הדפסה

מוקד המודעות הארצי בע"מ נ' אדגו תקשורת בע"מ ואח'

מספר בקשה:45
בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

מבקשת

מוקד המודעות הארצי בע"מ

נגד

משיבים

  1. אדגו תקשורת בע"מ
  2. שגב דאדו

החלטה

זו החלטה בבקשת המבקשת (התובעת), לדחות את ישיבות ההוכחות, הקבועות בתיק זה לתאריכים 4.2.15 ו- 9.2.15 ולחילופין – לדחות את המועד השני, הקבוע לשמיעת ראיות המשיבים ולהורות למשיבים להמציא למבקשת מסמכים מתיקי ביה"ד לעבודה, המתנהלים ביניהם (ובין אחרים).

המשיבה 1 מתנגדת לבקשה, על כל חלקיה ומפנה להחלטות שצורפו לבקשה, המאפשרות למבקשת לקבל את כל שביקשה במזכירות ביה"ד לעבודה ולכך שהחובה להמציא את המסמכים לא הוטלה עליה.

דין הבקשה דחיה.

ההליכים המקדמיים הסתיימו ומועד ההוכחות בתיק זה נקבע זה מכבר - עוד בישיבת יום 9.11.14. היה למבקשת די והותר זמן על מנת להיערך לשמיעת הראיות ואם לא עשתה כן אין לה אלא להלין על עצמה בלבד.

עיון בהחלטת ביה"ד הארצי לעבודה מעלה, כי ההחלטה המתירה למבקשת לעיין בתיק ביה"ד האזורי, ניתנה עוד ביום 12.1.15, היינו - עמד ו לרשות המבקשת למעלה משלושה שבועות על מנת לתאם את העיון עם מזכירות ביה"ד לעבודה, כפי ההוראה שניתנה בהחלטה ואם לא עשתה כן, שוב - אין לה אלא להלין על עצמה בלבד.

בנסיבות אלה, יש לדחות את ניסיונה של המבקשת להטיל על המשיבה את החובה להמצאת המסמכים ואין כל מקום לדחיית איזה ממועדי ההוכחות הקבועים לשמיעת תיק זה. למעלה מן הצורך אומר, כי מדובר בתביעה שהוגשה ביולי 2012 והגיעה העת לסיים בירורה.

אציין, כי מהאמור בבקשה ובנספחים שצורפו אליה, אף לא השתכנעתי כי מדובר במסמכים חיוניים להליך דנן ואף הדוגמא שהביאה המבקשת לביסוס טענתה זו, איננה משכנעת.

הבקשה להורות למשיבים להמציא את המסמכים נדחית וכן נדחית הבקשה לשינוי במועדי הדיון. ההוכחות יישמעו במועדים שנקבעו, כפי שנקבע, ללא כל שינוי.

ניתנה היום, י"ג שבט תשע"ה, 02 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.