הדפסה

מרזוק נ' איילון חב' לביטוח בע"מ

לפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין

תובעים

1. מזל מרזוק

נגד

נתבעים
1. איילון חב' לביטוח בע"מ

הודעת מינוי פורמלית

1. בהמשך להחלטת כבוד ה שופטת עדנה יוסף-קוזין ולהודעת היחידה המשפטית מיום 21.05.13 , ממונה בזאת נחשון רנד, כמומחה רפואי בתחום אורתופדיה מרחוב המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השידרה, בי"ח אסותא-רח' הברזל 20 תל אביב - יפו

לשם נוחות מובאים בזאת פרטי הצדדים:
    ב"כ התובעת: רמי בן-יוסף טלפון: 072-XXXX355 פקס: 072-XXXX388.
     ב"כ הנתבעים: אמיר גולן טלפון: 03-XXXX888 פקס: 03-XXXX887
 
2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי ב"כ בעלי הדין, תוך 30 יום.
 
3. המומחה יבדוק את התובעת גב' מזל מרזוק ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 24.01.12 ובמיוחד יקבע:
    א.  האם לוקה התובעת היום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומהו שיעור הנכות.
    ב.  האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבה בעתיד.
    ג.  מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ומקצועה.
    ד.  האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי
העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים נכון להיום.
    ה.  המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה לבין מצבה של התובעת כיום.
    ו.  המומחה יתייחס לעניין תקופות אי כושר חלקי או מלא.
ז. המומחה יתייחס לשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הפגיעה הנטענת.

4. על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
(מומחים) התשמ"ו - 1986.

6. חלק משכר טרחת המומחה הופקד בקופת בית המשפט (2,000 +מע"מ) ביתרה תשא הנתבעת.
עם הכנת חוות הדעת יפנה המומחה לבית המשפט (על מנת שהגזברות תעביר למומחה את
הפיקדון) ולנתבעת לקבלת יתרת שכר הטרחה.
 
6. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום מתאריך ההחלטה.
 
7.  אם המומחה אינו זמין לבדיקה ו/או להגשת חוות הדעת במועד, או אם לא ניתן להגיש חוות דעת
במועד, יודיע על כך מיידית לבית המשפט. 
  
8. התובעת תגיש תחשיבי הנזק מטעמה בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים עד 30 יום לפני מועד
הדיון עם העתק במישרין לב"כ הנתבעים ואילו הנתבעים עד 15 יום לפני מועד הדיון עם העתק
במישרין לב"כ התובעת. הצדדים יתייחסו לאפשרות פסיקה על פי סעיף 4(ג) בהתאם
לתחשיבי הנזק.

 9. נקבע לדיון ליום 14.07.13  בשעה 09:00 .

היחידה המשפטית
בית משפט השלום ברמלה