הדפסה

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' חברת מוסדות חנוך תרבות בשדרות מיסודה של הסוה"י לא"

בפני
כב' הרשם איתי אדרת

התובעת:
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -
ח.פ. 512245812
ע"י ב"כ עו"ד: מתן דביר

נגד

הנתבעת:
חברת מוסדות חינוך תרבות בשדרות מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ) – ח.פ. 510550759

פסק דין

1. התובעת הגישה ביום 26/01/2014 תביעה כנגד הנתבעת בה תובעת היא כספים שלטענתה מגיעים לה.

2. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה כדין ביום 04/02/2014 לא הגישה כתב הגנה.

3. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת תשלום חוב בגין אי העברת רכיבי התגמולים והפיצויים לחשבונות עובדיה עמיתי קרן הפנסיה בסך 188,477 ₪.
הסכום ישולם בצירוף ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל (ראו תקנה 22 לתקנות מס הכנסה [כללים לאישור ולניהול קופות גמל], התשכ"ד – 1964), שתחושב החל מיום 29/12/2013 ועד ליום התשלום בפועל.

4. באשר לסעד הצהרתי, הרי שאין בית הדין נוהג לייתן סעדים הצהרתיים מראש ובטרם הוגשה תביעה בעניין ולכן שאלה זו תידון אם וכאשר תוגש תביעה נגד התובעות.

5. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪ וכן סך נוסף של 9,000 ₪ כשכ"ט עו"ד אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

6. הדיון הקבוע ליום 29/04/2014 – בטל.

7. פסק הדין יישלח לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ז ניסן תשע"ד, 27 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

שם הקלדנית: שמחה ורון