הדפסה

מזרחי נ' ארבל ואח'

בפני כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר
המבקשים
יוסף מזרחי

נגד

המשיבים
1. דב ארבל – עו" ד

2. סוזן דהן

3. ראובן אלון

4. רשם המשכונות לשכה תל אביב

<#2#>
נוכחים:
המבקש וב"כ עו"ד איל אורטל
המשיב 1
המשיבה 2
ב"כ המשיבה 2 עו"ד ניר ארנון

פרוטוקול

ב"כ המבקש:
אנו עותרים מכוח סעיף 3 ב' לחוק המשכון, הסעיף הזה קובע שהמשכון באין הגבלה או תנאים אחרים יש הגבלה על המשכון משום שהזכויות שמושכנו עוקלו לפני רישום המשכון כפי שציינו בבקשה שלנו לכן די המשכון להתבטל וכתוצאה מכך המינוי של עו"ד דב ארבל על תיק המשכון להתבטל גם הוא.
אני לא יודע כמה נושים נוספים יש לו.
מדובר ב – 770 תיקי הוצאה לפועל שבהם המשיב 3 זוכה ב – 770 תיקים.
החייבים שלו הם צדדים לתיקים.
אני לא יודע אם יש נושים נוספים.
לשאלה האם לא נכון להפעיל את ההוצאה לפועל כאשר יש עניין של מימוש נכסים ראש ההוצאה לפועל או הרשם עושים סדר ולפי זה מחליטים, אני משיב, אומר, בעניין המשכון הסמכות היא לא של הוצאה לפועל, הסמכות היא של בית משפט שלום משום שהקביעה עם המשכון הזה תקף או לא היא לא קביעה של ראש ההוצעה לפועל.
ראש ההוצאה לפועל יש לפניו תיק משכון למימוש, תיק המשכון הזה שאנחנו בפני בית משפט עומדים מבקשים לבטל אותו. ראש ההוצאה לפועל אין לו סמכות. לא פניתי אליו עדיין.
אנו מבקשים פסק דין הצהרתי כלפי כולי עלמא, זה לא הסמכות של ראש ההוצאה לפועל. בתיק ההוצאה לפועל מה שהוא עושה האם צריך לממש את המשכון והמשכון רשום.

משיב 1:
אני חושב שבית המשפט צודק. בתגובה שלנו הצבענו על כך שהמבקש נכשל בפניותיו לראש ההוצאה לפועל. למעשה לא מימש את כל זכויותיו. מאחר ומשרדנו הוא העורך דין המשיב 3 ומטפל יום יום בתיקם משקיע כסף ויש מערכת הגשנו בקשה לראש ההוצאה לפועל בראשון לציון למנות כונסי נכסים ולקבוע סדרי תשלום. יש הרבה נושים. ראש ההוצאה לפועל טרם נתנה החלטתה. הגשתי בקשה. המבקש כאן הוא גם צד להליך בהוצאה לפועל, הוא הגיב, היינו כמה פעמים בהוצל"פ, הוא מבקש להיות כונס נכסים וגם אני. הוא בסך הכל יש לו 70, 80 אלף שקל עיקול, לנו יש מאות אלפים.
אנו ממתינים להחלטת ראש ההוצל"פ.

עו"ד ארנון:
יש עוד איזה שלושה עורכי דין שרוצים לגבות כונסי נכסים ועיקולים ואנו מחכים להחלטה.

ב"כ המבקש:
כל מה שבסמכות ראש ההוצאה לפועל זה במסגרת הסמכויות לכונס נכסים שמונה לפי הבקשה לביצוע המשכון ולראש ההוצאה לפועל אין סמכות לקבוע האם המשכון בתוקף או לא.
נושים לא יכולים לדעת על ההליכים ביני לבין עו"ד בתיק הכינוס כי הם לא צד להליך הכינוס.
הבקשה היא לקבוע שהמשכון הזה בטל ואת זה ראש ההוצאה לפועל לא יכול לעשות.
יש פה טענה, אחת של רישום משכון אחרי שהוטל עיקול על הנכס המושקע.
העיקול על הזכות הממושכנת פוגע במשכון.
דבר שני יש פה טענה של רישום משכון בחוסר תום לב.
יש פה טענה שהיתה המחאת זכות של המשיב 3 לטובת עו"ד ארבל שאנחנו לא רואים בה המחאת זכות יש טענה של ניגוד עניינים משום שעו"ד ארבל גובה בתיק שמונה כנגדו כונס נכסים, הכספים האלה שנגבים על ידי כונס הנכסים לא מועברים. הדברים האלה משמשים בסיס לטענה שהמשכון הזה פיקטיבי וגם אם העיקול הזה לא מהותי או לא פוגע מהותית במשכון הוא כשלעצמו בטל.

