הדפסה

מנור נ' כרמלי סוכנות לביטוח (1996) בע"מ

לפני: כב' השופטת קרן כהן

המבקשת:
התובעת
אביטל מנור
ע"י ב"כ עו"ד פדרו-מרקוס צ'רטקוב

-
המשיבה:
הנתבעת
כרמלי סוכנות לביטוח (1996) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חנה פורת

החלטה
היום הגישה המבקשת מספר בקשות והודעות לבית הדין.

המבקשת טענה כי פנתה לסיוע המשפטי וכי מייצגה עו"ד צ'רטקוב הגיש מבלי ליידע אותה בקשה לתיקון כתב תביעה. לטענתה רק לאחר שהתקבלה החלטת בית הדין על חיובה בהוצאות בגין תיקון כתב התביעה נודע לה על הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה. המבקשת ביקשה לח זור לכתב התביעה המקורי שהוגש על ידה והוסיפה כי אין ביכולתה לעמוד בהוצאות שבהן חויבה.

כמו כן, הודיעה המבקשת כי נוכח הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה היא איבדה את אמונה בעו"ד צ'רטקוב וביקשה לעדכן את כתובתה האישית בתיק בית הדין.

בנוסף, ביקשה המבקשת כי בית הדין יחייב את המשיבה בהחזר הוצאות בסכום של 1,200 ₪ בגין הלוואה שנטלה לכיסוי חשבון הבנק שלה וכי בית הדין יקדים את מועד הדיון הקבוע בתיק.

ראשית, אציין כי יומנו של בית הדין אינו מאפשר את הקדמת הדיון.

שנית, בית הדין חייב את המבקשת בתשלום הוצאות המשיבה בשל הצורך בהגשת כתב הגנה מתוקן שכבר הוגש ולכן אף אם המבקשת תעמוד על בקשתה לחזור לכתב התביעה המקורי עדיין יהיה עליה לשלם את ההוצאות שנפסקו לחובתה בשל ההוצאות שכבר הוציאה המשיבה.

שלישית, תשומת לב המבקשת לכך שהבקשה לחיוב המשיבה בהחזר הוצאות המבקשת היא בבחינת בקשה חדשה לתיקון כתב התביעה, ולכן מן הראוי שהמבקשת תשקול בשנית אם היא עומדת על בקשה זו.

בנסיבות אלה, תודיע המבקשת עד ליום 27.10.2015 אם היא עומדת על הפסקת ייצוגו של עו"ד צ'רטקוב.

כמו כן, תודיע המבקשת אם היא עומדת על חזרה לכתב התביעה המקורי וזאת חרף העובדה שאין בעובדה זו כדי לפטור אותה מתשלום ההוצאות שנפסקו לחובתה.
תשומת לב המבקשת לכך שאף אם תחליט לסיים את ייצוגו של עו"ד צ'רטקוב עדיין ניתן יהיה לנהל את ההליך בהתאם לכתב התביעה המתוקן שכבר הוגש.

בנוסף תודיע המבקשת אם היא עומדת על הבקשה להוספת רכיב שעניינו החזר הוצאות בסכום של 1,200 ₪ בגין הלוואה שנטלה מהבנק.

המזכירות תמציא החלטה זו לידי עו"ד צ'רטקוב, לידי המבקשת בכתובת הבאה רח' ארנין 22, דירה 10, רמת גן ולידי המשיבה.
עו"ד צ'רטקוב יביא אף הוא החלטה זו לידיעת המבקשת.

התיק יובא לעיוני ביום 29.10.2015.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשע"ו, (08 אוקטובר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.