הדפסה

מיכאלביץ ואח' נ' פייגנבוים ואח'

בפני
השופטת חנה ינון, שופטת בכירה

תובעת

ריטה מיכאלביץ

ע"י ב"כ עו"ד יעקב לרר

נגד

נתבעים

1. תמיר פייגנבוים

ע"י ב"כ עו"ד רפאל שיוביץ

2. כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אייל אקוניס

3. פינוטק טריידינג אינק

ע"י ב"כ עו"ד טל יצחק רון

4. ד"ר אסתר ליפסקר

ע"י ב"כ עו"ד אבנר אשד

5. אורית פייגנבוים

ע"י ב"כ עו"ד רפאל שיוביץ

פסק דין

1. זוהי תביעה על סך של 1,611,312 ₪, שעניינה דרישה למתן פיצוי עקב הפסדים כספיים בענף ההשקעות בשון ההון.

רקע עובדתי
2. התובעת, ד"ר ריטה מיכאלביץ, הינה רופאה במקצועה.

3. התובעת סברה כי כספים שברשותה ראוי היה להשקיעם באמצעות הפקדה אצל הנתבעים, ברם, כספים שמסרה עשו ב הם הנתבעים כבשלהם ועקב התרשלותם הפסידה סכומים של כ- 1,611,312 ₪.

4. הנתבעים מכחישים הדבר מכל וכל וגורסים כי תנאי השוק הגרועים גרמו להפסדים בכספים שהושקעו על ידי התובעת.

ראיות הצדדים

ראיות התובעת
5. התובעת ד"ר ריטה מיכאלוביץ העידה בתצהירה ת/1 , כי בעבר הכירה ידידה במסגרת לימודי הרפואה, היא גב' ד"ר אסתר ליפסקר, הנתבעת מס' 4.

6. הנתבע מס' 1, מר תמיר פיגנבוים, איש אמונה של גב' ליפסקר, הומלץ על ידי האחרונה בפניה כגאון פיננסי, העובד בחברת כלל בטוחה ובחברת פינוטק טריידינג בע"מ, תוך שהיא מסתירה ממנה כי לתמיר אין כל השכלה פורמאלית ורישיון לעסוק בענף ניירות הערך ובניהול תיקי השקעות.

(להלן: "תמיר").

7. גב' אורית פייגנבוים הינה אשתו של תמיר פייגנבוים, ואף לה אין כל השכלה וידע בתחום שוק ההון.

8. היא פתחה חשבונות שונים על שמה עבור תמיר פייגנבוים, על מנת שיוכל להפקיד בהם כספים באישורה ובחתימתה.

9. ד"ר ליפסקר תיארה את מר תמיר פייגנבוים כ"גאון", מומחה לשוק ההון, אשר חזר בתשובה וחי ביישוב רכסים שליד טבעון.

10. עוד, הוסיפה , כי אמו של תמיר הינה גננת בגן יבנה והינה חברתה הא ישית.

11. כן נמסר לה על ידי גב' ליפסקר כי עובד הוא בחברת כלל בטוחה בניהול תיקי השקעות וכי הינו ישר והגון.

12. בפעילותו, רכש לקוחות סלקטיביים שהיא, גב' ליפסקר , ביניהם , וכולם נהנים מתשואה גבוהה שהוא מצליח להביא לכיס ם.

13. כן הדגישה כי ניתן לסמוך על תמיר במאה אחוז ואין כל סיכון במתן כספים לניהולו.

14. כאשר נפגשה עימו סיפר לתובעת כי הוא פעיל מאוד בניהול תיקי השקעות בניירות ערך, שאין לחשוש בהפקדת כספים בסכומים גבוהים בידיו וכי ניסיון רב לו בניהול תיקי השקעות.

15. חברת כלל פיננסים, הנתבעת מס' 2, אינה מוכרת לה באופן אישי, אלא שההיכרות נעשתה לאחר שתמיר הציג עצמו כעובד החברה וכנציגה.

(להלן: "חברת כלל פיננסים").

