הדפסה

מודה שיווק נעלים בע"מ נ' קלדרון

בפני
כב' השופט רונן אילן

תובעת

מודה שיווק נעלים בע"מ

נגד

נתבע
יעקב קלדרון

החלטה

נוכח ההחלטה מיום 19.3.14, במסגרתה נדחתה בקשת הנתבע לתיקון כתב ההגנה, ובהיעדר הסכמה אחרת בין הצדדים, תימשך ההתדיינות על בסיס כתבי הטענות.
יחד עם זאת, מעיון בכתבי הטענות נראה שחלק ניכר מהם עוסק בטענות רקע שכלל לא רלוונטיות למחלוקות (כגון מערכת היחסים מול חברת פנינת השני בע"מ שהוכרעה בהליך נפרד וכגון זכויות היוצרים בדוגמאות הרקמה שכבר נדונו בת.א. 1641/04). המחלוקות הרלוונטיות מצומצמות מאד ובשים לב לכך, וגם להתמשכות ההתדיינות, ניתן לבררן בסד זמנים קצר.
לפיכך, אני מורה כדלהלן:
התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית עד 30.3.14. היה והתובעת איננה מבקשת להגיש תצהירים באפשרותה להודיע על כך בפרק זמן זה.
הנתבע יגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 10.4.14. היה והנתבע איננו מבקש להגיש תצהירים באפשרותו להודיע על כך בפרק זמן זה .
במועד שיקבע להלן ייערכו חקירות נגדיות, ככל שיהיה בכך צורך, וישמעו סיכומים בעל פה.
לכל צד יוקצו 10 דקות לסכומים. הצדדים רשאים להגיש רשימת אסמכתאות אולם זולת רשימה שכזו לא תותר הגשת סיכומים בכתב.
מוצע לצדדים לנצל את הזמן שהוקצב להם להידברות ולניסיון להגיע להסדר אשר יחסוך זמן, משאבים ואפילו תשלומי אגרת בית משפט.
הדיון נקבע ליום 27.4.14, בשעה 10:30.
המזכירות תוודא המצאת החלטה זו לצדדים מיידית.
ניתנה היום, י"ח אדר ב תשע"ד, 20 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.