הדפסה

מלונות אפירקה ישראל בע"מ נ' תומר שטרן

ניתן ביום 28 יולי 2013

מלונות אפריקה ישראל בע"מ

המערערת

-
תומר שטרן
המשיב

בשם המערערת – עו"ד דותן שעיה
בשם המשיב – עו"ד חובב ריקה

הרשמת השופטת אביטל רימון-קפלן

פסק דין

  1. לבקשת הצדדים ובהתאם למוסכם ביניהם – הערעור נדחה בזאת ללא צו להוצאות .
  2. באשר לעתירת הצדדים להחזר אגרת בית הדין, הואיל ועל פי תקנה 5 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) התשס"ח-2008, לא ניתן להחזיר אגרה בבית הדין הארצי לעבודה, אין בידי להיענות למבוקש .

ניתן היום, כ"א אב תשע"ג (28 יולי 2013) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.