הדפסה

מוקד המודעות הארצי בע"מ נ' אדגו תקשורת בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

תובעת

מוקד המודעות הארצי בע"מ

נגד

נתבעים

  1. אדגו תקשורת בע"מ
  2. שגב דאדו

החלטה

תיק זה הועבר לטיפולי.

אני קובעת ישיבת קדם משפט ליום 7.7.14 בשעה 08:30.

לקראת ישיבת קדם המשפט ניתנות בזה הוראות כדלקמן:

א. ניתן בזה צו לגילוי ועיון כללי במסמכים, כדין, שיש לבצעו לא יאוחר מיום 11.5.14.

ב. המועד הקבוע בתקנות למשלוח דרישות/בקשות כגון שאלונים, בקשות לגילוי ועיון ספציפי במסמכים או בקשות למתן פרטים נוספים. עם זאת, ככל שנשלחו דרישות/בקשות מסוג זה, אשר לא נענו, ניתן בזה צו להשיב להן לא יאוחר מיום 11.5.14.

ג. ככל שהצווים האמורים לעיל לא יבוצעו במועד, ניתן להגיש בקשות, בענין זה, עד ליום 1.6.14.

הבקשות (ככל שתוגשנה), תומצאנה ישירות, בתוך המועד הנ"ל, לצדדים שכנגד, אשר רשאים להגיב להן בתוך 20 ימים מקבלתן. תשובות לתגובות תוגשנה בתוך 10 ימים נוספים.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

תשומת לב המזכירות לכך, שבא כוחו של הנתבע 2 שוחרר מייצוג ולפיכך יש להמציא לו החלטה זו, לכתובתו האישית.

ניתנה היום, י"ז אדר ב תשע"ד, 19 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.