הדפסה

מוקד המודעות הארצי בע"מ נ' אדגו תקשורת בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

תובעים

מוקד המודעות הארצי בע"מ

נגד

נתבעים

  1. אדגו תקשורת בע"מ
  2. שגב דאדו

החלטה

הבקשות :

1. לפניי שלוש בקשות, שהוגשו לפי פקודת בזיון בית משפט וזאת – בגין הפרות נטענות של החלטת בימ"ש זה (כבוד השופטת קראי-גירון), מיום 26.8.12, אשר נתנה תוקף להסכמה אליה הגיעו הצדדים בתום דיון , שנערך בבקשת התובעת למתן צו מניעה זמני, האוסר על הנתבעים לעשות שימוש בשם התובעת או בשם דומה לו, או בהצגת מצג כלשהו לפיו הנתבעת היא התובעת, או פועלת מטעמה, ו/או לפיו הנתבע 2 (להלן: " שגב") פועל מטעם התובעת.

2. להלן נוסח הסכמת הצדדים, לה נתן ביהמ"ש תוקף של החלטה (מבלי שיהא בכך משום ויתור על זכות או טענה העומדת למי מהצדדים) :

"... יינתן צו המבהיר כי מר שגב דאדו הינו נציג חברת אדגו תקשורת בע"מ.
יובהר הדדית, כי אין כל קשר בין חברת מוקד המודעות הארצי בע"מ ובין פעילות כלשהי המתנהלת על ידי אדגו תקשורת בע"מ ומר שגב דאדו וכי אין כל קשר בין פעילות המתנהלת על ידי חברת מוקד המודעות הארצי בע"מ ובין פעילות אדגו תקשורת בע"מ ומר שגב דאדו וכי השם מרכז המודעות הארצי אשר מהווה סיסמה שיווקית בלבד, בה נעשה שימוש על ידי נציגי אדגו תקשורת בע"מ. מובהר כי בין הצדדים קיימות מחלוקות רבות לרבות מחלוקת בדבר השימוש בסיסמה השיווקית, כאשר שני הצדדים סבורים כי מוטב לו לא ייעשה הקשר כלשהו בין פעילות צד כלשהי ופעילות הצד האחר.
מובהר כי בכל פירסום, או פנייה ללקוחות, החל מתום 7 ימים מהיום תוצג המבקשת כ:
מודעות עד חצות – מוקד המודעות הארצי בע"מ ואילו המשיבה מס' 1 תוצג כ: מרכז המודעות הארצי – אדגו תקשורת בע"מ.
[...]
כמו כן מוסכם על הצדדים כי מאחר וקיימות טענות הדדיות על הטרדות יימנעו עובדי כל אחת מהחברות המבקשת מחד והמשיבה מס' 1 מנגד והמשיב מס' 2 וכל מי מטעמם מלהטריד זה את זה בכל דרך ובכל מקום, ימנעו מלאיים זה על זה, לבלוש זה אחר זה, לצור קשר זה עם זה בכל דרך אפשרית בכתב או בכל אמצעי אחר." (ההדגשות – במקור).

כאמור, ביהמ"ש נתן להסכמות הנ"ל תוקף של החלטה (להלן: "הצו").

3. שתי הבקשות הראשונות, על פי פקודת בזיון בית משפט, הוגשו על ידי הנתבעת (להלן: "אדגו") ואילו הבקשה השלישית הוגשה על ידי התובעת (להלן: "מוקד המודעות"). אביא, להלן, את עיקרי הטענות (אציין, כי מאחר שלא מצאתי מקום לחייב בקנס בגין הפרות העבר, כפי שמובהר להלן, אינני מוצאת צורך לפרט את כל טענות הצדדים לגבי הפרות העבר והסתפקתי בעיקרן) .

4. בבקשה הראשונה, שהוגשה ביום 4.9.12, טוענת אדגו, כי מוקד המודעות הפרה את הצו, בכך שלא שינתה את דרכי הפרסום באתרי האינטרנט הרבים המפרסמים אותה ואת עסקיה, בהתאם לצו. לבקשה הראשונה צורפו דפי אינטרנט, אשר צורפו, קודם לכן, לתשובת האדגו לצו המניעה הזמני, אולם לא שונו לאחר מתן הצו.

