28 יוני 2015
לפני:
כב' הרשמת כרמית פלד

התובע:
מוטי מרקוביץ'
ע"י ב"כ: עו"ד תומר נווה

-
הנתבע:
ר.נ.ר בומרנג שליחויות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד איתן גליק

החלטה

נוכח רכיב התביעה שעניינו תשלום חלף הפרשות לקרן השתלמות, אשר אינו בסמכות רשם, המזכירות תשנה את סווג התיק לסע"ש.

1. נקבע להוכחות לפניי מותב בראשות כב' השופט דורי ספיבק ליום 20/4/16 בשעה 09:00.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל כל עדיהם בתצהירים.
3. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים, שיכלול את העתקי כל המסמכים שבכוונתו להציג בפני בית הדין. מסמך שלא יצורף לתיק המוצגים, לא תותר הגשתו בעת הדיון, אלא באישור בית הדין ובהתאם לשיקול דעתו.
4. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד במקביל להגשתם לבית הדין.
5. על התובע להגיש התצהירים ותיק המוצגים כאמור עד ליום 1/11/15 והנתבעת עד ליום 1/1/16.
6. עד 14 ימים לפני המועד שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא של התצהירים ונספחיהם למזכירות בית הדין, ויציינו על גבי העותק כי "אינו מיועד לסריקה, להעברה לגורם השיפוטי שבפניו ישמעו ההוכחות".
7. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, יהיה בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף בהתאם לתקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, ניסיונות בעל הדין לקבל תצהיר מהעד, תמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן והרלוונטיות שלהן להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. אם תאושר הבקשה על ידי בית הדין, על בעל הדין לדאוג להגיש בקשה להזמנת העד ליום הדיון.
9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה נגדית על תצהיריהם.
10. חקירת עדי התביעה לא תעלה על שעה ו חצי. חקירת עדי ההגנה לא תעלה על שעה וחצי.
12. לעיון תצהירי התביעה ביום 2/11/15.

ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ה, (28 יוני 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.