הדפסה

מזרחי נ' סגן ניצב ואח'

ניתן ביום 03 אוגוסט 2015

דוד מזרחי
המערער
-

1. סגן ניצב שפיק סעיד
2. סגן ניצב מאיר שמול
3. מדינת ישראל - המשרד לבטחון פנים
המשיבים

לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן איטח
נציג ציבור (עובדים), מר איתן כרמון, נציג ציבור (מעסיקים) מר אמנון גדעון

בשם המערער – בעצמו
בשם המשיבה 3 – עו"ד אביגיל בורוביץ

פסק דין

השופטת לאה גליקסמן:
ערעור זה סב על החלטתו של רשם בית הדין, השופט כאמל אבו קאעוד, מיום 4.2.2015 (ע"ע 174/03), שעניינה עיון במסמכים בתיק ע"ע (ארצי) 174/03. בהחלטתו, קבע הרשם כי הוא מתיר למערער לעיין בתיק, למעט מספר מצומצם של מסמכים הכוללים נתונים או פרטים אישיים של המשיבים 1 ו- 2.

רקע:
המערער הגיש בקשה לעיון וצילום תיק ע"ע (ארצי) 174/03. המערער הבהיר כי אינו צד בתיק הנדון, אך הוא נחשף להליך ויש בו נושאים המתקשרים לעניינו. יצוין, כי המערער הגיש הליך ערעור בתיק אחר ע"ע 31025-06-15.
ההליך בתיק ע"ע (ארצי) 174/03 הסתיים וניתן בו פסק דין ביום 29.5.2005.
המדינה הודיעה כי היא אינה מתנגדת לבקשה לעיון וצילום תיק בית הדין. עם זאת, ההליך עסק בזכויותיהם הפרטניות של המשיבים 1 ו-2 ועל כן ההסכמה לעיין בתיק כפופה למגבלות של צנעת הפרט, ככל שישנן.
בהחלטה מיום 2.2.2015 קבע רשם בית הדין כי "בשים לב לתגובת המדינה ובהעדר הודעה מטעם המערער, בית הדין מתיר את העיון בתיק למעט מספר מצומצם של מסמכים הכוללים נתונים או פרטים אישיים של המערער [המשיבים 1 ו-2] וזאת בכפוף לתיאום עם מזכירות בית הדין" .
בהמשך להחלטת הרשם, המערער הגיש בקשה במסגרתה הפנה לעמדת המדינה וכן ביקש לקבל את רשימת המסמכים שעל פי ההחלטה הוחלט לא להעמידם לרשותו, ואלו נתונים אישיים מצויים בהם, וזאת על מנת שיוכל לבחון עמדתו.
בהחלטה מיום 4.2.2015 קבע רשם בית הדין כי "המבקש מופנה להחלטתי הברורה ושאינה משתמעת לשני פנים, מיום 2.2.15. החלטות בית הדין אינן כפופות בהכרח לעמדתו של צד כזה או אחר...".

הליך הערעור על החלטת הרשם:
המערער הלין בערעורו על כך שלא נענתה בקשתו לקבל רשימת המסמכים שעל פי החלטת הרשם מיום 2.2.2015 לא הותר לו לעיין בהם, מהטעם שהם כוללים פרטים אישיים של המשיבים 1 ו-2 (הם המערערים בתיק ע"ע 174/03). המערער הדגיש בערעורו שהוא מכבד את פרטיותם של המשיבים 1 ו-2, ומבקש לקבל רק את רשימת המסמכים ובאלו נתונים אישיים מדובר, ולא את הפרטים האישיים עצמם. זאת, על מנת שיוכל לבחון את עמדתו ולעמוד על מהותם ובמידת הצורך להגיש בקשה מקדימה, ואם יימצא מסמך או מסמכים מהותיים המערער יבקש את רשות בית הדין להתיר לעיין במסמכים ולא בנתונים עצמם של המשיבים 1 ו-2.
בהחלטה מיום 10.2.2015 נקבע כי המשיבים, שהם הצדדים בתיק ע"ע 174/03, יודיעו אם מוסכם עליהם שתועבר למערער, מר מזרחי, רשימת המסמכים שהרשם לא התיר את העיון בהם, תוך פירוט סוג הנתונים האישיים המצויים במסמכים ולא הנתונים עצמם (להלן - ההסדר המוצע). זאת, כדי לאפשר למבקש לממש את זכות העיון מחד, וכדי לשמור על זכותם של המשיבים 1 ו- 2 לפרטיות מאידך [לעניין זכות העיון בתיקי בית משפט והיקפה ראו: רע"א 943/15 אליין קליין נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח' (23.6.2015)].
המדינה הודיעה כי היא מסכימה להסדר המוצע, וזאת בשים לב לכך שרשימת המסמכים שאותם לא התיר הרשם לעיון תפרט אך ורק את סוג הנתונים האישיים המצויים במסמכים ולא את הנתונים עצמם.
בית הדין פעל לאתר את המשיבים 1 ו-2, לאחר שבאת כוחם שייצגה אותם בהליך שהתנהל בבית הדין הארצי וכן המשרד בו עבדה אז הודיעו כי הם אינם מייצגים אותם עוד ואין להם קשר עם המשיבים 1 ו-2. לאחר שבית הדין איתר את כתובתם של המשיבים 1 ו-2, נשלחו אליהם החלטות בית הדין בדואר רשום. בהחלטות מיום 7.6.2015 ומיום 14.6.2015 נקבע כי אם לא תוגש הודעה מטעם המשיבים 1 ו-2, יסיק בית הדין כי הם מסכימים להסדר המוצע.
עד למועד מתן פסק הדין, המשיבים 1 ו- 2 לא הגישו כל הודעה מטעמם.
לאור כל האמור, בהסכמת המדינה ובהעדר תגובה מטעם המשיבים 1 ו- 2, הערעור מתקבל, כך שלמערער, מר מזרחי, תועבר רשימת המסמכים שהרשם לא התיר את העיון בהם, תוך פירוט סוג הנתונים האישיים המצויים במסמכים ולא הנתונים עצמם . טרם העברת הרשימה למערער היא תיבדק על ידי רשם בית הדין.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ח אב תשע"ה (03 אוגוסט 2015), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

אילן איטח,
שופט

מר איתן כרמון,
נציג ציבור (עובדים)

מר אמנון גדעון,
נציג ציבור (מעסיקים)