הדפסה

מנורה חברה לבטוח בע"מ נ' אבו ג'בל ואח'

מספר בקשה:3

לפני כב'
הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

1. מנורה חברה לבטוח בע"מ

נגד

משיבים

  1. ראיף אבו ג'בל036325355
  2. שאדן אבו ג'בל308532225

פסק דין בהעדר הגנה

מאחר והנתבעים לא התגוננו כנגד התביעה, שהוגשה כנגדם על-ידי התובעת, בתוך המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984- ועל יסוד כתב התביעה שלא נסתר על ידי הנתבעים, ניתנת בזאת פסיקתה, כדלקמן:

1. הנתבעים ישלמו לתובעת את סכום התביעה בסך 41,276 ש"ח ובתוספת הוצאות משפט, אגרות בית משפט ששולמו בסך של 516 ₪ ( מחצית ראשונה), ובתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק, ממועד הגשת התביעה ביום 11 יוני 2014 ועד למועד פרעון התשלום המלא בפועל.

2. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת שכר טרחת עו"ד בהתאם לתעריף המומלץ על פי כללי לשכת1977 בסך של 4200 ₪ כולל מע"מ. לסכום זה יתווספו הפרשי ־ עורכי הדין ( התעריף המינימלי), התשל"ז הצמדה למדד וריבית כחוק החל מיום חתימת הפסיקתה ועד למועד פרעון התשלום המלא בפועל

ניתן היום, י' אדר תשע"ה, 01 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.