הדפסה

מימון נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בפני
כבוד ה שופטת עדי אייזדורפר

מבקש
אמר מימון
ע"י ב"כ עו"ד חן נעמן

נגד

משיבה
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עינת גליקמן שפיגלר

החלטה

1. עניינה של תביעה זו - תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, מכוח פוליסת ביטוח. לטענת המבקש, אשר הינו נכה בשיעור של 85%, חירש ואילם, כבן 57, נשוי ואב ל – 4 ילדים, חלה התדרדרות במצבו הרפואי, באופן שאילץ אותו להפסיק את עבודתו כנגר. כתוצאה מכך, במהלך שנת 2013, פנה אל המשיבה, וביקש להכיר בו כמי שנמצא במצב של אי כושר תעסוקתי מוחלט. בקשתו נדחתה על ידי המשיבה, ומכאן התביעה.

המבקש עותר לפטור אותו מהגשת חוות דעת רפואית בעניינו, בהתאם להוראות תקנה 127 לתקנות סד"א, תשמ"ד – 1984, להסתמך על קביעת המל "ל בעניינו, או לחילופין – לעשות שימוש בהוראות תקנה 130 לתקנות סד"א, תשמ"ד – 1984, למנות מומחה רפואי מטעם ביהמ" ש, בתחום הרפואה התעסוקתית, לשם קביעת נכויותיו.

2. בבקשתו, פירט המבקש מצבו, וציין כי כיום מתפרנס בדחוק מהכנסותיה הדלות של ר עייתו, אשר אף היא חירשת ואילמת, ומצבה הנפשי קשה, וכן מקצבת הביטוח הלאומי בסך 2611 ₪ ותגמול ממשרד העבודה, בסך 277 ש"ח בלבד. כמו כן, פירט המבקש את הוצאותיו החודשיות, וצירף לבקשה תדפיס פעולות מחשבון הבנק, ומהחלטות ועדות המל"ל, אשר קבעו לו 85% נכות רפואית יציבה ו- 100% אובן כושר עבודה.
המבקש מציין, כי לאור המצב הכלכלי המפורט, אין ביכולתו לממן שכר טרחת המומחה לשם הוכחת תביעתו, כאשר דחיית בקשתו תביא, הלכה למעשה, לנעילת שערי ביהמ"ש בפניו.

3. המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, המבקש אינו עומד במבחנים שנקבעו בפסיקה לשם מתן פטור מצירוף חוו"ד רפואית, על יסוד תקנה 127 הנ"ל. כך, המבקש אינו מפרט אם ניסה לפנות למומחים שונים לצורך מתן הצעות מחיר, והבקשה אף נעדרת פירוט באשר לנכסים אשר יכול ומצויים בבעלות המבקש. כמו כן, לא פירט המבקש בבקשתו, ניסיונות שעשה ליטול הלוואה לשם מימון חוות הדעת, ואף לא טרח לציין כיצד ממומן שכר טרחת עו"ד המייצגת אותו.

4. בתשובתו, הדגיש המבקש כי אין בבעלותו נכסים, וכי חשבון הבנק היחיד על שמו הינו החשבון אשר תדפיסים ממנו צורפו לבקשה.

5. בהתאם להוראות תקנה 127 לתקנות סד"א תשמ"ד – 1984, על בעל דין, המעוניין להוכיח עניין שברפואה, מוטלת החובה לצרף לכתב תביעתו חוות דעת רפואית, ובאין חוות דעת כזו, לא יוכל להוכיח עניין שברפואה מטעמו. בית המשפט רשאי לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בבר"ע (ב"ש) 511/06 מאיר אמויאל נ' פלונית [15.8.2006], עמד ביהמ"ש המחוזי על המבחנים אותם יבחן ביהמ"ש במסגרת דיון בבקשה לפטור מצירוף חוות דעת, בהתאם לתקנה 127 הנ"ל:
"נדמה שעל מנת שצד העותר לבית משפט יזכה לפטור מהגשת חוות דעת בעניין שברפואה, עליו לעמוד במבחן משולש. המבחן הראשון, הוא נסיבות מיוחדות המסבירות מדוע לא יהיה זה צודק לדרוש מהצד להגיש חוות דעת בכוחות עצמו. המבחן השני הוא שהתביעה או ההגנה, בעלת סיכוי סביר להתקבל ולו לכאורה. המבחן השלישי הוא, ראשית ראייה או ראייה לכאורה שהעניין שברפואה מבוסס אף שלא הוגשה חוות דעת רפואית. מתפקידו של בית המשפט לבדוק מבחנים אלה ולהגיע להכרעה על בסיס שיקלול תוצאות הבדיקה על פי הנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה תוך מתן משקל ראוי לכלל שעומד ביסוד תקנה 127 לתקנות סד"א".

6. ברוח הפסיקה האמורה, נפנה לבחון את מצב הדברים בעניינו של המבקש.
אשר למבחן "הנסיבות המיוחדות" - חסרון כיס של המבקש – מהחומר שצירף לבקשתו, ניתן להסיק כי מצבו של המבקש דחוק, שעה שהוא מתפרנס מקצבת מל"ל בסך של כ – 2600 ש"ח לחודש ותגמול בסך 277 ₪ ממשרד העבודה. המבקש ציין, כי בנוסף קיימת הכנסה חודשית מעבודתה של אשתו, בסך של כ - 1081 ₪.
אמנם, בבקשתו, לא פירט המבקש האם עשה ניסיונות ליטול הלוואה לשם מימון שכר טרחת המומחה, אולם המבקש ציין, כי בני משפחתו מסייעים לו בפרנסתו החודשית, באופן שהותיר אותם חסרי כל, כך שנראה כי בכך ניתן מענה לשאלת ניסיונות גיוס הכספים מקרובי משפחה.

אשר למבחן סיכויי התביעה - במסגרת מבחן זה על התובע להראות שתביעתו אינה מופרכת. עניינה של התובענה, תגמולי ביטוח מכח פוליסת ביטוח, בגין אובדן כושר עבודה עקב מצב רפואי. אמנם, יסוד מרכזי לצורך הוכחת התביעה הינו הוכחת המצב הרפואי, דבר המצריך צירוף חוו"ד, אולם, על יסוד בחינת כתב הטענות, נראה כי בפי המבקש טענה הראויה להישמע ולהתברר, בשים לב למצבו הרפואי העולה מן המסמכים שצורפו, ולקיומה של פוליסה בעניינו.

אשר למבחן "ראשית הראייה" או "ראיה לכאורה" – המבקש צירף לבקשה מסמכים המהווים "ראשית ראיה", או "ראיה לכאורה" לתביעה, בדמות קביעת מומחה מל"ל באשר לאבדן כושר עבודה בשיעור של 100%, ואף חוות דעת של מומחה תעסוקתי, לפיה המבקש איבד את כושר השתכרותו באופן מוחלט ולצמיתות.

מכל אלה מתבקשת המסקנה כי עלה בידי המבקש לעמוד במבחנים הקבועים בפסיקה לשם מתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית מטעמו, ועל כן דין הבקשה להתקבל.
הבקשה למינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש תידון במסגרת הדיון הקבוע בתיק.

ניתנה היום, י"ט חשוון תשע"ו, 01 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.