הדפסה

מזרחי נ' מזרחי ואח'

מספר בקשה:2
בפני
כב' השופטת אילונה אריאלי

המבקשת

איריס מזרחי

נגד

המשיבים

 1. גבריאל מזרחי
 2. עריית טבריה-מילגם
 3. עריית טבריה דוחות חנייה
 4. מרכז רפואי ברוך הדה
 5. מ.ג .י סחר סטונאי
 6. כלל חברה לביטוח
 7. יעקב דהן
 8. אופרה אחרת בע"מ
 9. הראל חברה לביטוח בע"מ
 10. עירית טבריה
 11. עיתון קול הזמן בע"מ
 12. מ.ג.י סחר סיטונאי בע"מ
 13. איגמה ניהול ומסחר בע"מ
 14. עדנאן עבדו
 15. שופרסל בע"מ
 16. רמי יצחקי
 17. פראטו אופנה בע"מ
 18. אי.אר.אן. ישראל בע"מ

החלטה

1. לפני בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל הננקטים על ידי המשיבים מס' 2-18 נגד המשיב מס' 1, שהינו בנה של המבקשת, בכל הנוגע למטלטלין המפורטים ברשימה המצורפת כנספח לבקשה והנמצאים בדירת המבקשת הנמצאת ברחוב צאלון 460/21 בטבריה. זאת, עד למתן פסק דין בהמרצת הפתיחה שהגישה המבקשת, שם היא מבקשת להצהיר כי המטלטלין הינם בבעלותה ובבעלות בעלה בלבד.

2. על יסוד הנטען בבקשה ובתצהיר התומך בה, הריני מורה על עיכוב הליכי הוצל"פ כמבוקש.

אין באמור לעיל כדי למנוע ביצוע עיקול בדרך של רישום.

3. הצו ייכנס לתוקפו לאחר שהמבקשת תפקיד בבית המשפט כתב התחייבות לפיצוי המשיבים בגין כל נזק שייגרם להם על ידי צו זה, אם התובענה תפסק או אם הצו יפקע מסיבה אחרת.

4. על המבקשת להמציא לכל המשיבים, במסירה אישית ובתוך 7 ימים מהיום, עותק של הבקשה על נספחיה, של כתב ההתחייבות ושל החלטה זו, שאם לא כן - יפקע תוקף החלטה זו מאליו.

5. על המבקשת להמציא עותק מהחלטה זו ללשכת ההוצל"פ הרלוונטיות לאחר מילוי כל התנאים המפורטים לעיל.

6. המרצת הפתיחה תידון בפני במעמד כל הצדדים ביום 30.5.13 בשעה 08:45.

המזכירות תמסור העתק החלטה זו למבקשת.

ניתנה היום, א' אדר תשע"ג, 11 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.