כן נטען, כי גם בעיתון מעריב פורסמו, בתאריכים 4.9.12 ו- 5.9.12, מודעות פרסום של מוקד המודעות, בנוסחן הישן, ללא השינוי אשר בצו , כי בעיתון ידיעות אחרונות פורסמה מודעה בשינוי מסויים, אך לא בנוסח אשר בצו, אלא בנוסח "מתחכם" וכי מוקד המודעות מחלקת לוחות שנה ללקוחותיה ומודיעה על כך באינטרנט, ללא השינוי שבצו.

עוד נטען, כי מוקד המודעות ממשיכה להטריד את שגב ו לאיים עליו כדי לגרום לו להימנע מלמסור עדות בנושאים השנויים במחלוקת. תמליל הקלטת שיחה שנערכה, על פי הנטען, בין מר עמוס ביתן מחברת ביתן תקשורת (להלן: "ביתן") לבין שגב, צורף כנספח 6 לבקשה הראשונה.

כן צורפה לבקשה תגובית שנשלחה לעיתון הארץ, לכתבה שפורסמה ב"זה-מרקר", בנוגע ל"מלחמת המודעות" בין שתי החברות. נטען כי הכתובית היא הודעה שנשלחה לשגב על ידי יהושע לניאדו, מנכ"ל מוקד המודעות וכי היא מהווה הפרה של הצו.

בבקשתה השניה טוענת אדגו, כי בבדיקה חוזרת ראתה ומצאה, כי כל אתרי האינטרנט, אליהם הפנתה בבקשה הראשונה, נותרו ללא שינוי (הדפים צורפו כנספח 2 לבקשה השניה). כן נטען, כי מוקד המודעות ממשיכה להציג עצמה בפני לקוחותיה כמוקד המודעות הארצי, ללא התוספת, אשר בצו.

5. בתגובתה וכן בבקשה שהוגשה על ידי מוקד המודעות נגד אדגו, לפי פקודת בזיון בית המשפט, טוענת מוקד המודעות, כי אדגו היא זו אשר, לאחר שנות פעילות רבות, החליפה את שמה לשם הדומה עד כדי הטעייה, לשמה של מוקד המודעות וכי מוקד המודעות היתה זו שפנתה בתביעה לביהמ"ש, במטרה למנוע מאדגו לעשות שימוש בשם הדומה לשמה ולהטעות את לקוחותיה, לחשוב שאדגו היא מוקד המודעות וכעת מבקשת אדגו להפוך את היוצרות ובנוסף, היא מציגה (בכתבה שפורסמה בדה-מרקר , להלן: "הכתבה"), את מוקד המודעות כארגון פשע.

לטענתה, לאחר הדיון יצרה אדגו קשר עם עיתונאי המוכר לה, תוך העברת מידע מגמתי שהביא לפרסום הכתבה, שהיא כתבה חד צדדית ואוהדת לאדגו, יום בלבד לאחר הדיון וכי כתבה זו היא שהביאה לתגובית שפורסמה ע"י מר לניאדו.

באשר לשיחה טלפונית שקיים ביתן עם שגב, נטען, כי השיחה לא בוצעה ביוזמת לניאדו, כי ביתן הוא מתחרה של מוקד המודעות וכי אדגו בחרה חלקים מהתמליל באופן מגמתי ומטעה, תוך הוצאת דברים מהקשרם.

כן נטען, כי מוקד המודעות אינה שולטת על כל האתרים, שאינם ממומנים על ידה, כגון מנוע החיפוש של גוגל ולכן לא עלה בידה לשנות את כל המקומות בהן מופיעים הפרסומים בנוסחם הקודם.

באשר לפרסום בעיתון מעריב נטען, כי כי הלוגו החדש, התואם את הצו נמסר למעריב וכי הפרסום שצורף ע"י אדגו הינו פרסום חינם, שנעשה על דעת העיתון בלבד.

