הדפסה

ממן אפללו ואח' נ' FUNDACION DORSET ואח'

לפני כבוד ה שופטת עפרה צ'רניאק
המערערים
1. ג'ואל ממן אפללו

2. גד גיא גסטון בוקובזה

3. matanel foundation

נגד

המשיבים
אריה בר לב

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המערערים עוה"ד גד טיכו ועומרי רוזנברג
ב"כ המשיב עוה"ד ישראל שלו וטל טיטמן

פרוטוקול

ב"כ המערערים :
אנחנו גילינו בשלב מאוחר שגאידמק הסתיר עובדה חשובה שבנוסף להליכים הפלילים שהוא מנהל בלוקסמבורג נגד המערערים כאן ונגד בנקים לוקסמבורגיים ועוד גורמים שבעבר אמר שיעידו עבורו והגיש נגדם תלונות הוא גם הגיש סעד אזרחי, מסתבר שבלוקסמבורג ניתן להגיש סעד אזרחי עם הפלילי. המערערים גד וג'ואל ממן הם המערערים. מי שהחל את ההליך בלוקסמבורג הוא גאידמק, הוא טוען כי גנבו לו את כסף שם. גאידמק הגיש את ההליך בלוקסמבורג, בזמנו זה היה פלילי, הוא רוצה 850 מיליון דולר. היה הליך קודם של התערבות, אנו לא מדברים על ההליך הזה. ההליך שקרן דוקסה הגישה שם, אני לא יודע בדיוק מה הגישה שם. זה היה הליך בזמנו שגאידמק רצה להתערב, על זה הגשנו ראיות. בימים האחרונים במסגרת אותה תלונה פלילית שהוא הגיש נגד בנקים לוקסמבורגיים ונגד גד וג'ואל זה לא רק הליך פלילי אלא גם אזרחי, אותם עילות אותו דבר שהוא תובע כאן. את כל זה הסתיר מבימ"ש. הגיש ניירות, באף נייר פה לא. הגשנו על זה חוו"ד. זה לא הליך אזרחי של תביעה אזרחית רגילה. אנחנו רוצים לעייל את העניין ומצד שני אי אפשר להסתיר ולנהל במקביל תביעה לסעד של 850 מיליון דולר בלוקסמבורג שמערב את כל הצדדים. אם כב' הרשמת שאותם עילות ואותם סעדים מתבררים כעת בתביעה של גאידמק בלוקסמבורג וזה באמת צריך היגיון שאומר שאם יש טענה שגנבו כסף בחשבון בנק בלוקסמבורג יבררו את זה שם, כל שכן שהנתבע הגיש שם תביעה. חברי אומר שאנו רוצים לנהל פעמיים, בדיוק הפוך, אני רוצה לנהל פעם אחת, אחרי שתהיה החלטה של הרשמת סופית ננהל את הערעור. באותה עת שהגשנו גאידמק ההי תושב ישראל, כעת הוא תושב הכלא בצרפת.

