הדפסה

מורגנשטיין, עו"ד נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

ניתן ביום 18 דצמבר 2013

פנחס מורגנשטיין, עו"ד
המערער
-
בנק המזרחי המאוחד בע"מ
המשיב
בשם המערער - עו"ד אלי בן טובים
בשם המשיב - עו"ד אהרון ברוכין

פסק דין

השופטת אביטל רימון-קפלן

  1. לפנינו ערעורו של המערער על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מיום 9/2/12 (השופטת אורנית אגסי ונציגי הציבור הגב' יעל רייכמן ומר אילן לוי; תיק מאוחד תע"א 2302/00 ותע"א 2305/00).
  2. בהתחשב בנסיבות המיוחדות של הסכסוך שבנדון המשתרע על פני כ-30 שנה ובהינתן מספרם חסר התקדים של ההליכים שנקטו הצדדים האחד כלפי משנהו עד הלום, הציע בית הדין לצדדים, במהלך הדיון שהתקיים בפני מותב זה ביום 3/12/13, כדלקמן:

"בשלב זה של הדיון בערעור, משמדובר בהפסקת עבודה ב 1984, לפני כ 30 שנה, בהתחשב בכל ההליכים שעברו הצדדים, מוצע לשים להם קץ בכך שכל צד ילך לדרכו ואיש לא ישלם למשנהו דבר וזה יהיה לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל התביעות ההדדיות שבין הצדדים בגין תקופת עבודת המערער אצל המשיב וסיומה ובגין כל ההליכים שהתקיימו לרבות עניין חיוב המערער בתשלום הוצאות למשיב על פי פסק דינו של בית הדין האזורי. כמו כן, ככל שתושג הסכמה כאמור אזי יבוטלו כל העיקולים וכל תיקי ההוצאה לפועל ייסגרו משני הצדדים"
3. במעמד הדיון הודיענו ב"כ המערער כי אחר שנועץ במרשו הוא מסכים להצעת בית הדין.
ב"כ המשיב ביקש שהות של 14 יום להודיע עמדת מרשו, ובקשתו נענתה.
4. בהמשך לכך הודיענו ב"כ המשיב כי מרשו מסכים להצעת בית הדין לשים קץ להתדיינות בין הצדדים, באופן של סילוק מלא סופי ומוחלט של כל התביעות ההדדיות, כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 3/12/13.
5. טוב עשו הצדדים שהשכילו לקבל את המלצת בית הדין ולשים קץ לסכסוך המתמשך ביניהם מזה כשלושה עשורים בדרך מוסכמת. על כן ובהסכמת הצדדים אנו קובעים כי כל צד ילך לדרכו ואיש לא ישלם למשנהו דבר, וזאת לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל התביעות ההדדיות שבין הצדדים בגין תקופת עבודת המערער אצל המשיב וסיומה ובגין כל ההליכים שהתקיימו לרבות עניין חיוב המערער בתשלום הוצאות למשיב על פי פסק דינו של בית הדין האזורי. כמו כן, ולאור המוסכם בין הצדדים, יבוטלו כל העיקולים שהטילו הצדדים האחד כנגד משנהו, וייסגרו כל תיקי ההוצאה לפועל שפתחו הצדדים האחד כלפי משנהו.
6. אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, ט"ו טבת תשע"ד (18 דצמבר 2013) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

יגאל פליטמן,
סגן נשיאה, אב"ד

אילן איטח,
שופט

אביטל רימון-קפלן,
שופטת

מר ראובן רבינוביץ,
נציג ציבור (עובדים)

מר יצחק דויטש,
נציג ציבור (מעבידים)