הדפסה

מנזל נ' אחים עאמר, בניה, שיווק והחזקות בע"מ

בפני
כבוד ה שופטת רונית גורביץ

תובעים/מבקש

גדרות כאנא- מוחמד מנזל

נגד

נתבע/משיבה

אחים עאמר, בניה, שיווק והחזקות בע"מ

מחזיקים

החלטה

1. לאחר עיון בבקשת המבקש למתן צו עיקול זמני, ולאחר שנחה דעתי כי לכאורה זכאי המבקש שהבקשה למתן צו העיקול הזמני תיענה בחיוב, וכי אי מתן הצו עלול להכביד על ביצועו של פסק הדין ולאחר ששקלתי את מאזן האינטרסים בין זכותו של המבקש להבטיח ביצועו של פסק הדין מול הפגיעה בזכותה של המשיבה לעשות שימוש בנכסיה, אני נעתרת לבקשה ונות נת צו עיקול זמני (להלן : "הצו" ) על הנכסים שפורטו במבוא הבקשה – כספים או זכויות המגיעים לנתבעת מהמחזיקה 1 או המוחזקים בידי המחזיקה 2.
העיקול מוגבל לסכום של 104,400 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצו.

2. הצו ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.

3. הצו כפוף להפקדת הבטוחות הבאות להבטחת נזקי המשיבה אם תדחה או תמחק התובענה או יפקע צו זה מסיבה כלשהיא:

א. התחייבות עצמית ללא הגבלה בסכום.
ב. ערבון בסך 5,000 ש"ח.

4. הבטוחות יעמדו בתוקפם למשך תקופה של 60 ימים לאחר פקיעת הצו, כולו או חלקו. אם תוגש בקשה (או תובענה) למימוש הבטוחות תוך המועד הנ"ל, הם ישארו בתוקף עד למתן החלטה סופית בבקשה או בתובענה.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ה, 05 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.