הדפסה

מוסך עמיאל ב.ר. בע"מ נ' סעדה

בפני כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

המבקשת
גילה סעדה

נגד

המשיבה
מוסך עמיאל ב.ר. בע"מ

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – עו"ד עידן זוהר והמבקשת בעצמה
אין התייצבות למשיבה

פרוטוקול
ב"כ המבקשת:
שוחחתי עם משרדו של חברי והתברר לי שחברי חולה ולא יגיע למשרדו היום ולא ידוע להם על הדיון היום. מאחר שהוזמן כדין ולאור מגעים קודמים, אני יודע שהם יודעים על הדיון, אבקש לקבל את ההתנגדות ולחייב בהוצאות.
<#3#>
החלטה

השעה עתה - 09.10, הדיון קבוע לשעה – 08.50 ואי ן התייצבות למשיבה, הגם שלכאורה הוזמנה כדין לדיון היום.
בהעדר המשיבה, ניתנת בזה למבקשת רשות להתגונן, באופן שתצהירה ישמש כתב הגנה.
המשיבה תישא בהוצאות המבקש בסך 1,800 ₪.

לאור סכום התביעה יידון התיק בסדר דין מהיר.

המשיבה תשלם את הפרשי האגרה, ותגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות למבקשת.

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת). לעניין פיסקה זו, ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

המבקשת תגיש השלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקשת. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הנסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד.

תזכורת פנימית למזכירות ליום 01.09.2014 לשם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם, לאחר הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

<#2#>

ניתנה והודעה היום י"ג סיוון תשע"ד, 11/06/2014 במעמד הנוכחים.

צוריאל לרנר, רשם בכיר

הוקלד על ידי מאיה גרוואני