הדפסה

מנורה מבטחים פנסיה בע"מ נ' חברת מוסדות חינוך ותרבות בדימונה בע"מ (חל"צ)

בפני
כב' הרשמת רחל גרוס

התובעת

מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, ח.פ. 512245812
ע"י ב"כ עו"ד יפעת סרוסי ואח'

נגד

הנתבעת
חברת מוסדות חינוך ותרבות בדימונה בע"מ, ח.פ. 510481807

פסק דין

1. בפניי בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

2. עיון באישור המסירה המצוי בתיק בית הדין מעלה כי כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה נמסרו לנתבעת כדין ביום 25/7/12.

3. עד היום לא הוגש כתב הגנה, על אף שהמועד להגשתו חלף זה מכבר.

4. בנסיבות אלה, בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד כתב התביעה.

5. הנתבעת תשלם לתובעת תשלום חוב בגין דמי גמולים (פנסיה ו/או גמל) בסך 125,772.06 ₪.
הסכום ישולם בצירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 22 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964, ממועד הגשת התביעה (4/7/12) ועד ליום התשלום בפועל.

6. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט בסך כולל של 12,000 ₪ תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

7. פסק הדין ישלח לצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום, כ"ג חשון תשע"ג, 08 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.