הדפסה

מזרחי ואח' נ' דדוש

לפני כב' השופטת גילה כנפי-שטייניץ
כב' השופט ד"ר יגאל מרזל
כב' השופט אריה רומנוב

בעניין:

  1. ברק מזרחי
  2. יריב דפנה

המערערים

נ ג ד

רוני דדוש
ע"י ב"כ עו"ד גלעד שר ואח'

המשיב

החלטה

הערעור בתיק זה יישמע ביום 4.12.14 בשעה 11:00.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים, כמפורט בתקנות 38 4(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – "התקנות").
בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון עד ליום 6.11.14, ואילו הצד המשיב יעשה כן עד ליום 20.11.14, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער. עיקרי הטיעון לא יעלו על 7 עמודים בהדפסה רגילה וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר. תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון. עיקרי הטיעון ותיק המוצגים יוגשו לבית-המשפט בארבעה עותקי נייר.
תשומת לב הצדדים ובאי-כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו(ד) לתקנות.
לצורך החלטה זו "מערער שכנגד" דינו כדין מערער.
מזכירות בית המשפט תעביר העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ה, 05 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.