16. לימים, טענה חברת פינוטק, הנתבעת מס' 3, כי אין בידה כל חשבון לטובת תמיר, אלא חשבון על שם אשתו אורית.

17. כלל פיננסים מצידה, מסרה טופס הפקדה על שם החברה.

18. לחברת פינוטק טריידינג, הנתבעת 3, הגיעה התובעת בהמלצת תמיר וגב' ליפסקר, ולאור המלצתם על כישוריה, השקיעה דרכה סכום של 52,350 דולר.

(להלן: חברת "פינוטק").

19. עם צאתה לפנסיה מוקדמת, סבבה בעולם וכספים ממימוש נכסיה שמרה באנגליה., בבנק "הליפקס", עקב הריבית הגבוהה שקיבלה.

20. גב' ליפסקר שיכנעה שוב ושוב להשקיע בכלל פיננסים באמצעות תמיר, וסיפרה כי היא עצמה מחזיקה שם תיק השקעות.

21. גב' ליפסקר יזמה פגישה בבית חברה טובה בשם ד"ר רינה רוטזאק בגבעת שמואל והציגה את תמיר כעובד כלל פיננסים, והובטח לה על ידו כי כספיה יו פקדו בחשבון כלל האחרונה.

22. ביום 8.2.2004 העבירה סך של 190,000 ₪, סכום שהפקיד תמיר בחשבון כלל פיננסים, וזאת לאחר שנכרת ביניהם "הסכם ניהול השקעה בני"ע". כן העבירה לאחרונה סכום של 93,445 ליש"ט שהועברו מבנק ההשקעות "הליפקס" באנגליה.

23. עוד העבירה בשנת 2006 סך של 52,350 דולר לחברת "פינוטק".

24. בסך הכול העבירה לתמיר ולכלל פיננסים סכום כולל של 1,204,874 ₪, אשר ביום הגשת התביעה עמד על סך של 1,611,312 ₪.

25. בקשתה לאחר פרק זמן להחזר כספיה סורבה ותמיר טען כי כדאי להשקיע בחב רת ההשקעות "פינוקרפ" שבקפריסין, דבר שנראה לה חשוד.

26. תמיר נעלם ולא השיב לפניותיה דבר, וכן ראתה באתר האינטרנט הרלוונטי כי רבים מהעיר נתיבות מחפשים אחריו ומציינים כי ביצע מעשי תרמית.

27. לאחר ביקור בביתו שלא הניב דבר, שלחה לתמיר מכתב התראה, אולם זה לא השיבה דבר.

28. לאור אלה, סבורה היא כי תמיר הוא שגרם לאובדן כספה ולגזלתו, לאחר שסמכה עליו ונתנה בו אמונה המלא.

29. לגישתה, חברת כלל פיננסים, אחראית אף היא לכל הכספים שהופקדו בידה, שכן התירה לתמיר לפעול באמצעותה ובאמצעות הפלטפורמה אשר סופקה לו במשרדיה.

30. כן העידה מטעם התובעת גב' רינה רוטזאק בתצהירה ת/2, אשר הכירה עוד מימי לימוד הרפואה יחדיו, כי אסתר ליפסקר היפנתה אותה לתמיר, וכי כספיה שהושקעו לא הושבו לה כלל.

31. כן הגישה התובעת חוות דעת מטעם המומחה פרופ' דן גלאי, המוצג ת/3. על פי חוות דעתו, כעולה מן הפרטים אשר קיבל מהתובעת, כלל פיננסים "עצמה את עיניה" מ ראות מה הקורה ולו היתה זו מקיימת בקורת על פעולותיו, היה הדבר צריך להביא לתגובה מהירה אשר היתה מפסיקה את הפעילות החריגה , לאלתר.

32. לעמדתו, התנהגות כלל פיננסים, כעולה מעדות מר רוקח דוד בבית המשפט, מומחה הנתבעים , גבלה בעצימת עיניים כלפי מעשי תמיר וזו הייתה אדישה אליהם.

