הדפסה

מינהל מקרקעי ישראל נ' עופר שלמה

בפני כב' השופטת אורית ליפשיץ
המבקשת
מינהל מקרקעי ישראל
ע"י עו"ד אגבריה
נגד

המשיב
עופר שלמה-בעצמו
ע"י עו"ד הקר
נוכחים:
שלמה כהן
משה קלימיאן
<#1#>

פרוטוקול

הצדדים מנהלים דיון מחוץ לפרוטוקול
ב"כ המבקשת:
לאור הערת בימ"ש מבקש לפסול חוה"ד שהוגשה מטעם הנתבע מ-11.4.14 שכן בבקשה להוספת הראיות הנתבע טען שלאור קבלת תשריט ובו סימון של שטח הפלישה, הוא מבקש להגיש תצ"א ומסמכים נוספים וחו"ד מומחה משלימה בקשר לחממות שלא ניתן להם התייחסות בחו"ד מומחה. לאור העובדה שבתשריט שצורף כנספח ב' לצהיר העד, צוין כבר מה שטח הפלישה והגבולות, בתשריטים החדשים שמסמנים אותם שטחים, את חוה"ד הזו יכול הנתבע להגיש במסגרת חוה"ד הראשונה ואין לאפשר מקצה שיפורים.
<#3#>
החלטה
מאשרת הגשת חוה"ד, וזאת בהמשך להחלטתי מיום 8.4.14.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ז' אייר תשע"ד, 07/05/2014 במעמד הנוכחים.

אורית ליפשיץ, שופטת

ב"כ התובעת:
אני הגשתי את העותק המקורי של נספח ב' לתיק הנייר, ואבקש לבדוק היכן עותק זה מצוי, יש בידי תצ"א שמצלמים אותו שטח פלישה.

ב"כ הנתבע:
לא לתצהיר עדות ראשית ולא לכתב התביעה צורף תשריט מקורי מדויק שממנו ניתן ללמוד גבולות הפלישה הנטענת, כנראה שגם בתיק זה לא הוגש, ונתנגד היום שיוגש מסמך אחר חדש, במקום המסמך הזה.

הצדדים יוצאים להפסקה קצרה

בא כח התובעת
לאור הדברים ששמעתי מבית המשפט בדבר אי מומחיותו בדבר קריאת המפות, למרות שאנו סבורים שמי שהעלה את הטענה כי שטח הפלישה נמצא בתוך גבולות מושב נוגה הוא זה שצריך להוכיח את הטענה הזו ולא התובע, למרות זאת ולצורך בירור וחקר האמת אני מבקש מבית המשפט שהות להגיש חוות דעת של מודד, שתתייחס למיקום של שטח הפלישה ביחס למפת הסקר ומפת המשבצת של מושב נוגה .

בא כח הנתבעת:
מדובר בתיק משנת 2007, תצהיר עדות ראשית הוגש בשנת 2010 , היום בשנת 2014 כאשר אנו מגיעים לדיון ההוכחות ולתובע מתברר שהראיות שלו חסרות, אין מקום לאפשר לו מקצה שיפורים על מנת להגיש ראיות נוספות, בפרט נכונים הדברים בשעה שהודענו בבית המשפט והדברים בפרוטוקול שאנו לא יודעים בדיוק מהם גבולות הפלישה ולכן אם המנהל לא מצא לנכון עד היום להתייחס לתיק זה ברצינות הראויה בכובד הראש המתאים לעובדה שמדובר על הריסה ופינוי חממות ולקחת מודד שיסמן בדיוק מהו השטח שהמנהל טוען לו, אז היום אין מקום לאפשר לו לעשות כן אלא לקיים את הדיון אחרי 7 שנים על בסיס חומר הראיות שהגיש המנהל.

<#5#>
החלטה
בנסיבות העניין ולאור העובדה כי מדובר בקרקעות מדינה, ולאור השתהות הצדדים ולאחר ששקלתי את נסיבות הבקשה והתיק, ולאור העובדה כי יקשה על התובעת להוכיח כי טענת הפלישה ,אני מתירה לתובעת להגיש חוות דעת של מודד מוסמך כמבוקש על ידה, אשר תוגש עד ליום 20.05.2014, וזאת כפוף לתשלום הוצאות לטובת הנתבע בסך של 10,000 ₪.
מדובר בתביעה שהוגשה בשנת 2007, ונקבעה להיום להוכחות ולדיון להיום התייצבו כל העדים.
מדובר בבזבוז זמן שיפוטי יקר ובשינוי הראיות מטעם התובעת דבר שיצריך הוצאות מטעם הנתבע.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ז' אייר תשע"ד, 07/05/2014 במעמד הנוכחים.