ב"כ המשיב:
עם הוותק שלנו אנו צריכים להבין מתי מהתלים בנו. אבקש להפנות את בימ"ש לכמה החלטות שמסבירות למה מה שקורה כאן לא צריך לקרות כאן וכל מה שהם רוצים זה דחיית הדיון, אסור לתת זאת לאחר שלוש וחצי שנים. החקירות בישראל לא מוצאות חן בעיניהם. יש ערעור אחד בפני בימ"ש. לא במקרה בימ"ש לא התיר לצרף אותם, יש החלטת שופטת שלא יצורפו ראיות נוספות, מגיש. אבקש להפנות לנספח 2 להודעת הערעור. מפנה לסיפא של ההחלטה, "בהת ייחס כל הבקשות הנוספות שטרם נדונו..". שואל השואל מהן הבקשות הנוספות, בקשה לעיכוב הליכים בישראל בשל הליכים פליליים המתנהלים בלוקסמבורג. בימ"ש חכם, אומר שני עניינים נוספים, היתר המצאה. לאחר מכן תהיה שאלה אחרת, שמא יש לעכב ההליכים. זו הסכמה דיונית, הסכמה של שני הצדדים שבימ"ש נתן לה תוקף של החלטה.
הערעור בפני גבירתי לא מתייחס לראיה אחרת, בימ"ש לא התיר הגשתו כאן, הערעור עוסק האם בימ"ש שגה בהחלטתו. ככל שחברי סבור שהערעור לא רלוונטי שימשוך אותו, אין טעם להשאיר ערעור תלוי ועומד. המערערים הגישו בקשה לעיון מחדש בהחלטת בימ"ש. בימ"ש אמר מלכתחילה כל הסוגיה של תיק פלילי, שהיום קוראים לו תיק פלילי מעין אזרחי, שאולי מצדיק מבחינתם את העיכוב. אם יש הליך אחר מעכבים כאן, לא קובעים שאין היתר המצאה. לכן אין קשר בין הדברים. אין שום הצדקה לדחות את הדיון. שלוש וחצי שנים אנחנו מחכים להמצאה. התיק מדבר בעד עצמו. הם הגישו בקשה, זה הספר הזה, הם יבקשו אנחנו נצטרך להשיב, עד שנשיב הם יבקשו לחקור. גבירתי שאלה אז. בימ"ש דכאן דחה את הבקשה אמר שאין אפשרות לצרף אותה ובכל זאת דן בערעור. יש ערעור שנמצא בפני גבירתי השאלות המשפטיות לא קשורות כלל, אם חברי סבור שאין זכות קיום לערעור שימחק אותו. בערעור בפני כב' הש' יעקובוביץ במילא הוא דן בשאלה אחרת. ברור לגבירתי שהוא יגיש ערעור חדש על החלטה של כב' הש' יעקובוביץ. צריך להכריע כאן שיתרה מזאת אם גבירתי תכריע שההמצאה כדין הש' יעקובוביץ תאמר שיגישו כתב הגנה, למה מספרים סיפורים כמה קשה להכין אותו. בימ"ש הביע את עמדתו על הטיעונים שלנו, לא במקרה אדם מגיש תלונות בכל העולם על 850 מיליון דולר. בתיק הזה לא יכול להיות שאני עומד בפני בימ"ש ודוחים אותי בתיק ענק כזה לנצח יהיו עוד ניירות, זה תיק חוצה יבשות, חברי תמיד ימצא נייר נוסף ויבלבל עיניים ויאמר אין לי יומי אבל בחיים לא רוצה שיגיע יומו. מי שמרחם על רשעים סופו שיתאכזר לצדיקים, לא רוצים למנוע מאותו רשע להגיש כל יום נייר חדש. יש ערעור הגיע הזמן לשמעו אותו, אחד הטיעונים שלא נתנו להם לחקור על תצהירים. הם מנסים להתל בפני בימ"ש כי בונים על זה שבימ"ש לא יקרא את החומר, זה כל הערעור אין שום דבר חוץ מזה. הוא הסגיר את עצמו, אדם כזה יאמרו לנו כן רשאי לעשות וידאו קונפרנס , לא רשאי.
לשאלת גבירתי, אני מנהל תיקים נוספים בשם המשיב בישראל, אני הגשתי בקשות לוידאו קונפרנס, במסגרת צרפת יש הליך מיוחד של וידאו קונפרנס בצרפת האסירים לא מגיעים לכלא. לכן זה עניין פרוצדוראלי פשוט. אין שום דבר נורא מסובך, הערעור בפני גבירתי פשוט וניתן להכריע אותו, אם חברי חושב שהדיון מיותר שימשוך אותו, אם חושב שהוא לא מיותר נשמע אותו כעת. איך יכול להיות שהוא לא ידע שלוש שנים על תביעה אזרחית, האם יש הליך משפטי בעולם הזה שלא יודעים על תביעה אזרחית, זה לא אזרחית למה אתה קורא לו אזרחי. ברור שזה נטל פלילי, עושים מאיתנו צחוק. אנחנו משפטנים, אין שום אזרחי וזאת אטען בפני הש' יעקובוביץ.

