הדפסה

מזר ואח' נ' תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח'

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופטת שושנה אלמגור

מבקשים

יהונתן מזר

נגד

משיבים

1.תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
2.גליקסמן שיווק ביצים (1994) בע"מ
3.מ לסר בעמ

פסק דין

מונחת לפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו – 2006 .
על פי הבקשה משווקות המשיבות ביצים באריזות שאינן סגורות באופן הרמטי וזאת בניגוד להוראות תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון) תשנ"ג – 1992 (להלן : "התקנות") .
בהתאם לתקנות , כך על פי טענת התובעים הייצוגיים , אריזת הביצים צריך שתיסגר , טרם
שיווקה , באופן שלאחר פתיחתה לראשונה לא ניתן להחזירה למצבה המקורי בלא שהצרכן יבחין בכך לפני השימוש הראשון . התובעים טענו כי שיווק הביצים באופן האמור עלול להפיץ מחלות , ועתרו לסעד הצהרתי וצו עשה וכן לפסיקת פיצוי בגין נזק ממוני .
הנתבעות טענו כי אריזת הביצים באריזות סגורות הניתנות לפתיחה וסגירה חוזרת אושרה בידי הרגולטור וכי הן מקיימ ות את הוראות התקנות. כן נטען כי אופן סגירה זה עדיף מנקודת מבטו של הצרכן המבקש לבדוק , טרם הרכישה , כי הביצים שבאריזה שלמות. לבסוף נטען שלא הוכח נזק כלשהו .
לאחר קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה לפיה אופן האריזה הקיים עומד בדרישות משרד הבריאות החליטו התובעים להסתלק מהבקשה וכן מהתובענה שהגישו . אני סבורה כי לאור עמדת משרד הבריאות יש מקום לאשר את בקשת ההסתלקות, מבלי שההחלטה תהווה מעשה בית דין נגד מי מהצרכנים , למעט התובעים . הוגש תצהיר הסתלקות לפיו לא קבלו הת ובעים טובת הנאה כלשהי בתמורה להסכמת הנתבעות לבקשת ההסתלקות.
אשר על כן אני מאשרת את הבקשה ומורה על דחית תביעתם האישית של התובעים , ללא צו להוצאות .
הואיל וכאמור , אין בפסק דין זה כדי להוות מעשה בית דין ועל מנת שלא להכביר בהוצאות אני פותרת את הצדדים מחובת הפרסום .
המזכירות תשלח עותק פסק הדין ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט .

ניתן היום, כ"ט כסלו תשע"ה, 21 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.