הדפסה

מועצה מקומית שי נ' כאמל מוחמד מפלח ואח'

לכבוד
לשכת הוצל"פ עפולה
מנחם 42 ,פינת שרת, עפולה, 18400

הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:

מספר תיק
בלשכה
מספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייב
מס' חייב בתיק
0902160114
9 -
לשכת הוצל"פ עפולה-

052445962
01

אסמכתא: ע120176681
במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן:
להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:

בתיק מספר 115א 200700146900 סך 277 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 548-11-07 סך 312 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 41525-03-10 סך 347 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכך תנאי למימוש העיקול הוא קבלת החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפקדונות לחייב.
הדיון בבקשה קבוע ליום __________.