ב"כ המערערים:
חברי רוצה שננהל את הערעור פעמיים, היום ואחרי שהש' יעקבוביץ תחליט נגיש שוב ערעור בפני גבירתי. חברי יכול להלין רק על עצמו, מי שהסתיר, זה הוא, הסתיר את ההליך בלוקסמבורג, החמיר אותו כאשר ראינו שיש הליך שיש סעד, אדם שהסגיר עצמו ויושב בכלא בצרפת. יש הליך ותמכנו בחוו"ד מומחה לוקסמבורגי. 850 מיליון דולר זה סעד שראינו שהוא תובע אותנו שם. "המשפט פה מתמשך מה רוצים, אז הוא מגיש תביעות בכל העולם" זה מה שהוא אמר בעצמו.
כב' הש' יעקובוביץ הייתה יעילה ומהירה בפעם הקודמת לא יגרם כל נזק, לא צריך לנהל זאת פעמיים. מי שיפסיד פה, ילך לבר"ע לעליון, נקבל פה החלטה וכך הלאה. למה צריך את זה, צריך הליך אחד.

ב"כ המשיב:
מפנה את גבירתי להחלטתה מיום 21.05.14. בימ"ש אמר אכן התצהירים דלים אבל החלטת הש' צ'רניאק לא בוטלה. גבירתי ביטלה את החלטת הש' חיה שיחזור לחקירה קצרה של מר בוקובזה. אכן הייתה חקירה שלו שנאמרה באמירת הש' יעקובוביץ האם יעלה על הדעת לטעון שאין קשר בין מר בוקובזה לדורסט, רק לבוקובזה הפתרונים כך אומרת. דורסט היא קרן. הם לא נתבעים כי הדירקטורים של דורסט, בימ"ש קמא מנהל את העילות המשפטיות, את הקשר. מציג נספח אחד, נייר מכתבים של דורסט חתום עליו מר בוקובזה למטה, מכתב לבנק הרוסי שמעוניין למכור את כל נכסי דורסט ששוויים 1.2 מיליון דולר. שאלתי אותו בתור מה אתה מוציא מכתב למכור את כל נכסי דורסט, הוא אמר שהוא דורסט. השם שלו בוקובזה/ דורסט. הוא דורסט, בחברות פנמיות שמים כל מיני קופים בחזית ואחרי זה אומרים זה לא אני, זה בסדר, עד שיש לי רשימה אינסופית של הפניות של בימ"ש בפרוטוקול. מבקש להפנות לאמירת בימ"ש קמא, היא לא משאירה כל מקום, עמ' 10 להחלטת בימ"ש קמא , היא כותבת באמצע אחרי שמצטטת מכתב של בוקובזה בעצמו. גבירתי החזירה אותי, שנה וחצי דנו רק בשאלה מה הקשר של בוקובזה. דורסט תבעה את ארקדי כדי להתגונן, אני הוצאתי מסמכים כמה חודשים קודם לכן, הם רצו מכח שטרי חוב שהוכנו בזמנו ששחררו לארקדי כספים. הם חשבו שיגישו תביעה, או ירתיעו במאחז האימה. הם עשו טעות שתבעו בישראל. הלקוח שלו רוצה לברוח מהסמכות, בימ"ש לא טוב לו. יש מדינות שלא בודקים ניירות. תראו לי מי מופיע על המסמכים, השיטה שלנו לא טובה לנוכלים, אנו רוצים לדעת מי נמצא מאחור, למה נמצא. כשבימ"ש התחיל לשאול את בוקובזה שאלות הוא מבין שאי אפשר להסתתר מאחורי שיטה זאת. לוקסמבורג יש לי כמה מילים טובות לומר עליהם. חברי היה שמח לחזור לשם, מרגע שקניתי סמכות הוא לא יכול לחזור לשם. אבקש מבימ"ש לא להתיר העניין הזה, חזרנו עם תשובה מפורטת, חכמה, מנתחת עם חקירות. מה הטיעון אל נתנו לי לחקור את גאידמק פעם שנייה. אם חברי חושב שיקבל מסמכים חדשים שינהל את ההליך הזה שם. סמכות יש, הוא יגיש כתב הגנה ומשם נמשיך הלאה. הבעיה העיקרית שלהם שהם רוצים להימנע מהגשת כתב הגנה.