ראיות הנתבעים

33. הנתבע מס' 1 מר פיינגבוים תמיר, הצהיר בתצהירו ת/14 כי הוא עוסק משנת 1995 בביצוע השקעות בשוק ההון, ואולם לא רכש בתחום זה השכלה פורמאלית כלשהי, אלא פעל רק מתוך ניסיון ולימוד עצמאי להגיע ליכולותיו הלא מבוטלות.

34. מטעם כלל פיננסים העיד בתצהירו נ/2 מר דוד רוקח, ולעדותו כלל פיננסים הינה חברת הבורסה לניירות ערך ובין היתר, בעלת רישיון ניהול השקעות ושיווק השקעות. במסגרת פעילות החברות בבורסה, מספקת כלל בטוחה ללקוחותיה שירותי מסחר ושירותי ביצוע במהלך המסחר בבורסה בניירות ערך ובנגזרים פיננסיים הנסחרים, בבורסה ובשווקים מוסדרים בחו"ל. שירותי המסחר בניירות ערך ובנגזרים ניתנים על ידי כלל בטוחה ללקוחותיה העצמאיים אשר בבעלותם חשבון אצל כלל בטוחה במספר אופנים: פלטפורמת מסחר באמצעות האינטרנט; הפעלת חדר עסקאות וכן קישוריות למערכות און-ליין המאפשרות גישה ישירה ללקוחות.

35. במסגרת מערך ההסכמים כאמור, מערך הסכמים סטנדרטי אשר משמש את כלל בטוחה כבשגרה לצורך החתמת לקוחות עצמאיים חדשים, העניקה אורית פייגנבוים ייפוי כוח והרשאה לביצוע כל פעולה בחשבון לבעלה, מר תמיר פייגנבוים, בהקשר זה , יצויין כי הליך זה של פתיחת חשבון על שם אחד מבני הזוג תוך מתן ייפוי כוח לבן הזוג השני, הינו שכיח אצל כלל בטוחה, ולמיטב ידיעת ו גם אצל חברי בורסה אחרים ותקין על פי כל דין.

36. החשבון האמור נפתח אצל כלל בטוחה כחשבון "עצמאי" ולא כחשבון "מנוהל". משמעות ההבחנה היא שבחשבון עצמאי, כשמו כן הוא, הפעולות נעשות באופן עצמאי על ידי בעל החשבון ו/או מיופה הכוח בחשבון, וזאת תוך שימוש בפלטפורמה שמועמדת על ידי כלל בטוחה. חשבון עצמאי לא מקבל שירותי ניהול השקעות מכלל בטוחה, בדומה לחשבון בנק רגיל, למרות שבידי האחרונה רישיון ניהול השקעות ושיווק השקעות. יצויין כי כלל בטוחה מעניקה ללקוחות אחרים שירותי ניהול השקעות, ואז היא פועלת "בכובעה" כמנהל תיקי השקעות ואף כפו פה להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. הדבר אינו דומה במקרה זה ואינו רלוונטי לחשבון.

37. דברים דומים ביותר העיד מר דידיה איש ימינו, בתצהירו נ/1, לגבי חב' פינוטק בציינו, כי המדובר בפלטפורמת שיווק הון בלבד שפעל ה עבור לקוחות יו דרך הנתבעת. לכל המצטרף, לרבות התובעת, לפעילות הנתבע, הובהר לו כי אין לו פעילות ציבורית, הוא אינו מנהל תיקים ואין לו כל כוונה להיות מוסמך לניהול תיקים גם בעתיד.

38 הנתבעת מס' 4, הגב' ד"ר אסתר ליפסקר, העידה בתצהיר נ/15 כי הינה רופאה ותיקה בתחום הכירורגיה בכף היד. לעדותה, סיפרה לתובעת כי תמיר השקיע עבורה חלק מחסכונותיה בחברת השקעות בסיכון נמוך במיוחד של קופות הגמל שהיו מצויות בידה.
כל משקיע שבחר להשקיע דרכו עשה זאת על בסיס אמון והמשקיעים קיבלו תגמולים כנגזרת מפעילות לאחר שהוא ניסח, אכם, הקשר כיחסי "מלווה" ו"לווה" בהסכמה עימו.
הקשר עם התובעת נרקם באמצעות גב' א. ליפסקר וההחלטה להשקיע הכספים הייתה על התובעת, בלקחה סיכון לא מבוטל להפסדים בשוק ההון.