אורית ליפשיץ, שופטת

בא כח התובעת
מבקש שהות להתייעץ עם יועץ המנהל האם למשוך את בקשתי ולהצהיר אלה עדיי לאחר חקירתו של מר שלמה כהן.

לאחר הפסקה

בא כח התובעת
לאחר שהתייעצתי אני מבקש לומר לבית המשפט כי בדלית ברירה ולאור שאנו סבורים ואנו עומדים על הבקשה להגיש בקשה נוגדת וזה עניין שהנתבע צריך להוכיח אותו, אנו עומדים על הבקשה.

בא כח הנתבעת
לאחר שבית משפט מאפשר להגיש ראיה נוספת אני מבקש ללמוד את הראיה, להגיש תגובה, זו זכותנו בתור מי שנפגע בתיק זה.
לאחר קבלת חוות דעת אגיש בקשה מתאימה ואבקש לדחות את הדיון שקבוע ליום 25.5.

בא כח הנתבעת
בוצעה חקירה של העד בהליך של צו מניעה זמני - ואני מציע שזה ישמש כחלק מחומר הראיות .

שלמה כהן לאחר שהוזהר כדין:

ח.ר.:
אני חתום על התצהיר מיום 29.8.2010 ואני נחקרתי בבית המשפט ביום 9.4.08 במסגרת הבקשה למתן צו מניעה זמני .

ש. אתה עובד ותיק במחלקת הפיקוח במינהל
ת. נכון – החל משנת 2001 .
ש. ממתי אתה אחראי על אזור נוגה
ת. בשלהי 2005 לערך .
ש. אתה מכיר את השטח לא רע ואת המחזיקים
ת. הספקתי להכיר .
ש. על פי הבדיקה שביצעתם אתה יודע לומר מי אמור להחזיק בשטח? השטח נשוא התביעה
ת. השטח נבדק על ידי במועד בו קיבלתי מידע מפקח הסיירת זיו בירמן שהוא קיבל את המידע ממרכז המידע של משאבי שדה
ש. מי אמור להחזיק בשטח לפי הנתונים שלכם?

לשאלת בית משפט מהו השטח נשוא התביעה - אני משיב בגוש 2161 חלק מחלקות 26,2,3,4,5,6, חלק מ-26 וחלק מ-24 באותו גוש 2161. השטחים שאני מכוון הם מצויים דרומית לגבול של משבצת נוגה, השטחים היו מוחכרים בזמנו לקיבוץ משאבי שדה בהכחרה זמנית את המידע בדבר הבנייה בלתי חוקית היא התקבלה במקור מרכז המשק של משאבי שדה
ש. נכון למועד הגשת התביעה מי שאמור היה להחזיק את השטח הוא משאבי שדה
ת. נכון , גם כתבתי שבדקתי את החזוה הזמני שלהם באותו מועד והוא לא היה תקף .
ש. אם במועד שבו הגעת ונתת את מכתב ההתראה לנתבע ביום 17.9.09 היה הנתבע מציג לך מכתב הסכמה ממשאבי שדה שהם מסכימים שהוא ישב בשטח אני מניח שהתביעה לא היתה מוגשת
ת. לא, החוזה שהיה עם משאבי שדה היה לעיבוד עונתי, עיבוד "בעל" ובטח שלא בנייה הטעונה היתר של חממות שזה לא יכול להיות לחוזה זמני כי חממה לא נבנית המנהל לא יאשר בניית חממות קבועות באדמה המוחכרת זמנית , בקרקע זמנית לעיבוד עונתי המנהל בדרך כלל לא מאשר בנייה קבועה.
ש. אם לצורך העניין היית מגיע לשטח הזה ולא היתה שם חממות והיה מעבד אותו שלמה עופר ומביא לך אישור ממשאבי שדה שמסכימים שיעבד את השטח לא היתה לך התנגדות
ת. לא מדוייק, יש עבירה של חוק התיישבות שזה השכרת משנה , אם הם מקבלים החכרה הם צריכים לעבד את השטחים המושכרים .
ש. אם היית מגיע לקרקע מוצא את עופר שלמה, מעבד את הקרקע ומביא אישור ממשאבי שדה שאין להם התנגדות לעיבוד וזה במסגרת הסדר שתואם את חוק ההתיישבות שלכם האם נכון שלא היית מגיש את התביעה ?
ת. כל עוד לא היתה נבנית מבני קבע של חממות, קשה לי לעקוב מי מעבד כל שטח ושטח, הבדיקה שלי עם השטח המעובד בהתאם לחוזה , לכן הייתי מקבל את האישורים ממר שלמה ומעביר אותם לבדיקת המחלקה החקלאית .
ש. אני אומר לך שמשאבי שדה הודיעו לבית משפט שהם מסכימים שעופר שלמה ישב בקרקע ? כדי להבין את עמדת המנהל וההגיון, אם משאבי שדה מסכימים האם נכון שמעבר לסוגיית הבנייה של החממות , של איך ההסדר בין שלמה לבין משאבי שדה לכם אין דרישה לקבל את החזקה לידיכם .