ב"כ המערערים:
עיכוב הליכים שדובר על הנושא הפלילי. הנושא האזרחי זה רלוונטי לפורום פר אקסלנס. אני לא טוען לערעור עצמו אני חושב שבאמת אין טעם בכפל הליכים.
גם אם הערעור לא לטובתו, יש זכות לבקש ראיות נוספות בערעור. כבודה החליטה להחזיר את זה לרשמת וזה בסדר אין לי תלונות. יש הלכות שאומרות שאדם מגיש הליך אזרחי בפורום אחר ומבקש לתבוע גם בישראל, השאלה שהוא מנהל הליך אזרחי במקום אחר סופר רלוונטית להחלטה בעניי הפורום, לא המצאה. בעניין הפורום זה מאוד רלוונטי. את ההליך בלוקסמבורג גילינו בדיעבד.

ב"כ המשיב:
התלונה הוגשה בשנת 2013, שנה לאחר הגשת התביעה כאן. המהות תלונה פלילית. ופיצוי אדם שנפגע מתלונה פלילית. אותה חקירה שהייתה על או.ג'יי. סימפסון, הוא זוכה ולא שילם פיצוי, לימים הגישו נגדו תביעה אזרחית והוא שילם כספים. מתגלה שבמקרים האלה כל שיטות המשפט זהות. הליך פלילי מתחיל אותו דבר, הליך אזרחי מתחיל אותו דבר. זה מה שעשינו, הגשנו תלונה במשטרה. אני חוזר עוד פעם לנקודה, את כל הדברים שחברי אמר. בסופו של יום כל העניין יתברר בפני כב' הש' יעקובוביץ היא מכירה את הדברים לפני ולפנים. ראוי שתיתן החלטה מנומקת. אחרי שהם ידעו שיש תלונות הם הסכימו שלא יצורף כל מסמך והסכמתי כנגד זה לצרף מסמכים עם כל הכבוד, הסדרים דיוניים צריך לכבד. תגישו את זה אחר כך לעיכוב הליכים, למה שאתם רוצים, לא בסוגית הסמכות זה מה שהוסכם בין הצדדים. הם ידעו על מה הם מתחייבים הניסיון הם צריכים לעבור משוכה ראשונה, היו להם אלף מסמכים להליך ההוא, הסכמתי לצרף את המסמכים גם שלא הייתי חייב, אך אמרתי הפעם נעשה את זה סופי. הם אמרו שהסכימו פעם אחרונה למה שהם ידעו לא על מה שלא ידעו. הש' יעקובוביץ אמרה שאני נמצא כאן בגלל רשלנות שלי. איך יכולתי לומר רק על מה שיודעים, היא אמרה נצרף את כל המסמכים ויורת לא מביאים מסמכים, והיום אני שומע דברים חדשים, המסמכים הללו לא יכולים להיות בפני גבירתי לא במסגרת ההליך של בקשה של המצאה מחוץ לתחום, יגיע יומו של חברי, הוא יגיש את הבקשה, התיק יישמע, יטען מה שהוא רוצה אחר כך, זה לא הפורום ובטח לא פורום ערעור. הבקשה לעכב את הדיון לערעור, זו בקשה ממוחזרת להכניס את הראיות בערעור. חברי אמר אגיש לערכאה אחרת. ולמעשה כאילו צרפתי את הראיות שבימ"ש לא אפשר לנו. אני מבקש שהערעור יוכרע היום, כל הטיעונים לגופו של עניין אטען בפני כב' הש' יעקובוביץ, מדוע אם צריך להישמע כל החומר הזה , ישמע, הש' כל מה שאמרה לאחר הכרעה בבקשה להמצאה מחוץ לתחום תתברר בקשה לעיכוב הליכים. חברי יטען עתה לגבי הליכים אזרחיים אם לאו. אך אין מקום שאטען על רגל אחד. לא רוצה להיכנס לכל זה, זה משהו שצריך להתברר בפני כב' הש' יעקובוביץ, אין לו כל קשר לערעור. לאחר הכרעת בימ"ש כאן, מה שבימ"ש יבקש ממנו להגיש כתב הגנה. אני רוצה לראות איזה כתב הגנה יש לך ואילו טענות יש לך. אבל חברי רוצה להימנע מזה ולכן לא רוצה לעבור לשלב הבא.