39. מעולם לא אמרה לה כי מדובר בתשואות גבוהות מאוד וכן לא ציינה כי טיפל הוא ב"לקוחות סלקטיביים במיוחד".
תחום ההשקעה היה לא רק במניות או בניירות ערך, אלא אף במדדי חו"ל ומט"ח, ועקב משבר בשוק זה פנה בחודש יולי 2006 לכלל המשקיעים, לרבות התובעת, והודיע כי עקב קשיים פיננסיים מפסיק הוא את פעילותו בתיקים בהם טיפל.
דבריו אלה נאמרו בתצהירו אף בשם אשתו, אורית פייגנבוים, הנתבעת מס' 5.

40. כן העידה כי מעולם לא אמרה לתובעת כי אין כל סיכון במתן כספים לידיו ולא פיתתה את התובעת, לא בדרך עורמה ולא בדרך תרמית, לא בדברי חלקלקות ונועם ולא בכל צורה אחרת שהיא, להשקעה באמצעות תמיר.

41. בנוסף, לא התעניינה כלל בכספי התובעת, לא כיצד להשקיע ם ולא אצל מי להשקיע ם. כמו כן, לא שיבחה את תמיר ולא "נידנדה" להשקיע אצלו, שכן אינה מנדנדת כלל ועיקר לידידים כיצד להשקיע כספם.

42. לבקשת התובעת, נתנה לה את מספר הטלפון של תמיר, ואולם לא התעניינה בקשריהם, ולא ידעה דבר היקף כספי התובעת. רק לאחר הגעת כתב התביעה, נודע לה כי המדובר היה בסכום כסף לא מבוטל.

43. מעולם לא התקיימה פגישה בביתה עם תמיר אלא בביתה של ד"ר רוטזאק שהיתה מעורבת בעניין.

44. כמו כן, לא ידעה דבר על ענייניו הפליליים של תמיר בדבר אישום בגין העלמת כספים, והדבר נודע לה, לראשונה , מפי שירלי, בתה של התובעת.

45. הנתבעים הגישו חוות דעת מקצועיות כמפורט להלן. הוגשה מטעם כלל פיננסים חוות דעת המומחה יוסי בהיר המוצג נ/4, כלכלן במקצועו, על פיה כספי התובעת הופקדו לחשבון תמיר ולא לחשבונה שלה. לפיכך, לא היה עליה לדווח דבר לתובעת.

46. התובעת חתמה על הסכמים עם תמיר ומסרה לו כספים לצורך השקעתם דרך כלל פיננסים. התובעת קיבלה מתמיר מסמכים, כי הכספים הופקדו בחשבון תמיר.

47. התובעת לא פתחה חשבון בכלל פיננסים, לא יצרה קשר עם זו גם כאשר החברה הודיעה לה כי רומתה על ידי תמיר.
הפקדת הכספים לחשבון תמיר התבצעה בדרך בה מתבצעות אלה כשגרה, הפקדת כספי ם לזכות הלקוח, קרי, זיכוי לחשבון עבור לקוחות של החבר שאינו ברוקר בבנק מסחרי ובצעה על דרך רישום בחשבון הלקוח אצל החבר שאינו ברוקר.

48. עוד ציין המומחה הנוסף מטעם כלל פיננסים, מר טל אבן זהב, בחוות דעתו, המוצג נ/15, עורך דין, כי אין לקבל את הטענה שהועלתה על ידי התובעת לפיה, לכאורה, היה על כלל פיננסים לברר עם התובעת את כוונותיה בהעברת הכספים. כלל פיננסים כלל לא הכירה א ת התובעת ולא היה לה כל קשר עימה. התובעת הינה בבחינת צד ג' אשר הפקיד כספים לחשבון מעבר לקוחות של חבר בורסה בבנק, שלא על פי התקשרות כלשהי עם כלל פיננסים.

