הדפסה

מימון נ' עיריית רמת גן ואח'

03 נובמבר 2015
לפני:
כב' השופטת רוית צדיק

התובע:
דרור מימון
ע"י ב"כ: עו"ד יפעת בר צבי

-
הנתבע:
1.עיריית רמת גן, ע"י ב"כ עו"ד טל מאירסון ו/או חן כרמין ואח'
2. הממונה על השכר במשרד האוצר,
ע"י ב"כ: עו"ד הדס ערן

החלטה
לאחר ששקלתי את הבקשה לזימון עדים ואת תגובת המשיבות 1 - 2, הנני מחליטה כדלקמן:
1 . הנני מורה על זימון העדים המבוקשים ( מר איציק אמר, גב' כרמלה חי, מר שלומי דבורה, מר שמוליק פרקש), זאת לאור רלבנטיות העדות המבוקשת לנושאים שבמחלוקת.
בהקשר זה ובתמצית בלבד, אציין כי לעניין רלבנטיות עדותם של עדים אלו, הרי שבנסיבות המקרה דנן די בטענת המבקש כי פנה בתלונות חוזרות ונשנות לגורמים אלו כמפורט בהרחבה בבקשה, כדי להצביע על רלבנטיות עדותם.
2. הנני דוחה את בקשת המבקש כי העדים: גב' כרמלה חי ומר שלומי דבורה יביאו עימם לעדות את המסמכים אותם פירט המבקש בסעיפים ב' – ג' לבקשתו.
לעניין זה, הצדק עם המשיבות ובקשת המבקש לקבלת כלל המסמכים האמורים עולה כדי " דיג ראיות", פוגעת בפרטיותם של הצדדים השלישיים, יש בה הכבדה ניכרת והיא עומדת בניגוד להחלטת בית הדין מיום 21.3.15.
3. מאחר ומדובר בעובדים בכירים של המשיבה 1, ולאור בקשת המשיבה 1 כי ככל שבית הדין יחליט כי יש צורך בעדותם של העדים המבוקשים, יורה בית הדין למשיבה 1 ( עיריית רמת גן) לזמנם לעדות באמצעות תצהיר (מאחר והינם עובדי עירייה) , למען יעילות הדיון ומאחר שמצאתי כי עדותם של עדים אלו באמצעות תצהיר תאפשר לתובע לחקור אותם בחקירה נגדית ולא תקפח את זכויותיו של התובע , תגיש המשיבה 1 עד ליום 15.11.15 תצהיר מטעם עדים אלו.
ככל שאין בכוונת המשיבה 1 להגיש את עדויותיהם של עדים אלו באמצעות תצהיר, תודיע המשיבה 1 לבית הדין עד ליום 9.11.15.
4. אשר לבקשת המבקש לחייב את העדים להגיע לדיון בפני בית הדין עם תלושי שכרו של המבקש לשנים 2003 – 2013, לא ברור האם אין ברשות המבקש העתק תלושי שכרו ובהתאם לכך, האם מדובר בבקשה לגילוי מסמכים המוגשת על ידי המבקש. אף המשיבה 1 לא ה תייחסה כלל בתגובתה לבקשת המבקש לקבלת העתק של תלושי שכרו.
בהתאם לכך, המבקש יגיש עד ליום 9.11.15 הודעה בה יבהיר לבית הדין האם יש ברשותו העתק תלושי השכר המבוקשים.
לעיון הודעת המבקש והודעת המשיבה 9.11.15, תצהירי המשיבה 15.11.15.
המזכירות תשגר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א חשוון תשע"ו, (03 נובמבר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.