הדפסה

מועד ואח' נ' שלופה סאהר ואח'

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

תובעים

  1. נור אלדין מועד
  2. לובנה מועד
  3. עיסאם מועד

נגד

נתבעים

  1. שלופה סאהר
  2. "כלל" חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לא ברורה לי התעלמות ב"כ התובעים מהמועד שנקבע בבקשתו הוא להארכת מועד ואף לא ברורה לי התעלמותו מהחלטותיי, אשר קבעו מועדים לעדכון ביהמ"ש בדבר התקדמות המגעים בין הצדדים.

2. בנסיבות העניין ניתנות בזה הוראות כדלקמן:

הצדדים יגישו תצהירי עדויות ראשיות.

התובעים יגישו תצהירים עד לא יאוחר מיום 30.9.15.

הנתבעים יגישו תצהירים עד לא יאוחר מיום 30.11.15.

כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שיבקש להגיש כמוצגים בתיק זה (גם אם צורפו בעבר) וימציא עותק עם כל הנספחים לצד שכנגד, בתוך המועדים הנ"ל.

3. נקבעות בזה ישיבות הוכחות לתאריכים כדלקמן:

ליום 4.2.15 משעה 13:00 עד השעה 16:00 לשמיעת פרשת ההגנה .
ליום 18.2.15 משעה 13:00 עד השעה 16:00 לשמיעת פרשת התביעה.

כל צד יזמן עדיו, כדין, באמצעות מזכירות ביהמ"ש. הדיון לא יידחה בשל אי התייצבות עד שלא זומן כאמור.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים ותעדכן את יומני.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ה, 16 יולי 2015, בהעדר הצדדים.