בא כח התובע
מתנגד, חברי שואל שאלות היפוטטיות, שנית, חברי מתייחס למגעים של התנהלות מחוץ לבית משפט , הכל היה לצורך משא ומתן ולא לצורך הליך משפטי.

<#7#>
החלטה
לאור העובדה כי המדובר במדעים שהתנהלו מול הקיבוץ במסגרת משא ומתן אני מקבלת את ההתנגדות.

<#8#>

ניתנה והודעה היום ז' אייר תשע"ד, 07/05/2014 במעמד הנוכחים.

אורית ליפשיץ, שופטת

ש. אם משאבי שדה היו אמורים להחזיק בקרקע בשנת 2007 למה אתם מגישים את התביעה ולא משאבי שדה?
ת. מבחינתי זיהיתי את הבעיה על ידי תלונה שהתקבלה בראשיתה ממרכז הגד"ש של משאבי שדה, שנית שניגשתי לשטח זיהיתי בנייה בלתי חוקית שהיתה בעיצומה, אני אמון על חלק מתפקידי, ולכן ביקשנו להוציא צו מניעה, בהיותי בשטח ביקשתי שיציגו היתרים ולא הוצגו, ביקשתי משלמה עופר, לא היו היתרים כאלה ולא הוצגו, בבדיקה בועדת שקמים עלה שאין היתר ולא ניתן היתר לבניית חממות כאמור וזו הסיבה , וזה חלק מתפקידו של המפקח .
ש. האם נכון שהגעת לשם בחודש יולי 07 היה מבנה רשת קיים גמור עומד
ת. מפנה לתמונות נספח ג' לתצהירי
ש. האם שהיית בחודש יולי 07 ומדובר בהרבה דונם של חממות ראית שם חממות שנבנו הרבה זמן לפני כן ?
ת. כתבתי בדוח הפיקוח שערכתי ביום 17.9.07 "מצטט" ישנם חממות הבנויות מלפני שנה וישנן חממות בשלבי בנייה.
ש. האם נכון שלא כל חממה דורשת היתר בנייה ואני מתכוון "לבית רשת"
ת. החממות שהיו במקום טעונות היתר .
ש. האם נכון שיש סוג חממות שלא טעונות היתר
ת. לא שידוע לי .
ש. אתה יודע מה זה בית רשת
ת. אין לי מושג .
ש. האם נכון שיש 2 סוגים של חממות בשטח?
ת. יש חממה יותר חדשה, ויש חממה שנבנתה לפני שנה.
לשאלת בית משפט האם אני טוען כי כל החממות נבנו מ2006 ואילך אני משיב שגם בביקורת שעשיתי בשטח עם הנתבע וגם מצילומי האויר מראה כי בשנת 2005 השטח ריק מעובד לבד ואין חממות באיזור – יש לנו מערכת GLS שעומדת לרשות המפקח יש נתונים גאוגרפיים גוש חלקה , קוי אורך ורוחב, גבולות משבצות, עיבודים זמניים, צילומי אויר שאני יכול לקבוע לאיזה שנה, אני מקבל מידע מה היה קיים באותה שנה ,הצילום שהפקתי שצורף לתצהיר הוא אותו צילום נספח ב' לתצהירי למעט הפלט והתוספות למעט הכותרת עוד מופק על המסמך באופן אוטומטי מי הפיק אותו התאריך והשעה שמופק גם במסמך החדש, הצילום עצמו לא משתנה - אני יכול לקבוע איזה שכבות אני רוצה ע
עקב בעיה בנט המשפט, הפרוטוקול הופסק באמצעיתו, והמשך הפרוטוקול הודפס בוורד, ונסרק לתיק בימ"ש כמוצג.