49. כספים אלה הופקדו על ידי התובעת אפילו בטרם חתמה על הסכם עם תמיר, כך שמעבר לכל האמור לעיל, אין ללמוד, אפילו לכאורה , מהאמור בהסכם המציין ניהול כספים אצל תמיר דרך חשבון כלל פיננסים, והוא מאוחר להפקדת הכספים, לעניין הבנתה של התובעת, כאשר הפקיד את הכספים.

הכרעה
50. התביעה נסובה סביב דרישת התובעת לפיצוי על כספים שהעבירה למר תמיר פייגנבוים לשם השקעה בסכום של 1,611,312 ₪ אשר אלה לא הושבו לה.

51. התובעת קיבלה מידע מקצועי ואישי על תמיר מאנשים שונים, ביניהם, הנתבעת מס' 4, ד"ר ליפסקר אסתר, ידידתה למקצוע הרפואה, ובתם לב העבירה הכספים להשקעה לידי תמיר.

52. ייאמר מיד כי תמיר, נעדר השכלה כללית והשכלה פיננסית, וכן חסר רישיון להשקעה ברשות ניירות הערך, עשה בכספים כבשלו, והעבירם תחת מספר חשבון בנק על שם אשתו, הנתבעת מס' 5, גב' אורית פי יגגבוים.

53. המסמך אשר נחתם בין תמיר לתובעת, המשתרע על כחצי עמוד בלבד , הינו מסמך פרטי שנחתם ביניהם, ולא נערך באמצעות כלל פיננסים ולא היה בידיעתה.

להלן לשון המסמך:

"בס"ד 08.06.04
הסכם ניהול השקעה בני"ע.
בתאריך 08.06.04 העבירה: ריטה מיכאלביץ ת.ז: XXXXX897 להלן המשקיע, לתמיר פיינבוים ת.ז: XXXXXX422 להלן מנהל ההשקעה, סכום של 190,000 ש (מאה ותשעים אלף ₪). להלן קרן ההשקעה למטרת השקעתו דרך כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ, בני"ע וחוזים עתידיים, אי לכך הוסכם בין הצדדים הנ"ל כדלקמן:

מנהל ההשקעה מתחייב לנהל התיק תוך לקיחת סיכון מינימלי ובמיטב יכולתו המיקצועית ובכפוף לחוק.

מנהל ההשקעה יעדכן את המשקיע על מצב השקעתו מעת לעת.

המשקיע רשאי לממש השקעה או חלק מההשקעה (השקעה = קרן ההשקעה + תשואה מצטברת) בכל עת שיחפוץ.

מנהל ההשקעה יהא זכאי לתגמול על סך 8% מהרווח הנוצר על קרן ההשקעה בעת מימוש ההשקעה או חלקה (על החלק היחסי היינו אם מומש 50% מהרווח אזי יתוגמל 8% מה 50% שמומשו).

כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשה בהסכמת שני הצדדים בלבד.

יצירת קשר עם מנהל התיק:
טלפון משרד: 0498747946 דואר: ישוב רכסים, רחוב הרב עוזיאל 7,
מיקוד: 20496 סוללרי: 058957208 דואר אלקטרוני tamir-f@012.net.il

מצורף להסכם:
קבלות אסמכתה להעברת הכסף מהמשקיע לכלל פיננסים בטוחה בע"מ
(ראה עמוד 2 קוטרת נספח)

על החתום באנו הצדדים הנ"ל:

מנהל ההשקעה: תמיר פייגנבוים המשקיע: ריטה מיכאלביץ

חתימה: __________ חתימה: __________ "

להסכם זה צורף טופס הודעה על הפקדת בנק על שם הלקוח פייגנבוים תמיר על סך של 19,000 ₪ , כשהטופס נושא לוגו "כלל פיננסים בטוחה" .

