הדפסה

מנורה-מבטחים ביטוח בע"מ נ' לוי

לפני:

כב' השופט יגאל גלם

התובעת
מנורה-מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שלמה בכור
-
הנתבע
טוביה לוי ת.ז. XXXXXX738

פסק דין

1. התובעת הינה קופת גמל כמשמעותה בחוק.

2. ביום 31.10.12 הגישה התובעת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כנגד טוביה לוי ("הנתבעת") תביעה לבית דין זה, ואשר עילתה היא הפרשות שונות, שהיה על הנתבעת להעביר אליה, כמפורט בכתב התביעה.

3. הנתבעת התבקשה להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום שהומצא לה כתב התביעה, וחרף עובדה שכתב התביעה הומצא כדין ביום 8.11.12, לא הוגש כתב ההגנה עד היום.

4. ביום 30.4.13 עתרה התובעת ליתן פסק דין על היסוד האמור בתביעתה ("הבקשה").

5. לפיכך, אני נעתר לבקשה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך 31,795 ₪.

6. התשלום הנזכר לעיל, יישא ריבית חשב כללי, מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

7. לסכום האמור תיווסף אגרת התביעה ששולמה ע"י התובעת בסך 343 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

8. כן, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,000 ₪, כשסכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק דין זה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

9. הדיון הקבוע ליום 12.5.13 – מבוטל.

ניתן היום, כ"ב אייר תשע"ג, (02 מאי 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .