הדפסה

מח' משפטית נ' אחדות -ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי ואח'

אחדות ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי המבקש

-

  1. מדינת ישראל
  2. הסתדרות העובדים הכללית החדשה המשיבות

החלטה

הנשיא יגאל פליטמן

  1. ביום 29.12.2013 הגיש המבקש, ארגון אחדות, "בקשה דחופה למתן סעד זמני במסגרת ערעור בסכסוך קיבוצי", ביחס ל"שינויים חד צדדיים ובלתי מוסכמים בתנאי העבודה של עובדים בחוזים אישיים, החברים הארגון "אחדות" ומועסקים ברשות הפטנטים במשרד המשפטים".
  2. בהחלטה מיום 30.12.2013 התבקשה תגובת המדינה וההסתדרות לבקשה.
  3. ביום 1.1.2014 הודיעה ב"כ ההסתדרות לבית הדין, כי ערב קודם לכן הגישה בקשה דחופה לבית הדין האזורי בתל אביב למתן סעדים זמנים וארעיים ביחס לתנאי עבודתם של העובדים המקומיים הישראלים המועסקים בנציגויות ישראל בחו"ל.
  4. ביום 2.1.2014 הגישה המדינה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין האזורי.
  5. לאחר שעיינתי בתגובת המדינה ובהודעת ההסתדרות , מתבקשת תגובת המבקש לשאלת הסמכות העניינית שבקשתו מעלה , הן כעולה מתגובת המדינה בעניין זה, והן לנוכח הבקשה שהוגשה על ידי ההסתדרות לבית הדין האזורי.
  6. תגובת המבקש תוגש לבית הדין עד ליום 9.1.2014. בתגובתו יתייחס המבקש גם לבקשת המדינה לעיכוב ביצוע פסק הדין האזורי. לאחר קבלת התגובה תינתן החלטה בבקשות.

ניתנה היום, ד' שבט תשע"ד (05 ינואר 2014), בה יעדר הצדדים ותישלח אליהם .