(להלן: נספחים א' ו- ב' לתצהיר ת/1).

54. על פי עדי הנתבעת, כלל פיננסים ומומחיה, האחרונה קיבלה סכומי כסף עקב העברות מחשבונות התובעת באנגליה ובארץ, ועל פי הוראה של תמיר העבירה אותם לחשבונות תמיר ואורית פייגנבוים, "הלקוח", כמפורט בכתב ההסכם ניהול השקעה בני"ע דנא.

55. כלל פיננסים לא החליטה דבר לגבי סכומי הכסף הללו ויתר על כן, לא קיבלה כל עמלה או שכר כלשהו עבור הימצאותם במוסדה, ישירות מהתובעת.

56. נראה הוא שכלל פיננסים צודקת בטיעונה הבסיסי כי התובעת יוצאת לחפש כספים לא אצל מי שגזלם, תמיר, בשותפות עם אשתו כשבחשבונה נעשו ההעברות, וכי כלל פיננסים אינה אלא גורם המהווה "כיס עמוק" ותו לא, והוא הדין בפינוטק טריידינג, אליה הועבר חלק מסכומי הכסף דנן , גופים פיננסיים בעלי יכולות כספיות, אצלם מקווה התובעת לקבל פיצוי על שאירע, ולא היא.

57. תמיר עשה, למעשה , מעשי תרמית וגזל, ונמצא אשם אף בפלילים עקב מעשיו אלה, כלפי התובעת וכלפי אחרים.

58. קיימת אי בהירות באשר לשאלה מה נעשה בכספים הללו, אך ברי הוא כי הם לא הושבו בליוויית רווח לידי התובעת, באמתלת תמיר כי אירע אירוע משבר כספי עולמי במטבעות הדולר.

59. בדיעבד, יש להתפלא על כך כי התובעת, אישה משכילה ביותר, בעלת נכסים וסובבת עולם, לא בחרה להשקיע כספיה המרובים במוסד פיננסי באופן ישיר, מוסד לו שורת יועצי השקעה בענף ההשקעות בשוקי ההון, היושבים תדיר בחדרי ההשקעות, אלא בחרה באדם שאינו בכיר בשוק ההון, נעדר השכלה ורישיון לעסוק בהשקעות הון, הכול מפי השמועה המקרית בלבד ותו לו.

(ראה: פרוטוקול עמ' 87 שורות 14-18).

60. דבר זה מביאני לציי כי התביעה כנגד ד"ר אסתר ליפסקר, הנתבעת מס' 4, אף היא אינה מבוססת, שכן רשאי אדם להיוועץ עם מי ממכריו, אך אין לומר , ולו באילוץ, כי גב' ליפסקר לא פעלה בזדון בעניין, אך פעלה ברשלנות, כנטען בסיכומי ב"כ התובעת.

61. הסתמכות התובעת על דברי גב' ליפסקר הינה הסתמכות שאינה מהווה בסיס רציני לנקיטת צעד בהשקעות כספי עתק, ומהווה טיעון משפטי שאין בו ממש. לפיכך, דוחה אנוכי התביעה כנגדה.

62. סיכומו של דבר, התובעת בחרה בחירה שאיננה מושכלת באדם נעדר כישורים בתחום ההשקעה בענף ההשקעות בשוק ההון, אשר נקט תרמית ורמאות בעניינה , נעדר רחמים כלפיה, וכיום, למגינת הלב, אין לה אלא להלין על עצמה ועל הזוג פייגנבוים.

סיכום
63. הנני מחייבת את הנתבעים מס' 1 ו- 5 לשלם לתובעת הסך של 1,611,312 ₪ בתוספת ריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

64. נתבעים אלה, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 35,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

66. התביעה כנגד הנתבעים מס' 2, 3 ו- 4 – נדחית.

66. התובעת תשלם, לכל אחד מנתבעים אלה, הוצאות משפט בסך של 12,500 ₪ בתוספת ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"ב ניסן תשע"ה, 01 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.