הדפסה

מלמד נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה

תובע
משה מלמד

נגד

נתבעות

  1. מגה קמעונאות בע"מ
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאור הפער שבין קביעות המומחים, (עליו לא הצליחו הצדדים לגשר), הנני ממנה מומחה מטעם ביהמ"ש, אשר יעיין בחוו"ד ובכל המסמכים הרפואיים שיוצגו בפניו, ויחווה דעתו בשאלות הרלוונטיות.
אני ממנה בזאת את ד"ר טאובר חנן בתחום האורטופדי.  המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 6.7.11 ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודה ולמקצועו.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
 
ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוו"ד מטעם הצדדים וכן מסמכי המל"ל.
בשכר טרחת המומחה ישאו הצדדים בחלקים שווים,בשלב זה, עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה. באחריות ב"כ התובע לוודא כי חלקו של מרשו יפרע עובר לבדיקה.
על מנת לא לעכב ביצוע התשלום, מתבקש המומחה לשלוח כבר עתה את חשבונו לידי ב"כ בעלי הדין, בצירוף פרטי חשבון בנק. 
המומחה מתבקש ליתן חוות דעת תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.
ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחה.
הנני קוצב את שכרו של המומחה בסך של 4,500 ש"ח בצירוף מע"מ.
התז"פ הקבועה ליום 1.1.14 מבוטלת.
הדיון הקבוע ליום 3.2.14 ידחה ליום 9.6.14 שעה 09:30.
ב"כ התובע יגיש תחשיבי נזק בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת והנתבעות בתוך 30 יום מקבלת תחשיב התובע , בצירוף דוחות החקירה עליהם נסמך תחשיבה, במעטפה סגורה, ישירות ללשכתי.

המזכירות תשלח לצדדים ולמומחה העתק החלטתי זו.

ניתנה היום, י"ד טבת תשע"ד, 17 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.