לגבי לוח השנה נטען, כי מדובר בלוח הניתן במתנה ללקוחותיה של מוקד המודעות, אשר הודפס ואף חולק, לפני מתן הצו.

6. מוקד המודעות טוענת, מנגד, כי אדגו היא זו אשר מפרה את הצו באופן מגמתי, שכן במקומות בהם נעשה שינוי על ידי אדגו, אין השינוי תואם את נוסח הצו, אלא היא מפרסמת את שני השמות, בשני הדפסים נפרדים ( כפי שנראה בנספחים שצורפו לתגובה), כשהם מעוצבים באופן שונה, כך שנראה כי אין הם קשורים זה לזה וכי אף את דף הפייסבוק שלה היא לא שינתה, כפי שגם מוקד המודעות לא שינתה את דף הפייסבוק שלה.

אדגו טוענת, בתשובה, כי היא ניסתה לשנות את דף הפייסבוק שלה, אולם לא ניתן היה לעשות זאת, שכן יותר מ- 200 חברים "אוהבים" אות ה. לתגובתה צורפו מסמכים בענין זה.

7. לאחר שעיינתי בפרסומים ובנספחים שצורפו על ידי שני הצדדים ושקלתי את טיעוניהם, סבורתני כי, טכנית, פרסומי שני הצדדים הפרו את הצו, אם כי לא בכל הפרמטרים שנטענו ע"י הצד שכנגד. עם זאת, מהנספחים עולה, כי ההפרה הבוטה יותר נעשתה על ידי אדגו.

אני מקבלת את הסברה של מוקד המודעות לפרסומים במעריב ובלוחות השנה, הסבר אשר לא נסתר על ידי אדגו.

אשר לתמליל השיחה - לאחר שעיינתי בו שוכנעתי , כי בענין זה הצדק עם צודקת מוקד המודעות וכי בטיעוניה הוציאה אדגו את הדברים האמורים בתמליל מהקשרם וניסתה להציג את הדברים שלא באופן בו נאמרו. לא מצאתי בהם הטרדה ולא מצאתי בהם הפרה של הצו. לא הוכח שביתן התקשר עם שגב ביוזמתה של מוקד המודעות או ביוזמ ת מי מטעמה. מי שרוצה להוכיח שאדם מסוים הוא שביקש מביתן לבצע את השיחה, עליו נטל ההוכחה. לפיכך, לו רצתה אדגו להוכיח זאת, היה עליה לצרף לבקשתה תצהיר מטעם ביתן ומשלא עשתה כן - חזקה שהוא לא היה תומך בטיעוניה ובצירוף תצהירו של אדר אין די .

מאידך, פרסומי האינטרנט בהם פורסם הלוגו הישן של מוקד המודעות, אכן מפרים את הצו ולגבי אותם דפי אינטרנט, לגביהם התריעה אדגו, בתגובתה לבקשה למתן צו מניעה ובבקשה הראשונה, לא ניתן לקבל את טענת מוקד המודעות, לפיה היא טרם הספיקה לשנות אותם.

ניתן לקבל את הטענה, לפיה קשה, ואולי אף בלתי אפשרי, לאתר את כל הקישורים לדפי אינטרנט בהם מופיע הלוגו הישן של מוקד המודעות או של אדגו, לצורך הענין, וייתכן אף , שקיימים קישורים שכלל לא ניתן לשנותם, אולם שעה שמי מהחברות מצביעה בפני האחרת על קישור, שניתן לשנותו, על האחרת לטרוח ולעשות כן. מוקד המודעות לא שיכנעה, כי היא לא יכולה היתה לשנות את הפרסומים עליהם הצביעה אדגו, כאמור.

8. מנגד - האופן בו שינתה אדגו את המודעות, לאחר הצו, אינו עונה על הנוסח אשר בצו ואינו ממלא אחריו.

כך, למשל, במייל שכתב שגב לאחת בשם קרן ביום 13.12.12 (נספח 2א' לבקשת מוקד המודעות), בתחתיתו מופיע הלוגו הישן של אדגו "מרכז המודעות הארצי", ללא התוספת המצויה בנוסח הצו, כך גם בשאר הנספחים שצורפו מהם עולה האופן בו מפרסמת אדגו את עצמה, לאחר הצו.

