הדפסה

מצארווה נ' מרגלית ואח'

11 נובמבר 2015

לפני: כב' הרשמת שגית דרוקר

המבקשת:
תמאם מצארווה
ע"י ב"כ: עו"ד מסארווה

-
המשיב:
1. משה מרגלית
2. זיו מרגלית

החלטה

1. לפניי בקשה לפטור מאגרה, אשר הוגשה מטעם המבקשת (התובע ת), לפיה מתבקש בית הדין לפטור המבקש מתשלום האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי דנן, זאת מפאת מצוקתה הכלכלית הקשה של המבקש ת (להלן: "הבקשה").
 
2.        טענות המבקשת, כפי שפורטו בבקשה ובתצהירה שצורף לבקשה, הן בתמצית כדלקמן:
 
א. המבקשת הינה אלמנה ומתקיימת מקצבת שאירים בשיעור של 2,000 ₪.
ב. למבקשת עילת תביעה טובה.
ג. בשל כל האמור לעיל, אין בידי המבקשת לשלם את האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי.
 
יצוין, כי לבקשה לא צורפו מסמכים המעידים על מצב ה של המבקש כמו כן לא ניתנה התייחסות לרכוש בבעלות המבקשת חסכונות שיש למבקשת כמו כן, אין כל התייחסות לשאלה כיצד ידה של המבקשת משגת במימון עו"ד.
 
3.      במסגרת תגובה מתאריך 3.11.15 טענה הנתבעת כי שילמה לתובעת פיצויי פיטורים בסך של 34,158 ₪ כאשר בנוסף הופרשו בעבור התובעת כספים לקופת פנסיה בסך של 14,063 ₪. עוד טענה הנתבעת כי התובעת ניפחה תביעתה כאשר סכום התביעה עולה על השכר שהרוויחה התובעת במהלך עבודתה אצל הנתבעת.

ההכרעה:
 
4.        לאחר עיון בבקשה על נספחיה, ולאחר עיון בכתב התביעה, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להתקבל אולם רק בחלקה, כפי שיפורט להלן.
 
5.        תנאי לפתיחת הליך בבית הדין לעבודה הינו תשלום אגרה. זהו הכלל. בצידו של כלל זה נקבע בתקנות האגרות חריג בדמות הפטרתו של בעל דין מתשלום אגרה בית הדין. תכליתו של חריג זה לאזן בין האינטרס העומד מאחורי תשלום האגרה מחד, לבין זכות הגישה לערכאות, מאידך (ע"ע (ארצי) 292/07 מזור – גיל עד, פסקאות 11-12 (טרם פורסם) 29.11.07)).
 
6.        בעניינו אין התובעת נחשב ת לבעל דין הפטור מאגרה בשים לב להוראות תקנה 3 לתקנות אם כי חלק מרכיבי התביעה פטורים מאגרה נוכח הוראת תקנה 4. המבקש ת, מבקשת לפטור אות ה מתשלום האגרה בשים לב לכך כי אין ביכולתה לשלם האגרה. על מנת להיעתר לבקשה כזו יש להראות קיומם של שני תנאים. האחד – כי ההליך מגלה עילה. השני - כי אין ביכולת המבקש לשלם האגרה בשים לב ליכולתו האישית בלבד, בהסתמך על רכושו, שלו של בני משפחתו (תקנות 12 לתקנות האגרות).
 
7.       באשר לתנאי הראשון שוכנעתי כי התובענה מגלה עילה וזאת ככל שתוכיח התובעת את טענו תיה עשוי ה יא לזכות בסעדים שתבעה – חלקם או כולם. אין אני מביעה עמדתי באשר לסיכויי הצלחת התביעה אלא יש להבין מהאמור שאין התביעה טורדנית או קנטרנית.
 
8.        באשר לתנאי השני, מעיון בחומר המונח בפניי, לא שוכנעתי כי התובעת הצליח ה להראות כי אין ביכולת ה לשאת בתשלום הא גרה. אין להתעלם מכך שלכאורה מצבה הכלכלי של התובע ת אינו קל אך ככל שעל פי דברי הנתבעת שולמו לתובע כספי פיצויי פיטורים וצבורים לתובעת כספים בקופת פנסיה, הרי שאין מניעה כי לשם תשלום האגרה תממש התובעת כספים מתוך אלה. כמו כן, אין כל התייחסות לנכסים/דירה בבעלות התובעת, רכב והתובעת אף אינה מבהירה כיצד ידה משגת במימון עו"ד והאם פנתה לקרובי משפחה לצורך גיוס סכום האגרה.
 
9.        אין להתעלם מהתמונה הכלכלית הלא קלה בדבר מצבה של התובע ת מחד אך מנגד יש ליתן את הדעת לאמור לעיל.

10        בשים לב לאמור הגעתי למסקנה כי יש לקבל הבקשה בחלקה באופן שאגרת בית הדין בסך 616 ₪ תשולם בשיעורים של שלושה תשלומים חודשיים שווים. שוברים לתשלום אגרה יימסרו לב"כ התובע במזכירות ביה"ד תשלום ראשון ישולם עד ליום 1.12.15. לא יהיה צו להוצאות.
 
11.       מזכירות בית הדין תקבע מעקב אחר תשלום האגרה ותשלח העתק החלטה זו לצדדים ותעביר תיק זה לקביעה לפי סדר התיק ים מסוגו.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ו, (11 נובמבר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.