הדפסה

מחאג'נה(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח'

לפני כב' השופטת מיכל ברנט

העותר
ויסאם מחאג'נה (אסיר)

נגד

המשיבים

  1. משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
  2. מדינת ישראל

<#2#>
נוכחים:
העותר ובאת כוחו עו"ד באכר
ב"כ המשיב - עו"ד ארליך

פרוטוקול

ב"כ העותר: מבקשת לעדכן כי העתירה זהה לעתירה של אחיו שנדחתה על ידי ביהמ"ש לאחר עיון במידעים שהוגשו לביהמ"ש. הסיבה בגינה מתנגד המשיב ליציאצת העותר לקבר אביו – בגין מסוכנות הנשקפת מהעיר אום אל פאחם באם ייודע שהעותר מגיע לבית הקברות וכן בגין חמ"ן שלילי של העותר.
ממה שהבנתי אחיו של העותר לא הציג שתי החלטות שיפוטיות שניתנו במהלך השנתיים האחרונות והרלבנטיות של שתי ההחלטות היא בעניין המסוכנות הנשקפת באום אל פחם. בחודש יולי 13, אז נפטר אביו של העותר הוגשה עתירה בסמוך למועד זה וביקשו לצאת ללוויה ונדחו וביקשו לבקר בקבר אך זה נדחה וכב' השופט טל בהחלטתו מיום 24/7/13 ציין כי חזקה שעל המשיב לעשות כדי שהעותרים יוכלו לעלות לקבר אביהם. 3 חודשים לאחר מכן נדונה עתירה אחרת באותו עניין ושם דחה ביהמ"ש את העתירה אולם הוסיף בהחלטה שאף שהחלטת המשיב סבירה בנסיבות העניין יש בחלוף הזמן ובהעדר חמ"ן שלילי לשקול יציאת העותרים לקבר אביהם. מאחר והעתירה של אחי העותר נדחתה, הרי שאם בגין המסוכנות הנשקפת והמידעים שניתנו בזמנו, להם אני סבורה שיש לתת משקל קל יותר בגין חלוף הזמן ויש לבדוק אם יש עדיין חמ"ן שלילי שיש בו כדי לשלול יציאתו של העותר.
את עניין המסוכנות הנשקפת לצוות הליווי, המשקל שניתן לאותו מידע יש לבחון אותו בשנית. בגלל חלוף הזמן זה מטיל על המשיב חובה לשקול בשנית את המידע.
אני סבורה שיש להשקיע מאמץ יותר גדול במשאבים מאשר בעבר וזאת בשל חלוף הזמן.
באשר לחמ"ן השלילי, אני סבורה שאנו בשלב שיש לבחון את המידעים שהצטברו לאחר שביהמ"ש נתן החלטתו לפני כשנה. עד לפני שנה ואף למעלה מזה ביהמ"ש בחן את מכלול המידעים והמליץ לשוב ולבחון העדר חמ"ן שלילי. אני מבקשת מחברי לומר לי אם החמ"ן שיש בידו הוא חמ"ן שהצטבר במהלך השנה החולפת ואם מדובר במידעים חמורים כל כך שיש בהם להצדיק דחייה בקשה כזו שהיא הומניטרית. אצייןכי שבועים לפני מותו הגיע לביקור בבית הסוהר אך בשל תקלה הוא לא הצליח לראות את העותר ואחיו.

ב"כ המשיב: האזנתי בקשב רב לחברתי אך יש פה איזה נעלם אחד שלא מתיחסים אליו מלכתחילה כאשר מדובר בקטגוריה א'. השאלה אם יצאו או לא יצאו לקבר האב וכן חופשה חריגה אם לאו. מפנה לפקודת הנציבות הרלבנטית באשר ליציאה מיוחדת. מצטט.
האב נפטר ב- 11/7/13, אנחנו כבר שנה וחצי לאחר מכן. שנית, אפריורי יש פה מספיק חומר לדחות וזה גם סוג של פריבלגיה. זה שמאפשרים את זה לעותרים בקטיגוריה א לא מאפשר עדיין הוצאתו בליווי כי יש התנגדות של משטרה, שב"ס וגורמי הטיפול.
לטעמנו, די באמור לעיל. בנוסף, הרגישות שיש פה בקונטקסט של ביצוע העבירה היא אקוטית של בדיקה שכן נעשתה בהקשר זה ואני מפנה לחוו"ד חסויה של המשטרה אותה אני מציג לביהמ"ש. איןבר סמכה יותר גדול ממי שביצע את הבדיקה הזו.

ב"כ העותר: מאחר ויש חוו"ד עדכנית של המשטרה וכן לאור עדכון של העותר על טיפול בשליטה בכעסים אליו בו הוא אמור להשתלב בקרוב, אני מבקשת למחוק את העתירה תוךשמירת זכותי לפנות פעם נוספת, בעתיד, בבקשה להוצאת העותר לקבר אביו.

החלטה

העתירה נמחקת.

ניתנה והודעה היום ט"ו טבת תשע"ה, 6/1/15 במעמד ב"כ הצדדים והעותר.

מיכל ברנט, שופטת