במקום לתקן את פרסומיה כפי האמור בצו, יצרה אדגו שני "לוגואים" נפרדים, בעיצוב שונה ובצבעים שונים, בהם נכתבו, אמנם, שני השמות "מרכז המודעות הארצי" ו- "אדגו תקשורת", אולם הם כתובים בנפרד ונוצר רושם כי מדובר בשני גופים.

ניתן לקבוע, בבירור, כי אופן זה של כתיבת שני השמות (מרכז המודעות הארצי ו- אדגו תקשורת), אינו עונה על נוסח הצו ובוודאי שאינו עונה על מטרת הצו, שהינה יצירת הפרדה ברורה בפרסום, בין מוקד המודעות לבין אדגו, באופן שיסיר חשש להטעיית הקורא התמים, או הצופה התמים. טענת אדגו, לפיה שני הלוגואים מצויים על אותו דף פרסום ואילו הגרפיקה אינה חלק מהצו, אינה יכולה להתקבל ולמעשה - היא מהווה התחכמות שאיננה במקומה ואין צורך להכביר בכך מילים.

9. פרסום לפי נוסח הצו משמעותו, כי בכל פרסום של כל אחת מהחברות, יופיע הנוסח המופיע בצו, באופן המודגש בו הוא מופיע בו, היינו - שני השמות יחדיו, בזה אחר זה, בגודל אותיות זהה, כאשר מקף בלבד מפריד ביניהם. כך, בלבד ולא אחרת.

10. לאור האמור לעיל, אני מקבלת, חלקית, את הבקשה לגבי מוקד המודעות, היינו - רק באשר לפרסומים אשר בנספח 1 לתגובת אדגו לבקשת מוקד המודעות ובאשר ל תגובית שכתב לניאדו בתגובה לכתבה בדה-מרקר. לגבי התגובית אומר, כי גם אם אצא מנקודת הנחה, שהכתבה נעשה ביוזמת שגב וגם אם ניתן להבין את רצונות של לניאדו להגיב (לאור נוסח הכתבה), מהווה התגובית , בנוסחה המפונה אל שגב, הפרה של ה הוראה אשר בצו, האוסרת על צד ליצור כל קשר עם הצד האחר. למען הסר ספק אבהיר, כי אינני רואה באשר נכתב בתגובית איום כלשהו , או הטרדה כלשהי, אלא הפרה רק בעצם יצירת הקשר.

עם זאת, מאחר שמצאתי כי שני הצדדים לא קיימו את הצו, אינני מחייבת צד כלשהו בתשלום קנס עבור הפרות העבר ו אף לא אעשה צו להוצאות.

11. אני מורה, איפוא, כדלקמן :

א. כל צד ישנה את כל הפרסומים, אשר צורפו על ידי הצד האחר לטיעוניו וכן את כל שאר פרסומי העבר, הניתנים לשינוי, ויתאים אותם לנוסח הצו . מובהר, כי התאמה לנוסח הצו משמעה, כי על שני השמות להופיע, יחדיו, בזה אחר זה, בגודל אותיות זהה וכאשר מקף בלבד מפריד ביניהם.

התאמות אלה ייעשו לא יאוחר מיום 1.1.13.

ב. על אדגו למחוק את דף הפייסבוק שלה לא יאוחר מיום 1.1.13 והיא רשאית להעלות דף פייסבוק חדש, בו היא תרשם באופן העונה על האמור בס "ק א' דלעיל.

ג. כל פרסום שייעשה החל מיום 1.1.13, יתאם לאמור בס "ק א' דלעיל, למעט "פרסומים" באינטרנט, שמקורם בעבר ואשר מומחה שימונה על ידי יו"ר איגוד השיווק הישראלי (איגוד המפרסמים הישראלי), יקבע כי הצד המפורסם באותו פרסום אינו יכול לשנותם.

ד. על כל הפרה של הצו, החל מיום 1.1.13, ישלם הצד המפר לצד האחר 5,000 ₪.

ניתנה היום, י"ב טבת תשע"ג, 25 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.