הדפסה

מחלוף נ' דיסקונט

בפני
כב' השופטת חנה קיציס

מבקשים

ויקטור חואצ'יו מחלוף

נגד

משיבים

בנק ברקליס דיסקונט

פסק דין

1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל אודליה ביטון אוחיון , מיום 4.2.14 בתיק הוצל"פ מס' 16-14387-92-3, לפיה נדחתה בקשת המבקש לאחד מחדש את תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגדו.
בד בבד עם הגשת בקשה זו הגיש המבקש בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל הננקטים כנגדו. ביום 26.2.14 הועברה הבקשות לתגובת המשיב ונקבע בהחלטה כי הליכי העיקול יעוכבו בכפוף לתשלום הסכום של 500 ₪ לתיק ההוצאה לפועל.
המשיב הודיע ביום 3/3/14 כי הוא מסכים לבקשת עיכוב ההליכים והוא מסכים לבקשת רשות הערעור.
בהסכמת המשיב אני דנה בבקשה כבערעור.

2. כנגד המבקש תלויים ועומדים 81 תיקי הוצאה לפועל בלשכות השונות, וכלל חובו לנושיו הינו 9,083,959.85 ₪.
ביום 9.2.99 אוחדו תיקי ההוצאה לפועל של המבקש ונפתח תיק איחוד שמספרו 16-99968-998, במסגרתו ניתן צו תשלומים על סך של 400 ₪.
ביום 8.12.13 פוזר תיק האיחוד בשל אי עמידת המבקש בצו התשלומים.
ביום 22.1.14 הגיש המבקש בקשה להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים ולאיחוד התיקים מחדש. בבקשתו זו עמד המבקש על קשיים הכלכליים, ועל כן ביקש לאחד את תיקיו מחדש. עוד ציין כי שילם סך של 2,371 ₪ על חשבון חוב הפיגורים כפי שחושב עבורו בלשכת ההוצאה לפועל.
במהלך חודש ינואר 2014, לאחר פיזור תיק האיחוד, הודע למבקש כי ננקט כנגדו הליך של עיקול מיטלטלין בתיק הוצל"פ מס' 01-XX631-11-8. ביום 23.1.14 פנה המבקש בבקשה לעיכוב הליכי העיקול עד למתן החלטה בבקשתו לאיחוד התיקים מחדש. באותו היום קבע כבוד רשם ההוצאה לפועל ג'ובראן שאדי כי הליכי העיקול וההוצאה יושהו למשך 30 ימים מיום התשלום בכפוף להפקדה של 500 ₪. ביום 29.1.14 שילם המבקש את הסכום הנדרש.

ביום 4.2.14 דחתה רשמת ההוצאה לפועל ביטון אוחיון את בקשת המבקש לאיחוד תיקיו מחדש תוך הפניית המבקש להליך פשיטת רגל. על החלטה זו משיג המבקש בפני.

3. לאחר שעיינתי בחומר המצוי בפני, ובהתחשב בהסכמת ב"כ המשיב, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הערעור.

4. כפי שעולה מהחלטת כב' הרשמת, זו לא דנה בבקשה לגופה ולא בדקה האם יש מקום להחזיר את תיק האיחוד על כנו, אלא קבעה כי לאור היקף חובותיו (9,077,696 ₪) ויכולת הפירעון הנטענת- "המסלול הנכון הוא בפניית החייב להליך פשיטת הרגל".
סעיף 77א' לחוק ההוצאה לפועל קובע כדלקמן:
"נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר שבירר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין במעמד חקירת יכולת, בירור או הבאה, כי אין תועלת בניהול הליכי הוצאה לפועל נגד החייב וסבר כי בנסיבות העניין יהיה בפנייה להליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת, ימסור לחייב ולזוכה מידע בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל; הרשם רשאי להורות על השהיית הליכי הוצאה לפועל, כולם או חלקם, אם שוכנע כי הדבר מוצדק, לתקופה סבירה שיקבע, שתאפשר פנייה לבית המשפט לשם פתיחת הליכי פשיטת רגל"
לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, לרשמי ההוצאה לפועל הסמכות לידע את החייב על האפשרות לפנות להליך פשיטת רגל ואין בסמכותם לדחות את הבקשה רק בשל כך.
בעניין זה יש להפנות לפסק דינה של השופטת שטופמן ברצ"פ 1323/09 נינה דוידיאן נ' יעד פרזול בע"מ שם נק בע כי " על פני הדברים, נראה כי לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, רשמי ההוצאה לפועל, בנסיבות המנויות לעיל, מוסמכים אך ורק לידע את החייב והזוכה בדבר האפשרות לפנות להליכי פשיטת הרגל, ועליהם לדון, לגופן, בבקשות של חייבים להכרזתם כמוגבלים באמצעים, ולשקול בנסיבות המקרה, האם לקבלן או לדחותן".
סעיף 69 לחוק ההוצל"פ מקנה לרשמי ההוצל"פ שיקול דעת להכריז על חייב שהגיש בקשה למתן צו תשלומים, כחייב מוגבל באמצעים.
על רשמי ההוצל"פ לשקול ולאזן את כלל השיקולים על פי נסיבותיו של כל מקרה ועל פי תכלית החוק . לא תמיד תתקבל בקשת החייב אך בשל העובדה שאין בידו לפרוע את חובותיו בתקופה שנקבע בסעיף 69 ג (א) לחוק ההוצאה לפועל; רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות בקשה שכזו כאשר הוא סבור, כי הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים תפגע ביכולת הפירעון של החייב ובאפשרותו לשקם את עצמו מבחינה כלכלית. ( ראה רע"א 824/06 בנק הפועלים נ. גרתי, רע"א 1511/06 בנק הפועלים נ. יעל סויסה).

5. על כן אין די בקביעת רשמת ההוצאה לפועל לפיה אין תועלת בניהול הליכי ההוצאה לפועל בשל היחס בין היקף החובות ליכולת הפירעון הנטענת אלא עליה לבחון לגופה את השאלה האם יש מקום להורות על איחוד התיקים מחדש ולהכריז על החייב כמוגבל באמצעים.
בפרט אמורים הדברים כאשר תיק האיחוד פוזר לאחר 15 שנים בהן עמד המבקש בצו התשלומים מדי חודשו בחודשו – ונראה כי בקשתו אינה נגועה בחוסר תום לב, או בכוונה להתחמק מתשלום חובו לנושיו או בהתעלמות מכוונת מצו החיוב.

6. לאור האמור ההחלטה מיום 4.2.14 מבוטלת. רשמת ההוצאה לפועל תדון בבקשת החייב לגופה.
עד למתן ההחלטה יעוכבו הליכי הוצל"פ.

ניתן היום, ד' אדר ב תשע"ד, 06 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.