ב"כ המערערים:
אנו סבורים כי על פי ההלכה הפסוקה השאלה האם התובע מנהל תביעה אזרחית בפורום אחר היא סופר רלוונטית לשאלת הפורום. זאת ההלכה הפסוקה בישראל וזה תואם את ההיגיון שאדם מגלה דעתו בצורה הכי ברורה, איפה הציפיה הסבירה שלו וכוונתו לנהל תביעה בזה שהוא מנהל תביעה אזרחית במקום אחר. זה ברור. סיבל קומפלן, נ' גיא , ג'ואל. התביעה הנטענת היא מהבנק שם, אין דבר יותר הגיוני שיכריעו שם.
גאידמק הגיש בשנת 2013 בלוקסמבורג והסתיר מאיתנו. מר בוקובזה נחקר שם, לפני שנה פחות או יותר, אך השיטה שם כנראה שהחוקר משאיר את השאלות אצלו, הוא לא מראה לך. זה נוגע להסדר הדיוני. נודע לנו אחרי ההחלטה של כב' השופטת. חברי לא נתן שום תצהיר.

ב"כ המשיב:
זה התצהיר שחברי הגיש.

ב"כ המערערים:
אנחנו לא חולקים על זה שנחקרנו בקשר להליך פלילי.
אני מניח שאם חס וחלילה השופט החוקר יגיע למסקנה שיש דברים בגו, יתחיל שם משפט בדיוק כמו בארץ. משפט אזרחי ופלילי. הגשנו חוו"ד מומחה והתשובה היא גם וגם, שופט חוקר שם זה ההליך המשפטי, אם חס וחלילה ייקבע שמרשיי גנבו מגאידמק 850 מיליון דולר, יבררו את זה, וכל העדים והבנקים שם יעידו יגיעו למסקנה שהוא צריך להחזיר את הכסף. חברי רוצה לנהל את זה במקביל שם ופה בפורום הלא מתאים. הוא אומר כתב הגנה. יכול להיות שנצטרך להגיש שם נגד בנקים וכל ההליך.
היו גורמים שהעבירו לנו, אנחנו כעורכי דין לא ראינו את המסמכים. מה חברי חושב שהייתי כובס את הטענה להגיע ליום בעוד שבועיים, זה מקומם ומגוחך. נודע לנו שמדובר בהליכים אזרחיים, הגשנו בקשה לבימ"ש קמא שהוא יחשוף את התלונה ובימ"ש לא חייב אותו. מגיש את הבקשה לערעור.
הגשנו בקשה בזמנו לחייב אותו למסור לנו, זה גילוי מסמכים כי לא היה לנו. הם התנגדו מאוד בתוקף, המשיכו להסתיר את זה. כבודה הורתה שנפנה לערכאה מוסמכת. הגשנו את זה שם, עדיין אין החלטה, הגשנו את זה שלשום. התביעה פה סבה על אותו דבר שגנבו אותו בלוקסמבורג ב 850 מיליון דולר.

