הדפסה

מע"מ רמלה נ' סויסה

בפני
כב' השופט הישאם אבו שחאדה

בעניין:
המאשימה מע"מ רמלה
ע"י עוה"ד כרמל קדור

נגד

הנאשם אהרן סויסה
ע"י עוה"ד גלית שאקי ממשרד עוה"ד קרן זרקו זמיר

גזר דין

כתב האישום:

1. הנאשם הורשע על פי הודייתו בביצוען של 16 עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסך התשל"ו – 1975. על פי עובדות כתב האישום הנאשם מנהל עסק של מכולת אשר רשום על שם אמו. מתוקף תפקידו של הנאשם כמנהל ואחראי על ניהול העסק, הנאשם היה חייב להגיש דו"חות תקופתיים לרשויות מע"מ ולשלם את המס הנובע מהעסקאות שמתבצעות בעסק. הנאשם לא הגיש את הדוחות התקופתיים שלהלן: נובמבר 2011, דצמבר 2011, פברואר 2012, אפריל 2012, יוני 2012. הנאשם לא שילם את סכום המס על סך 3,838 ₪ הנובע מאי הגשת הדו"חות הנ"ל. בנוסף, הנאשם לא הציג בפני המאשימה את נתוני הדו"חות ובכך צפוי להסב נזק לקופת המדינה על סך 81,826 ₪ (משוערך).

2. בנוסף, הנאשם לא הגיש במועד את הדו"חות התקופתיים שלהלן וזאת באיחור שנע בין 46 ועד 294 ימים: אוקטובר 2007, דצמבר 2007, פברואר 2008, אפריל 2008, אפריל 2011, יוני 2011, יולי 2011, אוגוסט 2011, ספטמבר 2011 ואוקטובר 2011.

3. הנאשם לא צירף תשלום מלא לדו"ח התקופתי שנוגע לחודש מאי 2011, כך שסכום המס ששולם בפועל, היה בסך של 1,547 ₪ ובעוד שסכום המס הנדרש הוא 3,243 ₪. הדו"ח הוגש באיחור של 138 ימים.

טענות הצדדים:

4. הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו יוטל על הנאשם עונש של מאסר מותנה וכן קנס כספי לשיקול דעתו של בית המשפט. מוסכם כי כל המחדלים בתיק שבפני הוסרו על ידי הנאשם. המאשימה טענה כי מתחם הקנס ההולם נע בין 16,000 ל-30,000 ₪. הנאשם טען שמדובר בעסק שבמקור נוהל על ידי שני הוריו במשך למעלה מחמישה עשורים. הנאשם כיום הוא בן 55 שנים, גרוש ואב לשלושה ילדים וסב לשני נכדים. אין לו מקורות הכנסה נוספים, מתגורר בבית אמו שנפטרה ולחובתו גם חובות במערכת ההוצאה לפועל שעולים על סך של 170,000 ₪. הנאשם עתר לקנס מתון ומידתי שיתחשב במצבו הכלכלי.

מתחם העונש ההולם והסדרי טיעון:

5. ב"כ הצדדים הגיעו להסכמה לפיה יש להסתפק במאסר על תנאי וקנס. במילים אחרות קיימת הסכמה לגבי מלוא רכיבי הענישה בתיק. המחלוקת בין הצדדים נוגעת רק לגובה הקנס שיוטל על הנאשם. לגבי היחס שבין מתחם העונש ההולם לבין הסדרי טיעון והחובה של בתי המשפט לכבד הסדרי טיעון ראו ע"פ 512/13 פלוני נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] ( 4.12.13). מובהר בזאת שבעיני ההסדר הוא סביר ובכוונתי לכבדו והינו אכן מאוזן ולוקח בחשבון הן את האינטרס הציבורי מחד והן את נסיבותיו האישיות של הנאשם מאידך.