<#3#>
החלטה

1. בפני בקשה בהמרצת פתיחה בגדרה עותר המבקש "להורות על בטלות משכון שנרשם אצל המשיב 4 לטובת המשיבים 1 ו – 2 וכי למבקש זכות קדימה בכל הנוגע לזכויות המשיב 3 – החייב אלון ראובן בתיקי ההוצל"פ שבהם המשיב 3 הוא הזוכה ". לפי הנטען, המבקש הטיל עיקול על הכספים בכל תיקי ההוצל"פ בהם המשיב 3 הוא זוכה, וזאת כבר ביום 6.4.13. הוגשה אסמכתא לעיקול – החלטת הרשמת אודליה ביטון אוחיון מיום 6.3.13 בגדרה אושר ס עד העיקול על כספי הזוכה.
נטען בבקשה כי שני רישומי המשכונות, לטובת המשיב 1 (משכון שנרשם ביום 8.4.13 – ר' אסמכ תא במצורף לתשובה), וכן לטובת המשיבה 2 (משכון שנרשם ביום 17.7.13 – נספח ד' לתשובתה) – שהם בטלים ואינם תופסים, ובכל מקרה אינם גוברים על העיקול שרישומו קדם לרישומיהם.

2. המשיבים ביקשו לדחות את הבקשה על הסף, וזאת בטענה עיקרית לפיה העניין עומד לבירור בפני רשם ההוצל"פ, וזאת במסגרת בקשה לקביעת סדרי הנשיה שהגיש המשיב 1 .

3. עיינתי בבקשה ובתגובות ושמעתי את טיעוני באי כוח הצדדים בפני.
דומה כי הבקשה היא מוקדמת מידי, ואין זה ראוי להיזקק לסעד של הצהרה – המסור כידוע לשיקול דעתו של בית המשפט – מקום בו ניתן וראוי לפנות בבקשה מסודרת לקביעת סדרי הנשיה במסגרת הליכי ההוצל"פ.
יש לזכור כי מדובר בתיקים רבים: לפי סעיף 3 לבקשה "מדובר בלמעלה מ – 770 תיקי הוצאה לפועל אותם מנהל המשיב 3 כזוכה". לפיכך, ניתן להניח כי קיימים בעלי דין נוספים אשר יש ליתן להם זכות טיעון בקביעת סדרי הנשיה. עניין זה מסור לסמכותו של ראש ההוצל"פ.

4. היה וראש ההוצל"פ יסבור כי ההכרעה בדבר תוקף המשכון אינה בסמכותו – גם אז ראוי לפנות אליו תחילה, וזאת על מנת לעכב את הליכי ההוצל"פ, ליידע את מלוא בעלי הדין והעניין הרלוונטיים, ובמידת הצורך לפנות להכרעה שיפוטית.

5. כך או אחרת, הבקשה היא מוקדמת מידי ועל כן נמחקת. אין בכך כדי להכריע בטענות המבקש לגופן, ורשאי הוא לפנות בבקשה מסודרת בהליך ההוצל"פ ולשמור על מלוא טענותיו.

6. אשמע בקשות להוצאות ככל שישנן.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ד' תשרי תשע"ה, 28/09/2014 במעמד הנוכחים.

איריס סורוקר , שופטת

עו"ד ארבל:
אני לא הייתי רוצה לוותר על ההוצאות. אבקש שיקבעו הוצאות. טרחנו והשבנו והתייצבנו.

עו"ד ארנון:
אני רוצה הוצאות רק בשל העובדה שזה לא פעם ראשונה שאני מסביר למר מזרחי איך לפועל, הוא פועל בעוצמות שהוא מטריד אותנו יום יום.

ב"כ המבקש:
עם כל הכבוד להחלטת בית המשפט אנו לא מסכימים להחלטה.
הבקשה היא במקומה, לקבוע האם המשכון בסמכות בית המשפט או לא. אני חושב שגם בתגובות שהגישו שמהם בנה בית המשפט את הטענה אין אסמכתא לזה אין הליך כזה זה לא נכון ואין גם ראיה לבית המשפט שאם חבריי היו טורחים היו מביאים ראיות.
לנו היו הוצאות כדי להגיע לכאן. בית המשפט החליט שהבקשה מוקדמת. נלמד את ההחלטה של בית המשפט ונחליט להבא.

<#5#>
החלטה

לפנים משורת הדין ומחמת שלא נקבעו מסמרות לגופו של עניין, אני מורה שכל צד ישא בהוצאותיו.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ד' תשרי תשע"ה, 28/09/2014 במעמד הנוכחים.

איריס סורוקר , שופטת

הוקלד על ידי יפעת שלומוב