ב"כ המשיב:
כאשר גונבים ממך כסף אתה עושה שני דברים אוטומטית, מגיש תלונה במשטרה וככל שאתה יודע מי הגנב מגיש תלונה אזרחית. התלונה פלילית הוגש מן הסתם למשטרת ישראל, בשל בעיית סמכות, בשל העובדה כיה אירועים היו בחלקם בלוקסמבורג וחלקם בקפריסין אנו מצפים מהשופט החוקר לחקור וגלות שגנבו מאיתנו כספים ,להרשיע, לא מאמין ששופט חוקר יכול לעסוק בתלונות אזרחיות, התלונה עוסקת בגורמים חלקם בנקאיים שבוודאי לא יגיעו לישראל. התביעה בישראל עוסקת בנקודה אחרת, לאחר שהכספים עברו אל לוקסמבורג עברו לקפריסין ונגנבו שם. אני מבקש את הכספים ודוח ממנהלים מיוחדים שלי. מה קרה בלוקסמבורג, מה קרה לכספים שיצאו מהחשבון שלי ולא חזרו אליי. לבוקובזה יש אזרחות ישראלית. אם אני מקבל פה פסק דין, הכסף מסתובב בעולם זה סכום גדול, חלקו בפנמה בכל מיני מקומות בעולם. לא משנה מי יתן פסק דין , נצטרך לעשות אכיפה של כספים מכל העולם, על פי אמנות בינלאומיות. מי שניהלו את הכספים הם: אבי דגן סגן ראש המוסד, זאב זכרין, מפקד בה"ד 1 תת אלון. בוקובזה, בנוסף פייר גרוץ שניהל את הכסף. אבי דגן עד מרכזי בתיק, הוא פרש עוד בטרם הכספים נעלמו. אנשים שאין להם שקל פתאום בעלים של מיליארד דולר. יש לזה זיקה רצינית. הגשנו בתצהירנו התייחסנו לסוגית העדים הרלוונטיים , עו"ד יעקב ויינרוט, זאב פלדמן, אנשים שהיו בקשר רצוף עם הכספים. הם תבעו אותי בישראל, הגשתי תביעה שכנגד מאותן נסיבות. למה בימ"ש היה צריך לדעת מה הקשר של בוקובזה וממן לדורסט, בימ"ש אמר מסוגית הפורום הנאות האם הייתה להם ציפייה שאפשר לתבוע אותם בישראל. הוא סגר עצמו מכל הכיוונים. הניסיון לומר שאני מסתיר וחסר תום לב, יש פרק שלם של הש'.
לחברי אני אומר אני לא מבין מדוע יש מקום לדחות, שאלת העיכוב תתברר בנפרד. יש תלונה שהוגשה בלוקסמבורג, על ידי עורכי הדין הלוקסמבורגיים שלו, לא רלוונטי אם הגישו נגד דורסט אם לאו. לא אתן תשובות על כל הדבר שהוא דמגוגי, אם אני מנהל הליך שלם על ראיות שבימ"ש אמר שלא צריך. כל הכבוד לחברי שהצליח למשוך אותנו לכל ההליך הזה. הראיות שבימ"ש אמר שלא רוצה לראות זה מה שבימ"ש רואה. הם הגישו בקשה לעיכוב המועד להגשת כתב הגנה. הנחת המוצא של בימ"ש הייתה למה לדרוש מהם להגיש כתב הגנה אם הדיון יהיה בעוד שבועיים ימים. אם אני קובעת בדיון כל כך מהיר, אין טעם להתווכח אחרי הבקשה לעיכוב כתב הגנה. הייתי מבקש להורות להם להגיש כתב הגנה. המאמץ להגשת כתב הגנה בטל בשישים למה שהם מגישים. יש שתי החלטות טובות של בימ"ש בערכאה קמא. הערעור של גבירתי תלוי ועומד. אם גבירתי דוחה את הדיון הערעור תלוי ועומד.
השאלה שלי הם יש עיכוב להגשת כתב הגנה אם לאו. למה אי אפשר לתת החלטה שאין עיכוב והש' יעקובוביץ תחליט. הזמן לא פחות מהווה מהחלטות לא מושכלות. ביקשתי שיגישו כתב הגנה. אני מבקש שלא בימ"ש זה יהיה החסם, בימ"ש זה יאמר אני דוחה את המועד לדיון זה ומאשר כל הגשת כתב הגנה ומותיר את השיקול לש' יעקובוביץ.

ב"כ המערערים:
אני מבין שהערעור נשאר תלוי ועומד, אין שום הצדקה שאצטרך להתעסק בנושא כתב הגנה שאלו עלויות עצומות והוצאה עצומה.

<#3#>
החלטה

נתתי לצדדים לטעון ארוכות לעניין הבקשה לדחייה ולאחר ששמעתי אותם הגעתי לכלל מסקנה שיש מקום לדחות את הדיון בערעור דנן לנוכח העובדה שהמערערים טוענים כי בידם ראיה שהיא בגדר נסיבה חדשה המצדיקה עיון מחדש של כב' הרשמת בהחלטתה נושא הערעור, והם הגישו הליך כזה אשר תלוי ועומד כעת בפני כב' הרשמת.

יחד עם זאת, כיוון שכעת לא ידוע מועד הדיון בערעור זה, אין מקום להותיר את החלטתי המעכבת את הוראת כב' הרשמת לגבי הגשת כתב ההגנה מטעם המערערים והחלטה זו מבוטלת.

אין בביטול החלטתי זו כדי לקבוע דבר או חצי דבר באשר לשאלה אם יש מקום או אין מקום להגיש כתב הגנה בשלב זה, נושא זה הוא בשיקול דעתה הבלעדי של כב' הרשמת.

<#4#>
ניתנה והודעה היום י' שבט תשע"ו, 20/01/2016 במעמד הנוכחים.

עפרה צ'רניאק , שופטת

הוקלד על ידי קרן חבאני