קביעת מתחם הקנס ההולם:

6. בת.פ. (רמ') 12233-08-12 מדינת ישראל נ' אסף חורי [פורסם נבו] (24.11.13) עמדתי בהרחבה על הפרמטרים המנחים בקביעת מתחם העונש ההולם בעבירות לפי סעיפים 117(א) ו-117(ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975. על גזר הדין הוגש ערעור לבית משפט המחוזי במחוז מרכז והערעור נדחה ביום 4.3.14 (ע"פ 7137-01-14). בכל מקרה, לאור העובדה שמקרה שבפני מדובר בהסדר טיעון לא אחזור על הדברים שהבאתי שם.

7. לגבי מתחם הקנס ההולם, אביא שתי דוגמאות של גזרי דין שנדונו בפני ואשר בהם היה מדובר בעבירות לפי סעיף 117(א) לחוק מס ערך מוסף, ובהם קבעתי את מתחם הקנס ההולם. בשתי הדוגמאות מדובר בנאשמים עם מצב כלכלי קשה וכן ריבוי עבירות לפי סעיף 117(א) לחוק מס ערך מוסף. בשני המקרים הוגש ערעור על גזרי הדין לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז:

א. עפ"ג (מח' – מרכז ) 37359-08-13 מדינת ישראל נ' דניארוב (לא פורסם) (28.1.14). במקרה זה היה מדובר בביצוען של חמש עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 117 (א)(6) לחוק מס ערך מוסף. הנאשמת היתה בת 41 שנים, נשואה ואם לשלושה ילדים, כאשר לא עמדה בתשלומי המשכנתא ולכן הבנק הממשכן מימש את הדירה שבה התגוררה עם ילדיה. היה מדובר בנאשמת שהיתה מצויה בהליכי פשיטת רגל וניתן כנגדה צו כינוס נכסים. במקרה זה קבעתי שמתחם הקנס ההולם נע בין 3,000 ל-20,000 ₪ וקבעתי שהנאשמת תשלם קנס בסך של 8,000 ₪. יצוין כי גזר הדין שנתתי בבית משפט שלום ברמלה (ת.פ. 7562-07-11) פורסם ב-"נבו". הוגש ערעור על ידי המאשימה לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז והערעור נדחה.

ב. עפ"ג (מח' - מרכז) 53360-10-13 בן משה נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (28.1.14). במקרה זה היה מדובר בנאשם שביצע 37 עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף. במקרה זה קבעתי שמתחם הקנס ההולם נע בין 20,000 ל-50,000 ₪ והטלתי עליו , בין השאר, קנס בסך של 25,000 ₪. הנאשם הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, והערעור התקבל לגבי רכיב הקנס והקנס הופחת לסך של 10,000 ₪ מבלי שערכאת הערעור תתייחס למתחם הקנס.

8. על כן, במקרה שבפני, הנני קובע כי מתחם הקנס ההולם, בהתחשב בחומרת העבירות (ריבוי עבירות וסכומי המס שהנאשם השתמט מתשלומם) מתחם הקנס ההולם נע בין 10,000 ל-30,000 ₪.

קביעת העונש המתאים:

9. בעת קביעת הקנס המתאים בתוך מתחם הקנס ההולם שקבעתי לקחתי בחשבון את כל הנתונים שלהלן: הסרת המחדלים, הודייה וחסכון בזמן שיפוטי, גילו של הנאשם, העדר הרשעות קודמות בעבירות מס (לנאשם הרשעות בעבירות אחרות שאינן רלוונטיות לענייננו).

10. אשר על כן אני משית על הנאשם את העונשים הבאים:

א. הנאשם ישלם קנס בסך 13,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים כאשר הראשון שבהם לא יאוחר מיום 1.5.14 והיתרה ב-1 לכל חודש שלאחריו. היה ואחד התשלומים לא ישולם במועד אזי יעמוד מלוא סכום הקנס לפרעון מיי די.

ב. ארבעה חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מהיום הנאשם לא יבצע עבירה לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו -1975.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן היום, ז' אדר ב תשע"ד, 09 מרץ 2014, במעמד הצדדים.