הדפסה

מוחמד מחמוד נ' בשיר עבודות חשמל בע"מ

06 מאי 2015

לפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

התובעת
פאעור מוחמד מחמוד ת.ז XXXXX354
ע"י ב"כ: מר אבו ריא חאלד ממועצת פועלי סכ'נין
-
הנתבעת
בשיר עבודות חשמל בע"מ

פסק דין

1. בהתאם להחלטה מתאריך 8.12.14 היה על הנתבעת להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום שיומצא לה כתב התביעה. כתב התביעה הומצא לנתבעת בתאריך 14.12.14 אולם עד למועד זה טרם הוגש כתב הגנה. בתאריך 29.3.15 עתר התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה. על פי החלטה שניתנה בתאריך 12.4.15 היה על הנתבעת להגיב תוך 15 יום לבקשה. כמו כן, נקבע בהחלטה כי בהעדר תגובה תתקבל הבקשה.

2. אשר על כן, בהעדר תגובה ובהעדר כתב הגנה מטעם הנתבעת שלא הוגשו על אף שחויבה להגיש ם בהתאם להחלטות מיום 8.12.14 וה-12.4.15, ולאור האמור בתביעה, הנני מחייב ת את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן:
א. שכר עבודה בסך של 12,000 ₪.
ב. פדיון חופש בסך של 5,280 ₪.
ג. דמי הבראה בסך של 3,780 ₪.
ד. הפרשי פנסיה בסך של 6,568 ₪.
ה. פיצויי פיטורים בסך של 11,000 ₪.
ו. הודעה מוקדמת בסך של 6,000 ₪.
ה סכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 8.12.14, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. כן תשלם הנתבעת לתובע סך של 1,000 ₪ – בגין הוצאות משפט.

4. על הנתבעת לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

5. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לצדדים.

6. הדיון הקבוע לתאריך 17.5.15 –בטל.

ניתן היום, י"ז אייר תשע"ה, (06 מאי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .