הדפסה

מרכז השלטון המקומי בישראל ואח' נ' ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות ואח'

  1. מרכז השלטון המקומי בישראל
  2. עירית ירושלים
  3. עיריית תל-אביב
  4. עיריית חיפה
  5. ארגון ההורים הארצי למערכת החינוך בישראל

המבקשים
-

  1. ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות
  2. מדינת ישראל

המשיבים
לפני: סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת נטע רות
נציג ציבור (עובדים) מר שלום חבשוש, נציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' יודפת בוכריס הראל, נציג ציבור (מעסיקים) מר יצחק דויטש

ב"כ המבקשים 1 עד 4 עו"ד חמי לפידור
ב"כ המבקש 5 עו"ד מריאנה גיזונטרמן
ב"כ המשיב 1 עו"ד סיגל פעיל, עו"ד תמר סוקניק ועו"ד מיטל ברק
ב"כ המשיבה 2 עו"ד מירב קליימן

החלטה

לפנינו בקשה שהוגשה על ידי המבקשים והמשיבה 2 להבהרת החלטתנו מיום 1.3.15 (להלן - ההחלטה), בבקשת הצד הדחופה בסכסוך הקיבוצי שבכותרת.

בהחלטה נעתרנו לבקשת המבקשים למתן צו מניעה זמני, כפי שהתבקש על ידם, והורינו כי:
"ארגון המורים יורה עוד הערב, למורים החברים בו, המועסקים על ידי המבקשים, להימנע מלנקוט בעיצומים עליהם הודיע יו"ר הנהלת ארגון המורים ..."

ביום 2.3.15, יום לאחר מתן ההחלטה, הפיץ ארגון המורים, המשיב 1 לבקשת הצד, הודעה לכלל המורים, בה נרשם כי הצו הזמני אשר ניתן בהחלטה חל על חברי הארגון המועסקים על ידי המבקשים 1-4 שעתרו לבית הדין הארצי וכי הצו אינו חל על המורים המועסקים על ידי משרד החינוך והבעלויות שונות, דוגמת אורט, עמל, אמי"ת, טומשין ועוד. עוד נכתב כי באותם בתי ספר בהם הצו לא חל, כאמור, העיצומים נמשכים.

על רקע האמור הגישו המבקשים והמשיבה 2, מדינת ישראל, בקשה למתן הבהרה, בה התבקש בית הדין להבהיר כי ההחלטה חלה על כלל המורים המיוצגים על ידי ארגון המורים.

לאחר שבחנו הבקשה ותגובות המשיבים, באנו לכלל מסקנה כי נוסח ההחלטה ברור ואינו דורש הבהרה נוספת, ונבאר טעמינו: המבקשים בבקשת הצד הדחופה בסכסוך הקיבוצי שבכותרת, מיום 25.2.15 (להלן - בקשת הצד), הם - מרכז השלטון המקומי, שלוש העיריות הגדולות וארגון ההורים הארצי למערכת החינוך בישראל. בבקשת הצד התבקש בית הדין "ליתן צו מניעה זמני ... המורה לו להורות למורים החברים בו ומועסקים על ידי המבקשים שלא לנקוט בעיצומים...". ארגון ההורים, שהצטרף לבקשה כמבקש 5, היה בגדר צד מעונין ולא בגדר צד המייצג את המעסיקים, ואף מנוסח הבקשה עולה, כאמור, כי ההתייחסות הייתה למועסקים אצל המבקשים 1-4 בלבד. משאלו הם פני הדברים, הורינו בהחלטה, לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים בכתב ובעל פה, על מתן צו מניעה זמני כמבוקש. משהבעלויות האחרות לא היו צד לבקשת הצד, לא נדרשנו להתייחס למורים המועסקים על ידן.

יחד עם זאת, בשים לב לכך שההחלטה חלה על מרבית המורים המועסקים בחטיבות העליונות החברים בארגון המורים, מצופה מן הארגון, להפעיל שיקול דעתו, ולהחיל את האמור בהחלטה, בתום לב, אף מעבר לאמור בה, על כלל המורים החברים בארגון המועסקים בחטיבות העליונות.
זאת, גם אם יש ממש בטענת ארגון המורים כי ההחלטה, כפי שהיא, מתייחסת מטבע הדברים למפורט בבקשת הצד ולמורים המועסקים על ידי המבקשים בלבד. זאת במיוחד לאור עמדותיו וטענותיו של ארגון המורים, בתגובתו מיום 26.2.15, שעל פני הדברים, מתייחסות לסכסוך לגבי כלל המורים המועסקים בחטיבות העליונות החברים בארגון.

ניתנה היום, כ"א אדר תשע"ה (12 מרץ 2015), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא, אב"ד

רונית רוזנפלד,
שופטת

נטע רות,
שופטת

מר שלום חבשוש,
נציג ציבור (עובדים)

גברת יודפת הראל בוכריס,
נציגת ציבור (מעסיקים)

מר איתן כרמון,
נציג ציבור (עובדים)

מר יצחק דויטש,
נציג ציבור (מעסיקים)