הדפסה

מקמלאן נ' מקמלאן ואח'

בפני
כבוד ה רשם דניאל טפרברג

מבקש

יעקב חי מקמלאן

נגד

משיבים

  1. דניאל כדורי מקמלאן
  2. בת שבע מקמלאן
  3. אדם מקמלאן
  4. גלעד מקמילאן
  5. יעל מקמאלין
  6. דור מקמילאן
  7. ליה שטיינר
  8. אופיר עזרן

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה לפטור מאגרה ובתגובות שהוגשו, לא ברור לבית המשפ ט מהות ההליך שהוגש על ידי המבקש לבית משפט זה.
מכתבי הטענות עולה, כי בין הצדדים מתנהלים הליכים מאז שנות התשעים ועד עתה אשר במסגרתם ניתנו פסקי דין רבים שיש בחלקם ואולי אף ברובם כדי לחפוף את ההליך הנוכחי בכל הקשור לתביעת הפינוי.
זאת ועוד מסתבר כי עדיין תלוי ועומד הליך בבית משפט השלום בתיק אזרחי 32373-12-12.
באשר לעילה הכספית, נתבע סכום המורכב משכ"ד, חוב ארנונה ותשלום בגין שווי הנכס, באם לא יפונה.
באשר לתביעה הכספית בגין שווי הנכס, ספק אם יש לה מקום, שהרי לא ניתן להכריח אדם לרכוש נכס באם אינו מפנה, בעיקר כאשר יש בידי המבקש האמצעים החוקיים לפינוי.

בבוא בית משפט לדון בבקשה לפטור מאגרה עליו להביא בחשבון גם את סיכוי התביעה וכפי שנקבע לא אחת, "לא ינתן פטור מאגרה לתביעה מנופחת המוגשת בסכומים בלתי מציאותיים ...גם כאשר הוכח כי המדובר בתובע חסר אמצעים" (ראה בש"א (מחוזי חי') 5107/00 יוניס נ' מדינת ישראל – משרד הבטחון (פורסם במאגרים, ניתן ביום 12.6.01); רע"א 430/07 מרית נ' מדינת אוקריאינה (פורסם במאגרים, ניתן ביום 26.8.07).
הדברים יפים גם כשמדובר בתביעה כספית גבוהה שאין מקום להגישה –תוך "ניצול" עובדת היות המבקש דל אמצעים.
יפים הדברים שנאמרו על ידי כבוד השופט רובינשטיין ב-רע"א 783/05 נילי ענבי .ג. אייל קורן ולפיהם:
"על בתי המשפט להיות ערים לצורך שלא להכביד על בעלי דין כשאין מקום לכך, אך גם מצווים הם שלא לתת יד לעקיפתה של הקופה הציבורית".
באשר לחוב ארנונה ושכ"ד, המבקש עותר לסכום כולל כנגד כל המשיבים, כאשר מדובר גם על פי חוות הדעת שצרף, במספר יחידות דיור ולא ברור מה חלקו של כל אחד מהמשיבים בחוב או בשכה"ד, אם בכלל. על המבקש לפרט לאור חוות הדעת שהגיש בגין איזה נכס דורש הוא שכ"ד תוך שיוכו למי מהמשיבים.
זאת ועוד מסתבר כי המשיב 1 אינו מתגורר בנכס, לאחר שהעבירו גם לפי טענת המבקש לילידיו ו בעיקר שניתנו כבר מספר רב של פסקי דין בעניינם, כך שעל המבקש להבהיר איזה עילה יש לו כלפיו במסגרת הליך זה.
כפי שציינתי העובדה שהמבקש דל אמצעים אין בה כדי להצדיק הגשת תביעות, ובייחוד התביעה דנן כפי שהוגשה.
כל עוד לא יבהיר המבקש את פשר הגשת התביעה לאור ההלכים שהתקיימו בעבר וההליך הנוכחי בבית משפט השלום ומהו הסעד כלפיי כל אחד מהמשיבים, לא יעתר בית המשפט לבקשתו.
ההבהרה תוגש עד ליום 1.12.15. ולא תעלה על שני עמודים ברווח מתאים.
כאן המקום להבהיר שכל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לפטור מאגרה, אין מקום להגשת כתבי הגנה
ועל כן דוחה בית המשפט את בקשתו של המבקש למתן פסק דין בהעדר הגנה.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ו, 09 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.

דניאל טפרברג, רשם